Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků

Popis: 

Práce by se měla zabývat analýzou funkčních vlastností tvrdokovových vrstev na bázi karbidů WC a jejich strukturou. Bude hodnocen jednak vliv matrice (Co, Ni, natavení povrchu ocelového vzorku) na otěruvzdornost a tvrdost povrchu pro vybrané průmyslové aplikace, jednak morfologie a homogenita rozmístění karbidů. Studium povede ke stanovení optimálních parametrů navařování s cílem eliminovat vznik trhlin a odlupování karbidických vrstev.

Školitel: 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Konzultant: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.11, tel. 585 63 1501

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: