Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace

Popis: 

Student by pomocí počítačové simulace určil nejistotu měření 3D senzoru, ktery využívá triangulace. V odborné literatuře je možné najít několik vzorců pro výpočet nejistoty měření. Vzorce byly spočítány různým způsobem a vzájemně se liší. Počítačová simulace by mohla rozhodnout, který vzorec je správný, případně za jakých podmínek může být použit.

Školitel: 
RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.18, tel. 585 63 1680

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: