Současné video systémy pro pozorování meteorů

Popis: 

- teoretický úvod o pozorování meteorů - vizuálně, zákresy, fotografiky, CCTV
- nástup CCTV kamer a jejich výhody, typy systémů
- jaké parametry je možné pomocí CCTV systémů nezávisle měřit
- využití pro spektrografii meteorů
- výhody a nevýhody systémů
- návrhy na zlepšení - případně jejich zapracování do stávajících observačních systémů a vyhodnocení

Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.47, tel. 585 63 1511

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: