Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech

Popis: 

Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.

Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.20, tel. 585 63 1692, jiri.svozilik@upol.cz

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
AF
NANO
Skupina: