quantopt

Skupina kvantové a nelineární optiky

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Měření statistiky počtu fotonů kvantových polí;
 • Navazování optických svazků s definovaným orbitálním momentem hybnosti do vláken
 • Klonování neznámých fotonových stavů;
 • Kódování informace do jedno-fotonových stavů světla;
 • Studium vlastností down-konvertovaných fotonových párů;
 • Studium neklasického chování nelineárního optického vlnovodu;
 • Analýza slabých fotonových polí s využitím pulsní homodynní detekce;
 • Aplikace kvantové informatiky na bezpečnost PKI;

Obecně se práce této skupiny dotýká následující problematiky:

 • Generace a výzkum kvantových a nelineárních jevů neklasických záření a optických polí;
 • Sub-Poissonova statistika fotonů, fluktuace stlačeného vakua a aplikace v měření kvantové fáze;
 • Kvantová kryptografie;
 • Kerrův jev, čtyřvlnové směšování;
 • Nelineární jevy v optických vláknech;
 • Nelineární optická fázová konjugace;
 • Nedifraktivní šíření svazků;
 • Numerické metody v matematické optice;
 • Simulace dynamiky laserů;
 • Návrh speciálních zdrojů světla.

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Kvě
18
2016

Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Měření absolutní kvantové účinnosti a redukce šumu

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Analýza prostorových a spektrálních vlastností parametrické sestupné konverze pomocí čítání fotonů

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Dub
11
2016

Pavlíček, Pech: Nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem

Je zkoumána nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem. Výstřelový šum je fundamentální vlastností kvantové povahy světla. Pokud by se podařilo eliminovat všechny zdroje šumu, výstřelový šum definuje nejzazší mez nejistoty měření. Spočítali jsme nejistotu měření pro několik jednoduchých modelů měřicích metod. Analýza ukazuje, že nejistota měření závisí na vlnové délce použitého světla, na počtu fotonů použitých pro měření a na číselném faktoru, který souvisí s geometrickým uspořádáním měřicí sestavy.

Posted By myska číst dál
Bře
02
2016

Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
(Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, AF, NANO

Posted By myska číst dál
Led
28
2015

Skupina kvantové optiky

Výzkumná skupina zaměřená na experimenty v oblasti kvantové optiky byla ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR (dále SLO) založena v roce 1995. Od té doby členové skupiny vybudovali laboratoře fotonové optiky, které tvoří experimentální protějšek k teoretičtěji zaměřeným kvantově-optickým výzkumům Katedry optiky.
 

Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - quantopt