quantopt

Skupina kvantové a nelineární optiky

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Měření statistiky počtu fotonů kvantových polí;
 • Navazování optických svazků s definovaným orbitálním momentem hybnosti do vláken
 • Klonování neznámých fotonových stavů;
 • Kódování informace do jedno-fotonových stavů světla;
 • Studium vlastností down-konvertovaných fotonových párů;
 • Studium neklasického chování nelineárního optického vlnovodu;
 • Analýza slabých fotonových polí s využitím pulsní homodynní detekce;
 • Aplikace kvantové informatiky na bezpečnost PKI;

Obecně se práce této skupiny dotýká následující problematiky:

 • Generace a výzkum kvantových a nelineárních jevů neklasických záření a optických polí;
 • Sub-Poissonova statistika fotonů, fluktuace stlačeného vakua a aplikace v měření kvantové fáze;
 • Kvantová kryptografie;
 • Kerrův jev, čtyřvlnové směšování;
 • Nelineární jevy v optických vláknech;
 • Nelineární optická fázová konjugace;
 • Nedifraktivní šíření svazků;
 • Numerické metody v matematické optice;
 • Simulace dynamiky laserů;
 • Návrh speciálních zdrojů světla.

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Kvě
30
2016

Měření statistik optických polí

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Moderní zdroje fotonových párů

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Detektory s rozlišením počtu fotonů

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Dvoufotonová polarizační analýza

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Konstrukce polarimetru

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Dynamický Casimirův efekt 

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Konzultant: 
RNDr. Antonín Lukš, CSc.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Optická spektroskopie nanostruktur

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Vláknová hradla pro kvantovou informatiku 

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
18
2016

Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - quantopt