quantopt

Skupina kvantové a nelineární optiky

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Měření statistiky počtu fotonů kvantových polí;
 • Navazování optických svazků s definovaným orbitálním momentem hybnosti do vláken
 • Klonování neznámých fotonových stavů;
 • Kódování informace do jedno-fotonových stavů světla;
 • Studium vlastností down-konvertovaných fotonových párů;
 • Studium neklasického chování nelineárního optického vlnovodu;
 • Analýza slabých fotonových polí s využitím pulsní homodynní detekce;
 • Aplikace kvantové informatiky na bezpečnost PKI;

Obecně se práce této skupiny dotýká následující problematiky:

 • Generace a výzkum kvantových a nelineárních jevů neklasických záření a optických polí;
 • Sub-Poissonova statistika fotonů, fluktuace stlačeného vakua a aplikace v měření kvantové fáze;
 • Kvantová kryptografie;
 • Kerrův jev, čtyřvlnové směšování;
 • Nelineární jevy v optických vláknech;
 • Nelineární optická fázová konjugace;
 • Nedifraktivní šíření svazků;
 • Numerické metody v matematické optice;
 • Simulace dynamiky laserů;
 • Návrh speciálních zdrojů světla.

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Kvě
30
2016

Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel

Stupeň: 
magisterské studium
Obory: 
OPT
AF
NANO
Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Kvantová náhodná chůze a její aplikace

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Neklasické korelace ve více-částicových systémech

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
AF
NANO
Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
AF
NANO
Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Testování komponent pro kvantové zpracování informace

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Vytvoření grafického rozhraní pro řízení experimentu

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Kalibrace a testování kolorimetrických měřidel

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Manipulace s polarizačním stavem světla a jeho následná analýza

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
Mgr. Radek Machulka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Metrologie s fotonovými páry

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - quantopt