Jazyky

Projekty TAČR ve SLO

Technologická agentura ČR (TA ČR) spolufinancuje či spolufinancovala následující projekty řešené ve SLO v posledních letech.
evidenční číslo projektu: TA04011156
název projektu: Funkční tenkovrstvé optické struktury
poskytovatel: Technologická agentura České republiky
program: TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“
                4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji
hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
další účastníci: Meopta - optika, s.r.o.
řešitel: RNDr. Jiří Jankuj, CSc.
doba realizace: 01.01.2015 až 31.12.2017

Z hlediska programu deklarovaného výzvou Alfa 4 je projekt zaměřen na získání schopnosti:
1) Zvládnutí nových technologií depozice vybraných optických struktur (na bázi dielektrických struktur) vyšší generace pro aplikace ve výrobcích high tech společnosti Meopta - optika, s.r.o. na světové úrovni, a to jako podmínku udržení a zvýšení konkurenceschopnosti na světových trzích v této obchodní komoditě.
2) Cílem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj ve směru realizace nových experimentálních systémů určených k plazmatickým depozicím moderních funkčních multivrstvých optických struktur, dielektrických vrstev, fotokatalytických vrstev a nanoklastrových struktur typu dopovaných perovskitů, funkčních oxidů ZrO2, TiO2, HfO2, Bi2O3, NiO, Fe2O3, Cu2O, WO3 apod. Výzkum bude zahrnovat teoretické návrhy a modelování připravovaných struktur, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících techologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem pro přípravu vrstev, včetně realizace původních experimentálních systémů s nanoklastrovým depozičním zdrojem. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto směru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých funkčních struktur pro určené aplikace s požadovanými opticko-fyzikálními parametry.
3) Systematická spolupráce výrobního podniku a výzkumného pracoviště v tomto oboru, vytvoření, respektive rozšíření společného know-how, společné užití laboratorního, technologického, vědeckého a lidského potenciálu pro získání schopnosti inovací vyššího stupně výrobků s aplikovanými vrstvami realizovanými ve společnosti Meopta-optika a pro podporu její konkurenceschopnosti v oboru ve světovém měřítku.

 

evidenční číslo projektu:     TA01010517

název projektu:                        Moderní multivrstvé optické systémy

poskytovatel:                           Technologická agentura České republiky

příjemce:                                  Univerzita Palackého v Olomouci

další účastníci:                         Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

                                                 Meopta-optika, s. r. o.

řešitel:                                      prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

doba řešení projektu:           01.01.2011 až 31.12.2014

Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu (podložek). Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících techologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko-fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní v oboru.

 

evidenční číslo projektu:     TA01021339  

název projektu:                        Flame Observer

poskytovatel:                           Technologická agentura České republiky

příjemce:                                  TRYSTOM, spol. s r. o.

další účastníci:                       INDEL spol. s r. o.

                                               Univerzita Palackého v Olomouci

řešitel:                                      Ing.Marek. Švarc

doba řešení projektu:               01.01.2011 až 31.12.2014

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu vizualizačního senzoru – Flame Observer – optického boroskopu nové generace, vyhodnocovacího softwaru a jeho dalšího příslušenství na úrovni současných světových trendů pro pozorování a měření teploty plamene v reálném čase v metalurgických a cementářských pecích, spalovnách a teplárnách a příprava realizace jeho výroby.

Česky
Tags: