Požadavky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia oboru Aplikovaná fyzika