Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy

Popis: 

Obsahem tématu je studium současných optických detektorů kosmického záření, zapojení se do některého z aktuálních mezinárodních vědeckých projektů výzkumu kosmického záření a účast na výzkumu nových konkrétních typů optických detektorů kosmického záření, včetně účasti na vědecké práci příslušné mezinárodní kolaborace.

Školitel: 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.11, tel. 585 63 1501

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: