Optická spektroskopie nanostruktur

Popis: 

Měření absorpčních, fluorescenčních a časově-rozlišených fluorescenčních spekter uhlíkových, kovových a oxidokovových nanostruktur. Vývoj příslušných metod.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.23, tel. 585 63 1577

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: