Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle

Popis: 

Základní popis vzniku a vlastností koherenční zrnitosti je obvykle založen na předpokladu monochromatického zdroje světla. Reálné zdroje světla však mají konečnou šířku spektra. Cílem práce je navrhnout program pro vytvoření koherenční zrnitosti při osvětlení předmětu polychromatickým světlem. Pomocí programu bude možnost studovat vliv šířky spektra zdroje na vlastnosti simulované struktury koherenční zrnitosti, popřípadě na přesnost vybrané měřicí metody na bázi koherenční zrnitosti.

Školitel: 
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.24, tel. 585 63 4284

Stupeň: 
magisterské studium
Obory: 
OPT
AF
NANO
Skupina: