Dub
27
2016

Absolventské setkání UP 2016

V září 2016 proběhne velké Absolventské setkání k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci.
Více na http://www.absolventi.upol.cz/.

Posted By myska číst dál
Dub
19
2016

Výběr časopisů s bodovým ohodnocením

Následující tabulka shrnuje bodové ocenění vybraných časopisů používané pro hodnocení publikační činnosti.

Posted By myska číst dál
Dub
11
2016

Veletrh Amper 2016

Stejně jako v uplynulých letech se i letos zástupci Společné laboratoře optiky ve dnech 15. - 18. 3. 2016 na Výstavišti v Brně zúčastnili mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER.

Mimo jiné na tomto fóru vystoupil i RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. s přednáškou "Optické 3D měřicí metody a jejich nejistota měření".

Pár fotografií z veletrhu: http://slo-upol-cz.rajce.idnes.cz/veletrh_Amper_2016/

Posted By myska číst dál
Dub
11
2016

Pavlíček, Pech: Nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem

Je zkoumána nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem. Výstřelový šum je fundamentální vlastností kvantové povahy světla. Pokud by se podařilo eliminovat všechny zdroje šumu, výstřelový šum definuje nejzazší mez nejistoty měření. Spočítali jsme nejistotu měření pro několik jednoduchých modelů měřicích metod. Analýza ukazuje, že nejistota měření závisí na vlnové délce použitého světla, na počtu fotonů použitých pro měření a na číselném faktoru, který souvisí s geometrickým uspořádáním měřicí sestavy.

Posted By myska číst dál
Dub
01
2016

Jiří Grygar: Observatoř Pierra Augera v poločase

Stavba Observatoře Pierra Augera (PAO) pro výzkum extrémně energetických částic kosmického záření začala v roce 1999 a dnes má za sebou už 10 let vědecké práce. Článek Jiřího Grygara srozumitelně pojednává o principu činnosti Observatoře, o minulosti, současném stavu i budoucnosti tohoto projektu a popisuje i výrazný vklad, kterým přispěli i pracovníci Společné laboratoře optiky.

Posted By myska číst dál
Bře
02
2016

Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
(Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, AF, NANO

Posted By myska číst dál
Bře
02
2016

Den otevřených dveří - sobota 16. ledna 2016 ve Společné laboratoři optiky

V letošním roce byla účast na Dni otevřených dveří za katedru SLO (tj. Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v. v. i.) zorganizována formou informačního stánku v prostoru před katedrou KEF ve 4. podlaží nové budovy PřF UP, kde byly k dispozici propagační materiály k výzkumné i pedagogické činnosti na katedře (H. Chmelíčková). Dále byly předvedeny optické komponenty teleskopu pro detekci kosmického záření (J. Tomáštík), demonstrována činnost částicové kamery (J. Pácalt, T.

Posted By myska číst dál
Zář
02
2015

Společná laboratoř optiky - směry výzkumu

Výzkumná a vývojová činnost ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se rozvíjí v těchto oblastech:

  • Klasická optika a laserová technika
  • Částicová fyzika a astrofyzika
  • Experimentální fyzika
  • Kvantová a nelineární optika

Podrobný popis aktuálního dění v těchto oblastech najdete v přiloženém souboru.

Posted By myska číst dál
Bře
12
2015

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt

Na stránkách GAČR byla zveřejněna prezentace ze semináře Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt.
Naleznete ji také ve formátu PDF v příloze dole.

Posted By myska číst dál
Bře
09
2015

ČT1: Úspěchy olomouckých optiků

Česká televize odvysílala 3.3.2015 na ČT1 v pořadu Studio 6 živé vysílání o Společné laboratoři optiky, konkrétně o projektu skupiny Auger.

Ve videoarchivu ČT můžete najít záznam ZDE (zvolte šestou reportáž).

Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky RSS