Neklasické korelace ve více-částicových systémech

Popis: 

Korelace mezi kvantovými stavy ve více-částicových systémech lze rozdělit mezi klasické a neklasické. Vhodnou operací lze tyto korelace v systému mezi sebou převádět. Tématem dané práce je studium horních a dolních limit, které lze danými operacemi dosáhnout, pro zvolené charakteristiky kvantového systému.

Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.20, tel. 585 63 1692, jiri.svozilik@upol.cz

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
AF
NANO
Skupina: