Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace

Popis: 

Student se bude věnovat problematice kvantového zpracování informace na platformě lineární optiky. Jeho úkolem bude navrhovat schémata zařízení implementujících vybrané kvantově informační protokoly. Následně pak tato schémata experimentálně sestaví.

Školitel: 
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.22, tel. 585 63 1547

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: