Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery

Popis: 

1. Seznámení se s CMOS kamerou a jejím programováním
2. Nastudování možností nastavení nelinearity odezvové funkce
3. Měření nastavené nelinearity – hledání souvislosti mezi nastavenými parametry a skutečným tvarem odezvové funkce
4. Využití nelineární odezvové funkce CMOS kamery v interferometrii v bílém světle

Školitel: 
RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.18, tel. 585 63 1680

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: