Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity

Popis: 

- obecně o pozorování a projevech sluneční aktivity
- popis observaního systému na Hvězdárně VM
- metodika pozorování
- problémy pozorování a zpracování dat - negativní vlivy pozorovacích podmínek
- potenciál zpracování dat (co z nich lze či nelze vyčíst a vyhodnotit) - vysvětlím osobně později
- vzorově zpracované série pozorování

Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.47, tel. 585 63 1511

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: