Moderní aspekty optických a laserových technologií

Popis: 

Téma je zaměřeno na optické a laserové technologie nové generace určené pro výzkum technologií nestandardních optických prvků a komponent. Zaměření tohoto výzkumu bude buď na nové optické technologie opracování tvrdých povrchů (například skla) velkých rozměrů a přesností opracování, nebo na nestandardní aplikace laserových technologií ve strojírenství apod. Téma je zvoleno široce s tím, že případnému zájemci bude, ve spolupráci s ním, konkretizováno podle aktuální potřeby řešení této problematiky ve SLO UP a FZÚ AV ČR a podle individuálního zaměření a schopností studenta.

Školitel: 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.11, tel. 585 63 1501

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: