Modelování šíření optického signálu v detektoru QUARTIC v nástroji Geant4

Popis: 

Seznámení se simulačním nástrojem Geant4 a ROOT, rozšíření praxe v programování v C++ pod OS Linux.
Nastudování trasování optického signálu v materiálu – útlum, odraz, lom, vliv disperze, vliv na polarizační stav; nastudování Čerenkovova jevu.
Vytvoření modelu časového detektoru QUARTIC pro měření doby průletu vysokoenergetických částic v nástroji Geant4.
Analýza základních charakteristik optického signálu na detektoru vnástroji ROOT.

Školitel: 
Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.16, tel. 585 63 1533

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
POCFYZ
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: