Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT

Popis: 

S pomocí systému pro modelování interakcí a průchodu částic látkou GEANT4 je úkolem práce nasimulovat, vizualizovat a kvantifikovat některé základní aspekty průchodu částic látkou, jako jsou střední energetické ztráty či pravděpodobnosti interakce, a to např. pro detekci kosmických mionů v bloku scintilátoru, simulaci detektoru MX-10 pro kosmické mionů či radioaktivní zdroje, demostraci principu a rozlišení segmentovaného a homogenního kalorimetru v odezvě na hadrony, či modelování spršek kosmického záření v atmosféře anebo průchod neutrin Zemí či Sluncem.
Odkazy: https://geant4.web.cern.ch/geant4/

Školitel: 
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.17, tel. 585 63 1585

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
POCFYZ
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: