Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů

Popis: 

Numerické či analytické metody dnes umožňují vizualizaci časového vývoje mnoha základních ale prakticky významných kvantově mechanických systému a jejich vlastností, např. tunelový jev či odraz od jámy či bariéry pro vlnový balík, anebo nestacionární či koherentní stavy nekonečně hluboké 1-2-3D jámy (kvantový kulečník), harmonického oscilátoru či jeho soustav příp. atomu vodíku.
Cílem práce je navrhnout model ve vlastním či existujícím matematickém rozhraní, a jeho realizace pro vizualizaci těchto jevů, a závěry interpretovat ve fyzice od teorie krystalů po alfa rozpad.
Literatura: Griffiths, D.J., Quantum Mechanics
https://phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
http://physics.weber.edu/schroeder/software/BarrierScattering.html
http://www.ncnr.nist.gov/staff/dimeo/DimeoWavePackets.pdf

Školitel: 
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.17, tel. 585 63 1585

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
POCFYZ
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: