Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení

Popis: 

Kvantová teorie solitonu se dá založit na exaktních řešeních rovnice pro operátor pole. V tomto rámci se dají přezkoumat metody a pojmy linearizovaného přístupu k popisu kvantového solitonu.

Školitel: 
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.14, tel. 585 63 4263

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: