Laserové svařování s přídavným drátem

Popis: 

Práce se věnuje svařování laserovým paprskem s přídavným drátem, tzv. "cold wire". Studován bude vliv rychlosti podávání drátu na geometrii příčného řezu svarem. Dále bude hodnocena citlivost ne přesnost sesazení svařovaných dílů a překlenutelnost mezery u tupých a koutových svarů. Experimentálním materiálem bude obvyklá konstrukční jemnozrnná ocel S355.

Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.27, tel. 585 63 1516

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: