Laserové přetavování povrchu

Popis: 

Experimenty přetavování povrchu mají vést k poznání strukturních změn v podpovrchových vrstvách. Očekáváme výrazné zjemnění struktury a tím zlepšení mechanických vlastností popvrchu. Kromě mikrostruktury bude hodnocena tvrdost takto získaných povrchů a jejich tribologické chování. (Část práce se zaměří i na korelaci s únavovým chováním takových vrstev - pokud bude prostor). Uvažovány jsou tři experimentální materiály - siluminy (slitiny Al-Si), litina a vybraná nízkolegovaná konstrukční ocel.

Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.27, tel. 585 63 1516

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: