Laserové navařování tvarově složitých ploch

Popis: 

Práce se zabývá analýzou možností navařování tvarově složitých a špatně přístupných ploch pomocí přídavného drátu. Při navařování a opravách forem je nutné navařovat s vysokou přesností a v různých polohách. Experimenty budou porovnávat geometrii navařených housenek pro různé polohy svařování (od svislé po vodorovnou). Dále bude práce řešit napojování jednotlivých housenek v několika vrstvách na sobě a vedle sebe. Materiály matrice budou obvykle používané v nástrojárnách, přídavné materiály budou vybrány s ohledem na požadované tvrdosti kolem 55HRC.

Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.27, tel. 585 63 1516

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: