Kvantová náhodná chůze a její aplikace

Popis: 

Kvantová náhodná chůze nachází uplatnění při popisu mnoho rozdílných fyzikálních a biologických procesů, jako je například absorbce a zpracování světla ve fotosyntéze nebo popis aktivity lidského mozku. Dynamika takového systému pak úzce zavísí na jeho propojení s okolím, jenž vede obecně ke ztrátě koherence. Cílem této práce je prostudování vlivů různých zdrojů dekoherence na studovaný systém.

Školitel: 
Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.20, tel. 585 63 1692, jiri.svozilik@upol.cz

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
POCFYZ
NANO
AF
Skupina: