Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů

Popis: 

Příprava, zpracování a detekce speciálních stavů světla na jednofotonové úrovni. V experimentech se využívá interference druhého a čtvrtého řádu.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.23, tel. 585 63 1577

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: