Konstrukce polarimetru

Popis: 

Polarimetr je zařízení pro určení polarizačního stavu světla. Tato práce by zahrnovala sestrojení takového zařízení v kompaktní formě včetně vytvoření softwaru pro vyhodnocení výsledků. Konstrukce se sestává z rotující fázové destičky, polarizátoru a detektoru. Detektor by byl volen podle intenzity dopadajícího záření (klasické intenzity nebo jednotlivé fotony). V současné době sice jsou polarimetry komerčně dostupné, jen jejich pořizovací cena několikanásobně převyšuje hodnotu jednotlivých komponent.

Školitel: 
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.22, tel. 585 63 1549

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: