historie

Črv
31
2014

Několikanásobné jubileum Laboratoře optiky

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Multa et bona exacta sunt. Possint plura et meliora facere nepotes.

(Mnohé a dobré bylo vykonáno. Kéž následovníci mohou učinit více a lépe.)

Posted By myska číst dál
Črv
31
2014

V. Malíšek, J. Bajer: Vývoj optiky v českých zemích


ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

FAKULTAS RERUM NATURALIUM

1995 PHYSICA XXXIV VOL. 120
Posted By myska číst dál
Přihlásit se k odběru RSS - historie