Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích

Popis: 

Nelineární dielektrické a metalo-dielektrické vrstvy představují perspektivní zdroje kvantově korelovaných fotonových párů s proměnlivými vlastnostmi. Budeme modelovat takové struktury a hledat souvislosti mezi jejich charakteristikami a vlastnostmi fotonových párů. Budeme se zabývat využitím emitovaných fotonových párů v různých oblastech fyziky.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.21, tel. 585 63 1509

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: