Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách

Popis: 

Budou studovány vlastnosti fotonových párů v metalodielektrických tenkých vrstvách, zejména spektrální a časové charakteristiky a kvantové korelace fotonů v páru. Zvláštní pozornost bude věnována intenzivní generaci párů v kovových vrstvách.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.21, tel. 585 63 1509

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: