Fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry

Popis: 

V rámci modelu superpozice signálu a šumu budou studovány fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry a klasickým šumem. Model bude vyvíjen pro experimentální svazky detekované rúznými detektory rozlišujícími počty fotonů.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.21, tel. 585 63 1509

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: