Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření

Popis: 

Budou studovány teoretické modely fotopulzních statistik v různých nelineárních optických procesech. Důraz bude kladen na optické parametrické procesy. Vlastnosti polí budou diskutovány s ohledem na experiment.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.21, tel. 585 63 1509

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: