Dynamický Casimirův efekt 

Popis: 

Jednoduchý hamiltonián popisuje tvorbu fotonů v rezonátoru na účet kvant vibrace okrajů tohoto rezonátoru. Téma se zabývá možnostmi samostatného vyložení teoretického zdůvodnění jevu, posouzení aktuálních experimentů a uvažování aplikací tohoto jevu.

Školitel: 
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Konzultant: 
RNDr. Antonín Lukš, CSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.14, tel. 585 63 4263

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: