Dvoufotonová polarizační analýza

Popis: 

Dvoufotonová polarizační analýza se uplatňuje při kontrole funkčnosti kvantových procesů, které používají dvojici korelovaných fotonů k přenosu informace zakódované do polarizačního stavu. V současné době se nejčastěji používá projekční měření, tj. pomocí dvou fázových destiček (čtvrt a půlvlnné) a polarizátoru se měří poměrné zastoupení detekčních událostí v trojici vzájemně ortogonálních bází (horizontální a vertikální, diagonální a antidiagonální lineární polarizace, levotočivá a pravotočivá kruhová polarizace). Tato analýza se provádí na obou výstupních ramenech, přičemž se zaznamenávají současné detekce (koincidence) značící detekci časově korelovaného páru fotonů. Z počtu koincidencí pro všech 36 polarizačních kombinací se potom odhadne taková matice hustoty dvoufotonového stavu nejvíce odpovídající naměřeným hodnotám. Úkolem této práce by bylo zefektivnění tohoto postupu, který je nyní velmi časově náročný. Předpokladem je dobrá znalost programování.

Školitel: 
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.22, tel. 585 63 1549

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
OPT
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: