Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP

Popis: 

Prostorové vlastnosti svazků. Studium účinnosti různých procesů. Optimalizace generace sestupné frekvenční konverze.

Školitel: 
doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 3.23, tel. 585 63 1577

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: