Charakterizace CCD čipů pro přehlídkový dalekohled LSST

Popis: 

Přehlídkový dalekohled LSST je plánovaným největším a nejvýkonnějším přístrojem pro studium “hlubokého vesmíru”, který bude zprovozněn v roce 2020. Dalekohled nasnímá celou pozorovatelnou oblohu za pouhé tři noci do dosud bezprecendentní hloubky. Bude extrémně citlivý na jakékoli proměnné zdroje a za 10 let svého provozu se očekává, že zmapuje například polohu 3 miliard galaxií, objeví 250 tisíc supernov, nebo se bude věnovat sledování asteroidů potenciálně ohrožujících Zemi. V současné době již probíhají práce na jeho konstrukci, Fyzikální ústav AV ČR se podílí například na charakterizaci CCD čipů jeho mozaikové kamery, čemuž by se měla věnovat i navržená bakalářská práce.
1. Seznámit se s projektem LSST (Large Synoptic Survey Telescope, Velký celooblohový přehlídkový dalekohled) a s jeho observačními cíli.
2. Seznámit se s konstrukcí CCD mozaikové kamery přehlídkového dalekohledu LSST.
3. Seznámit se s potřebnými charakteristikami CCD čipů pro teleskop LSST.
4. Seznámit se s metodami testování a chrakterizace CCD čipů.
5. Podílet se na testování CCD čipů a následné fyzikální analýze získaných dat.

Školitel: 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Kontakt: 

prouza@fzu.cz, tel. 266 05 2660, 266 05 2124

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
AF
PRFYZ
POCFYZ
Skupina: