Jazyky

Časopis Jemná mechanika a optika

Ve Společné laboratoři optiky má sídlo redakce časopisu Jemná mechanika a optika. Časopis přináší původní vědecké a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem.

ISSN: 0447-6441
Vznik časopisu: 1956
Vychází: 10x ročně (z toho 2 čísla jako dvojčísla)
Recenzovaný od: 2002
Vydavatel: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS)
v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Tisk: TYPOservis Holešov, Masarykova 650, 769 01 Holešov, tel.: 573 398 746, e-mail: dtp@typoservis.cz
Odpovědný zástupce vydavatele: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Šéfredaktor: Ing. Jaromír Křepelka, CSc.
tel.: 585 631 518;
e-mail: jaromir.krepelka@upol.cz
Tajemnice redakce: Marcela Baďurová
Adresa redakce:
(šéfredaktor, předplatné, nakladatelské služby)
SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50A,
772 07 Olomouc;
tel.: 585 631 581;
e-mail: marcela.badurova@upol.cz
Ve Slovenské republice rozšiřuje    
a přijímá objednávky:
JSMF, Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Hurbanova 15,
SK – 010 26 Žilina; tel.: +421 415 136 350;
e-mail: ivo.cap@fpv.utc.sk

V současnosti naleznete online archiv časopisu na webu jmo.fzu.cz (PDF obálek a obsahů jednotlivých čísel, u starších ročníků i plné texty).

Charakteristika časopisu

Periodikum přináší původní vědecké a referativní články, aktuality, zprávy, recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem.
Časopis Jemná mechanika a optika vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering – Czech & Slovak Chapter (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Je určen pro informování široké obce zájemců nejen z České republiky a Slovenska o současných problémech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních zasahujících na pomezí těchto dvou oborů, ale je také otevřen i pro zahraniční zájemce, neboť přijímá příspěvky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině. Tím, že představuje práce z různých oblastí výzkumu, vytváří a udržuje povědomí o výzkumných aktivitách a díle autorů na širším teritoriu. Kromě toho informuje o plánovaných nebo již proběhlých odborných akcích jako jsou konference, semináře, výstavy a veletrhy, ale také o právě vydaných odborných publikacích, a tím přispívá ke vzdělávání a získávání rozhledu odborné i laické veřejnosti. Časopis umožňuje publikovat vedle vědecky významných prací kolektivů zkušených autorů rovněž příspěvky postgraduálních studentů a začínajících vědeckých pracovníků; všechny příspěvky jsou před otištěním lektorovány. Významným podílem odborných a vědecky hodnotných příspěvků často interdisciplinární povahy se výrazně odlišuje od jiných podobně zaměřených časopisů orientovaných do jiných oblastí vědecko-technické činnosti.
Časopis je především určen pro příspěvky spadající do následujících oborů: optika, optoelektronika, fotonika, nanotechnologie, měřicí a řídicí technika, laserové technologie, oční optika, zdravotní technika, vojenská technika, foto-kino-video, osvětlovací technika, kancelářská technika a konstrukce přístrojů, vakuová a kryogenní technika.

Redakční rada

Předseda: 
Ing. Jaromír Křepelka, CSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc
Členové:  
RNDr. Ing. Ján BARTL, CSc., ÚM SAV, Bratislava,
prof. RNDr. Dr. Zdeněk BOUCHAL, UP, Olomouc,
doc. RNDr. Monika BOŽIKOVÁ, Ph.D., SPU Nitra,
Ing. Ondřej ČÍP, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno,
Ing. Alexandr DEJNEKA, Ph.D., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha,
doc. Ing. Stanislav ĎURIŠ, Ph.D., ÚM SAV, Bratislava,
RNDr. Ivana GREBEŇOVÁ, Meopta-optika, s.r.o., Přerov,
doc. RNDr. Ondřej HADERKA, Ph.D., SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc,
prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc., STU, Bratislava,
doc. Ing. Jan HOŠEK, Ph.D., ČVUT Praha,
prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc., SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc,
RNDr. Vladimír CHLUP, Olomouc,
RNDr. Lubomír JASTRABÍK, CSc., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha,
RNDr. Pavel KLENOVSKÝ, Český metrologický institut, Brno,
Ing. Romana KOČOVÁ, FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha,
doc. RNDr. Vojtěch KŘESÁLEK, CSc., UTB, Zlín,
Ing. Jan KŮR, Mesing, spol. s r. o., Brno,
prof. Ing. Martin LIBRA, CSc., ČZU, Praha,
prof. RNDr. Miroslav LIŠKA, DrSc., VUT, Brno,
RNDr. Zdeněk LOŠŤÁK, Meopta - optika, s r.o., Přerov,
prof. Ing. Petr LOUDA, CSc., TU, Liberec,
doc. RNDr. Miroslav MILER, DrSc., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha,
prof. Ing. Jiří NOVÁK, PhD., ČVUT Praha,
prof. RNDr. Jan PEŘINA, DrSc.,UP Olomouc,
Ing. Pavel PETERKA, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha,
Mgr. Sylvie PETROVÁ, LF MU, Brno,
prof. Ing. Jaromír PIŠTORA, CSc., VŠB – TU, Ostrava,
RNDr. Dagmar SENDERÁKOVÁ, Ph.D., UK, Bratislava,
RNDr. Petr SCHOVÁNEK, SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc,
prof. RNDr. Anton ŠTRBA, CSc., UK, Bratislava,
doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc., Západočeská univerzita Plzeň,
Zuzana VESELÁ, Meopta-optika, s.r.o., Přerov,
Čestný člen Ing. Zdeněk MARTÍNEK, Nové Město nad Metují,

Gerd HÄUSLER, Lehrstuhl für Optik, Universität Erlangen – Nürnberg, Erlangen (Germany),
Michael J. LALOR, Liverpool John Mooros University, U. K.,
Paul RAUSNITZ, TCI New York, U. S. A.,
Rodney J. SOUKUP, University of Nebraska – Lincoln, U. S. A.,
M. C. TEICH, Boston University, U. S. A.,
Emil WOLF, University of Rochester, U. S. A.

Pokyny pro autory

Příspěvky se přijímají v elektronické formě.
Technické pokyny pro autory ZDE.

Kontaktní osoba: Marcela Baďurová

Česky
Tags: 
Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon Technické pokyny pro autory288.75 KB