Automatizace systému synoptických pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí

Popis: 

- co jsou to synoptická pozorování Slunce
- popis observačního systému na Hvězdárně VM
- popis zadání žádoucího stavu a algoritmizace žádoucího toků a zpracování dat
- doprogramování potřebného softwaru
- testování celého systému
- vyhodnocení testování a předání do operačního nasazení

Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.47, tel. 585 63 1511

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: