aplopt

Skupina aplikované optiky

Přehled činnosti:

 1. Experimentální zařízení pro detekci slabých optických signálů
  1. Fluorescenční detektory
  2. LIDAR
  3. AllSky kamera
  4. Teplotní komora pro měření fluorescence vzduchu
 2. Modelování na fyzikálních experimentech
  1. Modelování Fluorescenčních detektorů na projektu observatoře Pierre Auger
  2. Modelování detektoru ALFA v projektu ATLAS-CERN
 3. Měřící metody a zařízení
  1. Analýza povrchů
   1. Systém CASI
   2. Ruční rozptylometr uScan
   3. Profilometr Talysurf Series 2
   4. Rastrovací konfokální mikroskop LEXT
   5. Nanoindentor
  2. Měření a kontrola parametrů optických prvků
   1. Systém EROS
   2. Hartmanův test
   3. Ronchi test
  3. Měření spektrofotometrických parametrů
   1. Dvousvazkový spektrometr Lambda 850
   2. Optovláknový systém Avantes
  4. Ostatní měřící metody a zařízení
   1. Analyzátor laserových snímků
   2. Zařízení na měření částic v prostředí
   3. Mikroskopická měření
    1. Odměřovací mikroskop Zeiss
    2. Univerzální mikroskop NU2
 4. Optické technologie
  1. Optická dílna
 5. Výkonové laserové technologie
 6. Realizované projekty
  1. CAT
  2. CELESTE
  3. Observatoř Pierre Auger
  4. CLET
  5. AIRFLY
 7. Výuka

Seznam pracovníků skupiny: ZDE

Jul
31
2018

Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití

RNDr. Hana Chmelíčková ze Společné laboratoře optiky uspořádá ve dnech 7. 9. - 7. 12. 2018 vzdělávací kurz pro akademické pracovníky Univerzity Palackého Bezpečná práce s lasery a jejich využití na UP .

Náplň kurzu vychází z cíle zvyšovat povědomí pedagogů a výzkumných pracovníků fyzikálních i nefyzikálních oborů o bezpečném zacházení se zdroji laserového záření, a to jak certifikovanými laboratorními přístroji, tak s volně dostupnými ručními lasery a ukazovátky.

Posted By myska read more
Oct
29
2016

Projekt RCPTM + SLO mezi nejlepšími projekty aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Společné laboratoře optiky (SLO) Univerzity Palackého vyvinuli společně s kolegy z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a společností Meopta-optika zcela nové multivrstvé optické systémy, které ve svých výrobcích využije právě největší český výrobce optiky z Přerova. Projekt letos zařadila Technologická agentura (TA) ČR mezi nejlepší podpořené projekty aplikovaného výzkumu. Uspěl v kategorii Originalita řešení.

Posted By myska read more
May
30
2016

Effect of image quality on photometric measurements of solar flares in the chromosphere

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

Automation system of synoptic observations of the Sun at Valašské Meziříčí Observatory

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

The results of the test operation of NFC system for observing faint meteors

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

Multispectral surveillance of the manifestations of solar activity

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

Current video systems for observing meteors

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

Laser surface remelting

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Posted By myska read more
May
30
2016

Laser welding of complicated shapes

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Posted By myska read more
May
30
2016

Laser welding with filler wire

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Posted By myska read more

Pages

Subscribe to RSS - aplopt