aplopt

Skupina aplikované optiky

Přehled činnosti:

 1. Experimentální zařízení pro detekci slabých optických signálů
  1. Fluorescenční detektory
  2. LIDAR
  3. AllSky kamera
  4. Teplotní komora pro měření fluorescence vzduchu
 2. Modelování na fyzikálních experimentech
  1. Modelování Fluorescenčních detektorů na projektu observatoře Pierre Auger
  2. Modelování detektoru ALFA v projektu ATLAS-CERN
 3. Měřící metody a zařízení
  1. Analýza povrchů
   1. Systém CASI
   2. Ruční rozptylometr uScan
   3. Profilometr Talysurf Series 2
   4. Rastrovací konfokální mikroskop LEXT
   5. Nanoindentor
  2. Měření a kontrola parametrů optických prvků
   1. Systém EROS
   2. Hartmanův test
   3. Ronchi test
  3. Měření spektrofotometrických parametrů
   1. Dvousvazkový spektrometr Lambda 850
   2. Optovláknový systém Avantes
  4. Ostatní měřící metody a zařízení
   1. Analyzátor laserových snímků
   2. Zařízení na měření částic v prostředí
   3. Mikroskopická měření
    1. Odměřovací mikroskop Zeiss
    2. Univerzální mikroskop NU2
 4. Optické technologie
  1. Optická dílna
 5. Výkonové laserové technologie
 6. Realizované projekty
  1. CAT
  2. CELESTE
  3. Observatoř Pierre Auger
  4. CLET
  5. AIRFLY
 7. Výuka

Seznam pracovníků skupiny: ZDE

Led
02
2019

Umístění jižní části observatoře CTA potvrzeno v Chile

19. prosince 2018 byla podepsána závěrečná dohoda mezi Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), právním subjektem zaštiťujícím výstavbu a budoucí provoz observatoře CTA, a Evropskou jižní observatoří (European Southern Observatory, ESO) nutná k zajištění umístění jižní části observatoře CTA v sousedství observatoře ESO na hoře Paranal v Chile. Na základě těchto dohod nyní může CTAO přistoupit k výstavbě jižní části observatoře.

Posted By myska číst dál
Črv
31
2018

Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití

RNDr. Hana Chmelíčková ze Společné laboratoře optiky uspořádá ve dnech 7. 9. - 7. 12. 2018 vzdělávací kurz pro akademické pracovníky Univerzity Palackého Bezpečná práce s lasery a jejich využití na UP .

Náplň kurzu vychází z cíle zvyšovat povědomí pedagogů a výzkumných pracovníků fyzikálních i nefyzikálních oborů o bezpečném zacházení se zdroji laserového záření, a to jak certifikovanými laboratorními přístroji, tak s volně dostupnými ručními lasery a ukazovátky.

Posted By myska číst dál
Říj
29
2016

Projekt RCPTM + SLO mezi nejlepšími projekty aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Společné laboratoře optiky (SLO) Univerzity Palackého vyvinuli společně s kolegy z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a společností Meopta-optika zcela nové multivrstvé optické systémy, které ve svých výrobcích využije právě největší český výrobce optiky z Přerova. Projekt letos zařadila Technologická agentura (TA) ČR mezi nejlepší podpořené projekty aplikovaného výzkumu. Uspěl v kategorii Originalita řešení.

Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Automatizace systému synoptických pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Současné video systémy pro pozorování meteorů

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Laserové přetavování povrchu

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Laserové navařování tvarově složitých ploch

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDr. Hana Chmelíčková
Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - aplopt