Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10

Popis: 

Částicová kamera fy Jablotron MX-10 poskytuje detailní 2D informaci o stopách drah ionizujícího záření zaznamenaných tímto křemíkovým detektorem na matici citlivých diod 256x256. Od nalezení jednopixelových stop gama záření k zakřiveným drahám beta elektronů k přímým drahám mionů z kosmického záření a konečně ke stopám težkých ionizujících částic z paluby letadla lze aplikovat a dále vyvíjet algoritmy pro rozpoznávání obrazu, a využít je k identifikaci stop zaznamenanách kamerou a k měření spekter pro dané druhy částic, s potenciálem charakterizovat druh částic podle stupně ionizace či měřit dávku při povrchu země a na palubě letadla.
Odkazy: http://www.jablotron.com/cz/o-jablotronu/o-nas/mezinarodni-spoluprace/ja...

Školitel: 
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.17, tel. 585 63 1585

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
POCFYZ
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: