Aplikace částicové kamery Timepix

Popis: 

Cílem Bc. nebo Mgr. práce je využít potenciálu částicové kamery Timepix/MediPix MX-10 umožňující 2D vizualizaci stop ionizujících částic v reálném čase.
Z charakteru stop částic v detektoru (tvar, stupeň ionizace atd.) lze usuzovat na druh částic (elektrony, gama, alfa, kosmické miony). Data lze dále softwarově zpracovávat a navrhnout algoritmy pro nalezení daných typů částic a měřit jejich energie, příp. navrhovat úlohy využívající a zkoumající vlastnosti jednotlivých zdrojů záření za pomoci přirozených a umělých zdrojů záření, či zkoumat možnosti stínění a navrhnout uspořádání pro prosvěcování vzorků za účelem vizualizace možných struktur uvnitř vzorku (defektoskopie).

Školitel: 
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.17, tel. 585 63 1585

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
POCFYZ
PRFYZ
NANO
AF
Skupina: