Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích

Popis: 

Observatoř Pierra Augera je nejrozlehlejší experimentální zařízení v oboru astorčásticové fyziky na světě. Na ploše 3000 kilometrů čtverečních se v argentinské pampě zaznamenávají částice o energiích, které možná nikdy nebude člověk na zemi schopen vyrobit. Přilétají k nám z neznámých zdrojů ve vesmíru. Úkolem Observatoře je proměřit jejich energetické spektrum, stanovit směry, ze kterých přilétají a také odpovědět na otázku jejich chemického složení.
Práce se bude zabývat rozvíjením nejnovějších metod fyzikální analýzy na observatoři a možnostmi nových detekčních technik v budoucnosti.

Školitel: 
prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Konzultant: 
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Ing. Jakub Vícha
Kontakt: 

petr.travnicek@fzu.cz, tel. 266052690

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: