Analýza dat z robotického dalekohledu FRAM

Popis: 

Observatoř Pierra Augera je v současné době nejvýkonnějším detektorem určeným k pozorování extrémně energetického kosmického záření. Pro zajištění vysoké přesnosti rekonstruovaných parametrů částic kosmického záření je potřebné znát okamžité vlastností atmosféry, které ovlivňují např. množství světla, které detekují fluorescenční teleskopy observatoře. Jedním ze zařízení, které se analýze okamžitých atmosférických podmínek na Observatoři Pierra Augera věnují, je též robotický teleskop FRAM, provozovaný Fyzikálním ústavem AV ČR. Jeho úkolem je sledovat jednak závislost extinkce světla v atmosféře na vlnové délce a též sledovat podmínky podél trajektorií anomálních spršek kosmického záření. Cílem bakalářské práce je podílet se na analýze dat z tohoto dalekohledu.
1. Seznámit se s koncepcí Observatoře Pierra Auger a s principy pozorování kosmického záření.
2. Seznámit se s významem atmosféry při rekonstrukci spršek kosického záření.
3. Seznámit se s rolí robotického teleskopu FRAM v rámci programu sledování atmosféry na Observatoři Pierra Augera.
4. Seznámit s metodikou pozorování tohoto dalekohledu, s formátem získaváných a s metodami zpracování astronomických snímků.
5. Podílet se na analýze astronomických snímků z robotického dalekohledu FRAM.

Školitel: 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Kontakt: 

prouza@fzu.cz, tel. 266 05 2660, 266 05 2124

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
AF
PRFYZ
POCFYZ
Skupina: