Analýza dat celooblohových kamer za účelem studia oblačnosti

Popis: 

Celoblohové kamery z dílny SLO UP a FZÚ se uplatňují na dvou předních světových projektech současné astročásticové fyziky zaměřených na detekci kosmických vysokoenergetických fotonů a nabitých jader – observatoři Pierra Augera a na plánovaném zařízení CTA (Cherenkov Teleskope Array). Cílem práce je přispět k analýze čtyř celoblohových kamer instalovaných na observatoři Pierra Augera a také pomoci s analýzou dat z osmi kamer zprovozněných za účelem evaluace kandidátských míst na umístění observatoře CTA. Práce popíše také souvislosti a využitelnost kamerových zařízení s ohledem na oba zmíněné projekty.

Školitel: 
Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.
Konzultant: 
Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.20, tel. 585 63 1542

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
AF
PRFYZ
POCFYZ
Skupina: