Agregátor zdrojů

Noc kostelů zavede návštěvníky i na filozofickou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 11:02
Dnes se koná Noc kostelů. Cílem celorepublikové akce je otevřít kostely a chrámy netradičním způsobem a přilákat i ty, kteří by do nich jinak cestu nenašli. V olomoucké arcidiecézi se do Noci zapojí devět církví a otevřeno bude na 200 kostelů, kaplí a modliteben. Mezi nimi si lidé můžou prohlédnout i zaniklý kostel svatého Petra a Pavla v Olomouci, jehož základy našli památkáři v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty, nebo Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP. Slavnostní zahájení Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi uskuteční od 17.30 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. „Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ řekl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. V samotné Olomouci si mohou zájemci prohlédnout 26 objektů, mezi nimi i v úvodu zmíněný, již neexistující kostel zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty v ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela svatého Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětlila pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala. Kdo pak zamíří do Uměleckého centra UP v někdejším jezuitském konviktu, může využít od 18 hodin komentovaných prohlídek Kaple Božího Těla. Průvodci budou studenti katedry dějin umění FF a členové studentského spolku Studium Artium.  V Atriu konviktu bude po celý večer animační program pro děti a znít bude barokní hudba. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. Otevřena pro ně bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Noc kostelů zavede návštěvníky i na filozofickou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Květen 2018 - 11:02
Dnes se koná Noc kostelů. Cílem celorepublikové akce je otevřít kostely a chrámy netradičním způsobem a přilákat i ty, kteří by do nich jinak cestu nenašli. V olomoucké arcidiecézi se do Noci zapojí devět církví a otevřeno bude na 200 kostelů, kaplí a modliteben. Mezi nimi si lidé můžou prohlédnout i zaniklý kostel svatého Petra a Pavla v Olomouci, jehož základy našli památkáři v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty, nebo Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP. Slavnostní zahájení Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi uskuteční od 17.30 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. „Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ řekl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. V samotné Olomouci si mohou zájemci prohlédnout 26 objektů, mezi nimi i v úvodu zmíněný, již neexistující kostel zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu filozofické fakulty v ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela svatého Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětlila pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala. Kdo pak zamíří do Uměleckého centra UP v někdejším jezuitském konviktu, může využít od 18 hodin komentovaných prohlídek Kaple Božího Těla. Průvodci budou studenti katedry dějin umění FF a členové studentského spolku Studium Artium.  V Atriu konviktu bude po celý večer animační program pro děti a znít bude barokní hudba. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. Otevřena pro ně bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz.

... Paralympijský školní den se objevil v Událostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 9:34
Štáb České televize zavítal v Bruntále na osvětový program Paralympijský školní den, na kterém pracovníci a studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury seznamují žáky se světem sportu handicapovaných. Reportáž můžete zhlédnout zde.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... Paralympijský školní den se objevil v Událostech?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Květen 2018 - 9:34
Štáb České televize zavítal v Bruntále na osvětový program Paralympijský školní den, na kterém pracovníci a studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury seznamují žáky se světem sportu handicapovaných. Reportáž můžete zhlédnout zde.

Právnická fakulta ocenila nejlepší studentské vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Květen 2018 - 8:00
Právnická fakulta zná jména studentů, které letos vyšle do česko-slovenského finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže. Celkem deset vybraných studentů získalo vedle fakultní nominace také mimořádné stipendium. Hodnotící komise letos posuzovala 8 prací v magisterské sekci a 21 v doktorské. „Oproti minulému ročníku přibylo přihlášených doktorandů. Jejich práce byly velmi kvalitní, takže komise se rozhodla ocenit více studentů než v předchozích ročnících. Vysvětlujeme si to propojením SVOČ s grantovým systémem IGA. V magisterské sekci zase měli větší zastoupení posluchači nižších ročníků, zřejmě i díky nově zavedenému volitelnému předmětu Studentská vědecká odborná činnost,“ zhodnotila Olga Pouperová, proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení PF UP. Čtyři soutěžící odevzdali písemnou práci v anglickém jazyce, třem bylo výjimečně povoleno obhajovat práci na dálku online. Poprvé si SVOČ vyzkoušela Klára Bednářová, studentka 1. ročníku oboru Právo. „Správný právník by v prvé řadě měl být schopen dobře právně argumentovat. Na této schopnosti jsem chtěla intenzivně začít pracovat už v prvním ročníku. Soutěž byla také skvělou průpravou v psaní odborných textů,“ vysvětlila svou motivaci Klára Bednářová, která se přihlásila s prací Popírání holocaustu a popírání arménské genocidy v kontextu judikatury ESLP. „Téma jsem zvolila na přelomu ledna a února, když místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pošlapal památku obětí koncentračního tábora v Letech. Výrok poslance Miloslava Roznera, o  ‚neexistujícím pseudokoncentráku‘ mě přesvědčil o aktuálnosti tématu popírání genocid. Mínění těchto dvou politiků nezměním, přesto se domnívám, že jedině společnost, která je občansky aktivní, které není lhostejné, co se děje, je jedinou zdravou společností. Chci se na takové společnosti podílet,“ dodala. Způsobem zpracování tématu, které je na studentku prvního ročníku výjimečné, zaujala hodnotící komisi a ve své sekci skončila třetí. „Z úspěchu i z možnosti reprezentovat fakultu jsem nadšená a moc si toho vážím. Je to způsob jak šířit dobré jméno fakulty, která si ho plně zaslouží.“ V sekci „student doktorského studijního programu“ obsadil dělené první místo Petr Stejskal i on byl mezi soutěžícími nováčkem. „O soutěži jsem se dozvěděl z fakultního webu, kde jsem se loni dočetl o skvělém umístění prací z oboru mezinárodního práva, a také v rámci výzkumného projektu IGA, na němž nyní pracuji se svým školitelem Pavlem Burešem,“ uvedl Petr Stejskal. V silné konkurenci uspěl s vědeckou prací Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území. „Do soutěže jsem přihlašoval přepracovaný příspěvek, se kterým jsem loni vystupoval na československé konferenci v Liblicích. Jedná se o téma mé rozpracované dizertační práce. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích, nebo v ozbrojeném konfliktu obecně, otevírá několik složitých otázek, které doposud nebyly uspokojivě zodpovězeny,“ vysvětlil doktorand. A jaké plány má před česko-slovenským finále? „Určitě se na něj budu připravovat. Ústní prezentace před odbornou komisí je vždy výzva a zároveň takový trénink. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích je navíc velmi živé téma, zejména s ohledem na běžící investiční arbitráže zahájené proti Rusku, takže je možné, že do finále půjdu i s nějakými novými poznatky.“  Všichni studenti, jejichž práce se ve fakultním kole umístily, získali kromě stipendia možnost publikovat své příspěvky v databázi ASPI vydavatelství Wolters Kluwer a také certifikát od tohoto nakladatelství k půlroční licenci Student ASPI Plus. Česko-slovenské kolo se letos uskuteční 13. a 14. září na olomoucké právnické fakultě. „Věříme, že by naši studenti mohli uspět opět i ve finále. Bude záležet na konkurenci v konkrétních sekcích, do kterých budou studenti podle pravidel soutěže rozřazeni,“ naznačila Olga Pouperová. Vloni se olomouckým studentům v česko-slovenském kole výrazně dařilo. Česko-slovenského kola se zúčastnili čtyři studenti a všichni čtyři přivezli ocenění, z toho dvě první místa. Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Kompletní výsledky fakultního kola SVOČ 2018 najdete na webových stránkách PF UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta ocenila nejlepší studentské vědecké práce

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Květen 2018 - 8:00
Právnická fakulta zná jména studentů, které letos vyšle do česko-slovenského finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže. Celkem deset vybraných studentů získalo vedle fakultní nominace také mimořádné stipendium. Hodnotící komise letos posuzovala 8 prací v magisterské sekci a 21 v doktorské. „Oproti minulému ročníku přibylo přihlášených doktorandů. Jejich práce byly velmi kvalitní, takže komise se rozhodla ocenit více studentů než v předchozích ročnících. Vysvětlujeme si to propojením SVOČ s grantovým systémem IGA. V magisterské sekci zase měli větší zastoupení posluchači nižších ročníků, zřejmě i díky nově zavedenému volitelnému předmětu Studentská vědecká odborná činnost,“ zhodnotila Olga Pouperová, proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení PF UP. Čtyři soutěžící odevzdali písemnou práci v anglickém jazyce, třem bylo výjimečně povoleno obhajovat práci na dálku online. Poprvé si SVOČ vyzkoušela Klára Bednářová, studentka 1. ročníku oboru Právo. „Správný právník by v prvé řadě měl být schopen dobře právně argumentovat. Na této schopnosti jsem chtěla intenzivně začít pracovat už v prvním ročníku. Soutěž byla také skvělou průpravou v psaní odborných textů,“ vysvětlila svou motivaci Klára Bednářová, která se přihlásila s prací Popírání holocaustu a popírání arménské genocidy v kontextu judikatury ESLP. „Téma jsem zvolila na přelomu ledna a února, když místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pošlapal památku obětí koncentračního tábora v Letech. Výrok poslance Miloslava Roznera, o  ‚neexistujícím pseudokoncentráku‘ mě přesvědčil o aktuálnosti tématu popírání genocid. Mínění těchto dvou politiků nezměním, přesto se domnívám, že jedině společnost, která je občansky aktivní, které není lhostejné, co se děje, je jedinou zdravou společností. Chci se na takové společnosti podílet,“ dodala. Způsobem zpracování tématu, které je na studentku prvního ročníku výjimečné, zaujala hodnotící komisi a ve své sekci skončila třetí. „Z úspěchu i z možnosti reprezentovat fakultu jsem nadšená a moc si toho vážím. Je to způsob jak šířit dobré jméno fakulty, která si ho plně zaslouží.“ V sekci „student doktorského studijního programu“ obsadil dělené první místo Petr Stejskal i on byl mezi soutěžícími nováčkem. „O soutěži jsem se dozvěděl z fakultního webu, kde jsem se loni dočetl o skvělém umístění prací z oboru mezinárodního práva, a také v rámci výzkumného projektu IGA, na němž nyní pracuji se svým školitelem Pavlem Burešem,“ uvedl Petr Stejskal. V silné konkurenci uspěl s vědeckou prací Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území. „Do soutěže jsem přihlašoval přepracovaný příspěvek, se kterým jsem loni vystupoval na československé konferenci v Liblicích. Jedná se o téma mé rozpracované dizertační práce. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích, nebo v ozbrojeném konfliktu obecně, otevírá několik složitých otázek, které doposud nebyly uspokojivě zodpovězeny,“ vysvětlil doktorand. A jaké plány má před česko-slovenským finále? „Určitě se na něj budu připravovat. Ústní prezentace před odbornou komisí je vždy výzva a zároveň takový trénink. Ochrana zahraničních investic na okupovaných územích je navíc velmi živé téma, zejména s ohledem na běžící investiční arbitráže zahájené proti Rusku, takže je možné, že do finále půjdu i s nějakými novými poznatky.“  Všichni studenti, jejichž práce se ve fakultním kole umístily, získali kromě stipendia možnost publikovat své příspěvky v databázi ASPI vydavatelství Wolters Kluwer a také certifikát od tohoto nakladatelství k půlroční licenci Student ASPI Plus. Česko-slovenské kolo se letos uskuteční 13. a 14. září na olomoucké právnické fakultě. „Věříme, že by naši studenti mohli uspět opět i ve finále. Bude záležet na konkurenci v konkrétních sekcích, do kterých budou studenti podle pravidel soutěže rozřazeni,“ naznačila Olga Pouperová. Vloni se olomouckým studentům v česko-slovenském kole výrazně dařilo. Česko-slovenského kola se zúčastnili čtyři studenti a všichni čtyři přivezli ocenění, z toho dvě první místa. Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Kompletní výsledky fakultního kola SVOČ 2018 najdete na webových stránkách PF UP.

Jak si vedou lidé se základním vzděláním na trhu práce?

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Květen 2018 - 22:39
Účast lidí se základním vzděláním na trhu práce je poměrně nízká a při současném nedostatku pracovních sil představuje nevyužitý potenciál. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Olomouc poběží pro Paměť národa za všechny, kteří to nevzdali

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 12:32
V hanácké metropoli, stejně jako i v dalších městech v Česku, se v sobotu 9. června uskuteční charitativní Běh pro Paměť národa. Běžci si mohou vybrat ze tří tratí Smetanovými a Čechovými sady, startovné podpoří neziskovou organizaci Post Bellum. Jde spíše o symbolický běh, výtěžek ale bude reálnou a důležitou pomocí, mimo jiné k tomu, aby se nezapomnělo na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. „Výtěžek ze startovného poslouží k natáčení pamětníků 20. století, které nezisková organizace Post Bellum již více než 15 let zaznamenává. Jen připomínaná historie totiž může zabránit opakování minulých chyb,“ uvedla za organizátory Magdalena Hýrková. Pokud nechcete nebo nemůžete běžet, ale rádi byste se na olomouckém Běhu pro Paměť národa nějak podíleli, organizátoři uvítají dobrovolné pomocníky. Hlásit se můžete na e-mailu magdalena.hyrkova@postbellum.cz. Připraveny jsou tři tratě. Na pětikilometrové a desetikilometrové je kapacita omezena na dvě stovky běžců, kilometrová trasa omezení nemá a účastník ji nemusí nutně proběhnout. Zájemci se mohou registrovat dopředu za levnější startovné, běžci z řad studentů například zaplatí za start na pěti nebo deseti kilometrech jen 200 korun. Zázemí běh najde v restauraci Fontána ve Smetanových sadech, odtud se bude také startovat a zde bude probíhat i doprovodný program nebo závody pro děti. Více informací zájemci najdou na www.behpropametnaroda.cz. Partnerem běhu je Univerzita Palackého, Statutární město Olomouc nebo Český rozhlas Olomouc. Ve stejný den jako na Hané se poběží pro Paměť národa také v Plzni, v Hradci Králové, v Třebíči a v Praze, kde se běh koná již potřetí. Prvního ročníku v roce 2016 se v hlavním městě zúčastnilo 480 běžců, vloni to bylo již téměř 1200 lidí.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc poběží pro Paměť národa za všechny, kteří to nevzdali

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Květen 2018 - 12:32
V hanácké metropoli, stejně jako i v dalších městech v Česku, se v sobotu 9. června uskuteční charitativní Běh pro Paměť národa. Běžci si mohou vybrat ze tří tratí Smetanovými a Čechovými sady, startovné podpoří neziskovou organizaci Post Bellum. Jde spíše o symbolický běh, výtěžek ale bude reálnou a důležitou pomocí, mimo jiné k tomu, aby se nezapomnělo na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. „Výtěžek ze startovného poslouží k natáčení pamětníků 20. století, které nezisková organizace Post Bellum již více než 15 let zaznamenává. Jen připomínaná historie totiž může zabránit opakování minulých chyb,“ uvedla za organizátory Magdalena Hýrková. Pokud nechcete nebo nemůžete běžet, ale rádi byste se na olomouckém Běhu pro Paměť národa nějak podíleli, organizátoři uvítají dobrovolné pomocníky. Hlásit se můžete na e-mailu magdalena.hyrkova@postbellum.cz. Připraveny jsou tři tratě. Na pětikilometrové a desetikilometrové je kapacita omezena na dvě stovky běžců, kilometrová trasa omezení nemá a účastník ji nemusí nutně proběhnout. Zájemci se mohou registrovat dopředu za levnější startovné, běžci z řad studentů například zaplatí za start na pěti nebo deseti kilometrech jen 200 korun. Zázemí běh najde v restauraci Fontána ve Smetanových sadech, odtud se bude také startovat a zde bude probíhat i doprovodný program nebo závody pro děti. Více informací zájemci najdou na www.behpropametnaroda.cz. Partnerem běhu je Univerzita Palackého, Statutární město Olomouc nebo Český rozhlas Olomouc. Ve stejný den jako na Hané se poběží pro Paměť národa také v Plzni, v Hradci Králové, v Třebíči a v Praze, kde se běh koná již potřetí. Prvního ročníku v roce 2016 se v hlavním městě zúčastnilo 480 běžců, vloni to bylo již téměř 1200 lidí.

Renomovaný chemik Hiroshi Nakatsuji získal čestnou medaili Akademie věd ČR

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Květen 2018 - 9:09
Jeden z nejvýznamnějších světových teoretických chemiků Hiroshi Nakatsuji získal čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ Akademie věd ČR. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Akademie věd ČR předala patnácti vědcům titul „doktor věd“

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 24. Květen 2018 - 8:06
Patnáct excelentních vědců převzalo 23. května na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny Akademie věd ČR titul „doktor věd“ (ve zkratce DSc.). ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Lékařská fakulta je výhledově připravena přijmout více studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Pokud se naplní slib české vlády posílit financování lékařských fakult, přijme olomoucká medicína pro akademický rok 2019 – 2020 do prvního ročníku až o třicet studentů více. Podmínky přijímacího řízení schválil na svém posledním zasedání v tomto semestru fakultní akademický senát.  Pozměňovací návrh podmínek přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 předložila proděkanka Hana Kolářová. „Vzhledem k tomu, že lékařským fakultám bylo slíbeno navýšení financování dalších studentů, změnili jsme oproti původnímu materiálu jejich počet. Znamená to, že místo 220 přijmeme do prvního ročníku 250 studentů všeobecného lékařství, což bude maximum. Pro zubní lékařství zůstávají podmínky stejné jako v tomto roce,“ uvedla proděkanka.  Děkan Milan Kolář senátory seznámil s výsledky jednání, na němž se 15. května sešli premiér v demisi Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství Robert Plaga s děkany lékařských fakult. Vyplynulo z něj, že během příštích deseti let by měly lékařské fakulty obdržet navíc 6,5 miliardy korun, a navýšit tak počet přijatých studentů o 15 procent. Účastníci setkání se zároveň shodli na modelu desetiletého programu na podporu lékařských fakult s progresivním nárůstem financí, který by měl být spuštěn už v akademickém roce 2019 – 2020. Zvýšený počet přijímaných studentů by měl zastavit nepříznivý trend úbytku lékařů v České republice.  „Jde v podstatě o záchranu českého zdravotnictví, protože situace je už tak závažná, že není na co čekat. V prvním roce půjde o jednoduché dofinancování, v dalších letech, kdy budou přicházet další první ročníky a stávající studenti budou pokračovat, se bude částka progresivně zvyšovat,“ objasnil děkan. Jak doplnil, na jednání s vládou v demisi byla zmíněna i možnost finančního zabezpečení pro případné rozšíření infrastruktury lékařských fakult.  Kromě zvýšeného maximálního počtu přijímaných studentů se podmínky přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 nemění. Jak informoval proděkan Jiří Ehrmann, v zásadě stejné jako letos zůstávají i požadavky na přijetí ke studiu anglických studijních programů.  Fakultní senát také schválil Výroční zprávu o hospodaření a Výroční zprávu o činnosti LF UP za rok 2017 a vyslechl stručnou zprávu proděkana Miloše Špidlena o stavu reakreditace studijního programu Zubní lékařství. Vzal rovněž na vědomí informace o připravovaném memorandu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a lékařskou fakultou i o návrhu na předběžný harmonogram voleb děkana, plánovaných na podzim 2018. Senátoři také vyhověli žádosti svého člena Vladislava Raclavského a spolu s děkanem Milanem Kolářem převzali záštitu nad letošní akcí Pocta Janu Opletalovi.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

korejský den

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Korejský den. Přednášky, workshop, filmovou projekci i vystoupení taneční skupiny XXL Crew nabídl program prvního ročníku Korejského dne, který včera uspořádala katedra asijských studií FF UP a Kimchi - korejský klub Olomouc. Návštěvníci měli také možnost si vyrobit salát kimchi nebo si zahrát tradiční korejské hry. Někteří zároveň využili příležitosti vyzkoušet si korejské kroje neboli hanbok a vyfotit se v nich. Foto: Velena Mazochová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta je výhledově připravena přijmout více studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Pokud se naplní slib české vlády posílit financování lékařských fakult, přijme olomoucká medicína pro akademický rok 2019 – 2020 do prvního ročníku až o třicet studentů více. Podmínky přijímacího řízení schválil na svém posledním zasedání v tomto semestru fakultní akademický senát.  Pozměňovací návrh podmínek přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 předložila proděkanka Hana Kolářová. „Vzhledem k tomu, že lékařským fakultám bylo slíbeno navýšení financování dalších studentů, změnili jsme oproti původnímu materiálu jejich počet. Znamená to, že místo 220 přijmeme do prvního ročníku 250 studentů všeobecného lékařství, což bude maximum. Pro zubní lékařství zůstávají podmínky stejné jako v tomto roce,“ uvedla proděkanka.  Děkan Milan Kolář senátory seznámil s výsledky jednání, na němž se 15. května sešli premiér v demisi Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství Robert Plaga s děkany lékařských fakult. Vyplynulo z něj, že během příštích deseti let by měly lékařské fakulty obdržet navíc 6,5 miliardy korun, a navýšit tak počet přijatých studentů o 15 procent. Účastníci setkání se zároveň shodli na modelu desetiletého programu na podporu lékařských fakult s progresivním nárůstem financí, který by měl být spuštěn už v akademickém roce 2019 – 2020. Zvýšený počet přijímaných studentů by měl zastavit nepříznivý trend úbytku lékařů v České republice.  „Jde v podstatě o záchranu českého zdravotnictví, protože situace je už tak závažná, že není na co čekat. V prvním roce půjde o jednoduché dofinancování, v dalších letech, kdy budou přicházet další první ročníky a stávající studenti budou pokračovat, se bude částka progresivně zvyšovat,“ objasnil děkan. Jak doplnil, na jednání s vládou v demisi byla zmíněna i možnost finančního zabezpečení pro případné rozšíření infrastruktury lékařských fakult.  Kromě zvýšeného maximálního počtu přijímaných studentů se podmínky přijímacího řízení pro rok 2019 – 2020 nemění. Jak informoval proděkan Jiří Ehrmann, v zásadě stejné jako letos zůstávají i požadavky na přijetí ke studiu anglických studijních programů.  Fakultní senát také schválil Výroční zprávu o hospodaření a Výroční zprávu o činnosti LF UP za rok 2017 a vyslechl stručnou zprávu proděkana Miloše Špidlena o stavu reakreditace studijního programu Zubní lékařství. Vzal rovněž na vědomí informace o připravovaném memorandu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a lékařskou fakultou i o návrhu na předběžný harmonogram voleb děkana, plánovaných na podzim 2018. Senátoři také vyhověli žádosti svého člena Vladislava Raclavského a spolu s děkanem Milanem Kolářem převzali záštitu nad letošní akcí Pocta Janu Opletalovi.

korejský den

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Květen 2018 - 8:00
Korejský den. Přednášky, workshop, filmovou projekci i vystoupení taneční skupiny XXL Crew nabídl program prvního ročníku Korejského dne, který včera uspořádala katedra asijských studií FF UP a Kimchi - korejský klub Olomouc. Návštěvníci měli také možnost si vyrobit salát kimchi nebo si zahrát tradiční korejské hry. Někteří zároveň využili příležitosti vyzkoušet si korejské kroje neboli hanbok a vyfotit se v nich.<br>Foto: Velena Mazochová

… si můžete přečíst vzpomínku na významnou českou lékařku a imunogenetičku Adelu Bártovou?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:52
Její produktivní profesní život, v jehož rámci výrazně přispěla k rozvoji transplantační imunologie a imunogenetiky, přibližují ve svém textu její bývalí žáci z lékařské fakulty. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… si můžete přečíst vzpomínku na významnou českou lékařku a imunogenetičku Adelu Bártovou?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Květen 2018 - 12:52
Její produktivní profesní život, v jehož rámci výrazně přispěla k rozvoji transplantační imunologie a imunogenetiky, přibližují ve svém textu její bývalí žáci z lékařské fakulty. Více …

Vzpomínka na docentku Adelu Bártovou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:50
Ve velikonočním čase letošního roku nás dostihla smutná zpráva o odchodu doc. MUDr. Adely Bártové, CSc., významné české lékařky a imunogenetičky. Zemřela po krátké nemoci ve věku 91 let. Rádi bychom připomněli bohatý a produktivní profesní život této mimořádné osobnosti. Paní doc. Bártová studovala Lékařskou fakultu v Brně, studium zakončila v Olomouci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (UP), kde začala pracovat a později i vyučovat na interní klinice. Mimo vlastní klinické práce ji velmi zaujal obor transplantační imunologie a imunogenetiky, kterému se poté během své profesní dráhy systematicky věnovala.  Jako vedoucí Krevní banky Fakultní nemocnice v Olomouci založila laboratoř pro vyšetřování HLA znaků tkáňové slučitelnosti, a tím významně podpořila rozvoj transplantačních programů. Díky úsilí a skutečně průkopnické práci doc. Bártové a jejích spolupracovníků překročilo renomé této laboratoře brzy hranice bývalého Československa. Navázala spolupráci s řadou významných domácích i zahraničních pracovišť, např. s vídeňským Ústavem pro sérologii krevních skupin prof. Mayra nebo s mnichovskou laboratoří prof. Alberta na Ludwig-Maxmilians-Universität. V Olomouci zorganizovala několik mezinárodních HLA workshopů a její laboratoř získala v roce 1997, jako první v bývalém východním bloku, prestižní akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku. Kromě klinické medicíny a laboratorní diagnostiky se paní docentka aktivně věnovala také vědecké práci a výuce. Autorsky se podílela na řadě významných publikací, např. o vztahu imunitních genů k riziku nemocí, jako jsou celiakie nebo sarkoidóza. Paní doc. Bártová se začátkem devadesátých let osobně výrazně zasadila o zahájení činnosti Českého národního registru dárců kostní dřeně, kdy její laboratorní podpora byla zásadním faktorem, který převážil negativní ministerské stanovisko vůči odvážnému projektu dr. Kozy. Za svůj příspěvek k rozvoji programu transplantací kostní dřeně obdržela v roce 2015 celostátní Cenu Kolegia pro udílení cen mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. Mezi další významná ocenění práce paní docentky patří Zlatá medaile UP. U příležitosti devadesátých narozenin získala také Pamětní medaili UP. V prosinci loňského roku byla vyznamenána zlatou pamětní medailí Jana Evangelisty Purkyně České lékařské společnosti, kterou převzala v plné duševní i fyzické svěžesti. Pod vedením paní docentky prošlo olomouckou HLA laboratoří mnoho studentů, kterým byla školitelkou, vzorem a inspirací v počátcích jejich vědecké i profesní dráhy; řada z nich dnes působí jako přední odborníci medicínské praxe i výzkumu. Paní doc. Bártová se vždy živě a s příslovečným elánem zajímala o aktivity svých bývalých pracovišť, studentů a prostřednictvím časté účasti na odborných akcích sledovala také medicínský vývoj v širším kontextu. Udělala si však také čas na vážnou hudbu, výtvarné umění a odpočinula si při práci na zahradě. Vážená paní docentko, děkujeme Vám za vše, co jste vykonala pro své kolegy, studenty i pacienty a čím jste se navždy zapsala do srdcí nejen svých nejbližších, ale i těch, kteří měli tu čest se s Vámi potkat a poznat Vás. Čest Vaší památce. Za bývalé žáky paní docentky František Mrázek, Jiří Drábek, Zuzana Ambrůzová, Marián Hajdúch a Martin Petřek
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vzpomínka na docentku Adelu Bártovou

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Květen 2018 - 12:50
Ve velikonočním čase letošního roku nás dostihla smutná zpráva o odchodu doc. MUDr. Adely Bártové, CSc., významné české lékařky a imunogenetičky. Zemřela po krátké nemoci ve věku 91 let. Rádi bychom připomněli bohatý a produktivní profesní život této mimořádné osobnosti. Paní doc. Bártová studovala Lékařskou fakultu v Brně, studium zakončila v Olomouci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (UP), kde začala pracovat a později i vyučovat na interní klinice. Mimo vlastní klinické práce ji velmi zaujal obor transplantační imunologie a imunogenetiky, kterému se poté během své profesní dráhy systematicky věnovala.  Jako vedoucí Krevní banky Fakultní nemocnice v Olomouci založila laboratoř pro vyšetřování HLA znaků tkáňové slučitelnosti, a tím významně podpořila rozvoj transplantačních programů. Díky úsilí a skutečně průkopnické práci doc. Bártové a jejích spolupracovníků překročilo renomé této laboratoře brzy hranice bývalého Československa. Navázala spolupráci s řadou významných domácích i zahraničních pracovišť, např. s vídeňským Ústavem pro sérologii krevních skupin prof. Mayra nebo s mnichovskou laboratoří prof. Alberta na Ludwig-Maxmilians-Universität. V Olomouci zorganizovala několik mezinárodních HLA workshopů a její laboratoř získala v roce 1997, jako první v bývalém východním bloku, prestižní akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku. Kromě klinické medicíny a laboratorní diagnostiky se paní docentka aktivně věnovala také vědecké práci a výuce. Autorsky se podílela na řadě významných publikací, např. o vztahu imunitních genů k riziku nemocí, jako jsou celiakie nebo sarkoidóza. Paní doc. Bártová se začátkem devadesátých let osobně výrazně zasadila o zahájení činnosti Českého národního registru dárců kostní dřeně, kdy její laboratorní podpora byla zásadním faktorem, který převážil negativní ministerské stanovisko vůči odvážnému projektu dr. Kozy. Za svůj příspěvek k rozvoji programu transplantací kostní dřeně obdržela v roce 2015 celostátní Cenu Kolegia pro udílení cen mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. Mezi další významná ocenění práce paní docentky patří Zlatá medaile UP. U příležitosti devadesátých narozenin získala také Pamětní medaili UP. V prosinci loňského roku byla vyznamenána zlatou pamětní medailí Jana Evangelisty Purkyně České lékařské společnosti, kterou převzala v plné duševní i fyzické svěžesti. Pod vedením paní docentky prošlo olomouckou HLA laboratoří mnoho studentů, kterým byla školitelkou, vzorem a inspirací v počátcích jejich vědecké i profesní dráhy; řada z nich dnes působí jako přední odborníci medicínské praxe i výzkumu. Paní doc. Bártová se vždy živě a s příslovečným elánem zajímala o aktivity svých bývalých pracovišť, studentů a prostřednictvím časté účasti na odborných akcích sledovala také medicínský vývoj v širším kontextu. Udělala si však také čas na vážnou hudbu, výtvarné umění a odpočinula si při práci na zahradě. Vážená paní docentko, děkujeme Vám za vše, co jste vykonala pro své kolegy, studenty i pacienty a čím jste se navždy zapsala do srdcí nejen svých nejbližších, ale i těch, kteří měli tu čest se s Vámi potkat a poznat Vás. Čest Vaší památce. Za bývalé žáky paní docentky František Mrázek, Jiří Drábek, Zuzana Ambrůzová, Marián Hajdúch a Martin Petřek

XXXII. Olomoucké hematologické dny představí špičkové zahraniční odborníky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Květen 2018 - 12:00
Lékařská fakulta bude už po dvaatřicáté hostit prestižní setkání českých a zahraničních hematologů, kteří se ve dnech 27. – 29. května sejdou na Olomouckých hematologických dnech (OHD). Pozvání přijali světově uznávaní američtí lékaři a vědci Robert Gale a Josef Prchal, kteří budou hovořit o hematologických zkušenostech při záchraně obětí černobylské jaderné havárie a o nejnovějších výzkumech vrozených a získaných poruch krvetvorby. Světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles, který se věnuje zejména výzkumu leukémie a dalších nemocí kostní dřeně, je považován za jednu z nejvyšších autorit v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň. Odborně se podílel například na pomoci obětem jaderné havárie v brazilské Goianii a na řešení zdravotních následků po výbuchu atomových elektráren Tokaimura a Fukushima v Japonsku. Na žádost vlády tehdejšího Sovětského svazu koordinoval také lékařské záchranné akce pro oběti katastrofy v Černobylu. Právě na toto téma přednese na letošních OHD tradiční Wiedermannovu přednášku, konanou na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wiedermanna. „Zaměří se v ní na své profesní zkušenosti s hematologickými důsledky černobylské havárie, zejména na problematiku transplantace kostní dřeně u postižených pracovníků elektrárny, záchranářů a hasičů,“ vysvětlil Tomáš Papajík, prezident sjezdu a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, která je spolupořadatelem kongresu. Hlavním hostem mezinárodního sympozia Advances in Molecular Hematology, které je již jedenáctým rokem součástí programu OHD, bude také přední světový hematolog s českými kořeny Josef Prchal. Jako profesor vnitřního lékařství, hematologie, genetiky a patologie na Univerzitě v Utahu v Salt Lake City vybudoval jednu z nejkomplexnějších světových laboratoří zaměřených na širokou škálu poruch červených krvinek. Ve své vědecké práci se věnuje poruchám enzymů, molekulárnímu výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch a translačnímu výzkumu rakoviny kostní dřeně. Je nositelem řady ocenění mezinárodních odborných společností, mezi jinými i laureátem prestižní Strattonovy ceny za rok 2017, udělované za významné výsledky základního a translačního hematologického výzkumu. „Univerzita Palackého, s jejíž lékařskou fakultou profesor Prchal dlouhodobě spolupracuje, mu v roce 2011 udělila čestný titul doctor honoris causa,“ připomněl Tomáš Papajík. Obsahovou náplň kongresu zastřešuje letos ústřední téma věnované vzácným hematologickým onemocněním, s nimiž se lékaři ve svých ordinacích setkávají. Odborný program zahájí Prezidentské sympozium, v němž s nejnovějšími poznatky vystoupí odborníci z výzkumných pracovišť v Olomouci, Praze a Bratislavě. Desítky dalších odborných sdělení, tematicky rozdělených do jednotlivých odborných sekcí, zazní v následujících přednáškových blocích, posterových prezentacích, workshopech a také v rámci Morfologického dne, který má letos na OHD premiéru. Součástí OHD je také XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Zahájení kongresu bude stejně jako loni předcházet Pacientský den, zaměřený především na komunikaci zdravotníků s nemocnými a jejich rodinnými příslušníky. XXXII. Olomoucké hematologické dny se uskuteční ve dnech 27. – 29. května v prostorách NH Collection Olomouc Congress. Pořádají je Lékařská fakulta UP, Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně. Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu OHD 2018 ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor