Feed aggregator

Zaměstanci UP si mohou přečíst celkovou zprávu s výsledky dotazníkového šetření

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců realizovaného během listopadu 2018 jsou k dispozici kompletní výsledky, které navíc shrnují i vyjádření úseků prorektorů na některé podněty zaměstnanců.

 „Velice děkujeme všem zaměstnancům za trpělivé čekání na výsledky analýzy druhé části dotazníkového šetření, která se týkala podnětů k jejich spokojenosti v práci. Vzhledem k velkému počtu reakcí, kterých bylo více než tisíc, byla tato analýza velice časově náročná. Zároveň jsme chtěli respondentům současně s jejími výsledky nastínit alespoň část opatření, která z jejich podnětů vzešla či vzejdou, aby ke svým připomínkám a návrhům měli zpětnou vazbu. Proto bylo potřebné nejprve prodiskutovat identifikované problémy na jednotlivých úrovních vedení UP a fakult,“ uvedla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.

Zaměstnanci mají tedy v tuto chvíli na stránkách oddělení strategie a kvality k dispozici kompletní zprávu shrnující jejich podněty spolu s vyjádřením jednotlivých prorektorských úseků u některých tematických skupin, kde bylo možné rychle reagovat a začít realizovat nápravná opatření.

Nejčastěji zmiňovanými tématy byla problematika výše mezd, vysoká administrativní zátěž nejen akademických pracovníků, nedostatečná komunikace a distribuce informací mezi jednotlivými odděleními a součástmi univerzity, nízký zájem vedení o zaměstnance a návrhy na vylepšení systému benefitů.

Na základě připomínek zaměstnanců bude například upravena politika rozesílání hromadných e-mailů a je připravována koncepce newsletteru UP se strategickými ujednáními a informacemi. Dále na základě poptávky v dotazníkovém šetření oddělení komunikace připraví kurzy prezentačních dovedností a komunikace jednání s médii. Připomínky a návrhy týkající se například zjednodušení administrativy či možnosti využívání pružné pracovní doby si vyžádají větší diskuzi a v tuto chvíli k nim není možné poskytnout jednoznačnou zpětnou vazbu, ale vedení UP v těchto oblastech zvažuje změny. O dalším vývoji budou zaměstnanci informováni i nadále prostřednictvím již fungujícího newsletteru oddělení strategie a kvality a Žurnálu online.

Na úrovni RUP a univerzitních zařízení již proběhla zmiňovaná diskuze s vedoucími oddělení RUP a řediteli univerzitních zařízení, z níž vzešly návrhy řešení na zmiňované podněty, které jsou nyní diskutovány vedením UP. Rovněž děkani fakult obdrželi návrhy zaměstnanců svých fakult, které budou projednávány na výjezdním zasedání v květnu. Některé náměty byly vybrány a zodpovězeny v newsletteru oddělení strategie a kvality, který vyšel na konci března.

Categories: Novinky z UP a PřF

Zaměstanci UP si mohou přečíst celkovou zprávu s výsledky dotazníkového šetření

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. May 2019 - 12:10

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců realizovaného během listopadu 2018 jsou k dispozici kompletní výsledky, které navíc shrnují i vyjádření úseků prorektorů na některé podněty zaměstnanců.

 „Velice děkujeme všem zaměstnancům za trpělivé čekání na výsledky analýzy druhé části dotazníkového šetření, která se týkala podnětů k jejich spokojenosti v práci. Vzhledem k velkému počtu reakcí, kterých bylo více než tisíc, byla tato analýza velice časově náročná. Zároveň jsme chtěli respondentům současně s jejími výsledky nastínit alespoň část opatření, která z jejich podnětů vzešla či vzejdou, aby ke svým připomínkám a návrhům měli zpětnou vazbu. Proto bylo potřebné nejprve prodiskutovat identifikované problémy na jednotlivých úrovních vedení UP a fakult,“ uvedla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.

Zaměstnanci mají tedy v tuto chvíli na stránkách oddělení strategie a kvality k dispozici kompletní zprávu shrnující jejich podněty spolu s vyjádřením jednotlivých prorektorských úseků u některých tematických skupin, kde bylo možné rychle reagovat a začít realizovat nápravná opatření.

Nejčastěji zmiňovanými tématy byla problematika výše mezd, vysoká administrativní zátěž nejen akademických pracovníků, nedostatečná komunikace a distribuce informací mezi jednotlivými odděleními a součástmi univerzity, nízký zájem vedení o zaměstnance a návrhy na vylepšení systému benefitů.

Na základě připomínek zaměstnanců bude například upravena politika rozesílání hromadných e-mailů a je připravována koncepce newsletteru UP se strategickými ujednáními a informacemi. Dále na základě poptávky v dotazníkovém šetření oddělení komunikace připraví kurzy prezentačních dovedností a komunikace jednání s médii. Připomínky a návrhy týkající se například zjednodušení administrativy či možnosti využívání pružné pracovní doby si vyžádají větší diskuzi a v tuto chvíli k nim není možné poskytnout jednoznačnou zpětnou vazbu, ale vedení UP v těchto oblastech zvažuje změny. O dalším vývoji budou zaměstnanci informováni i nadále prostřednictvím již fungujícího newsletteru oddělení strategie a kvality a Žurnálu online.

Na úrovni RUP a univerzitních zařízení již proběhla zmiňovaná diskuze s vedoucími oddělení RUP a řediteli univerzitních zařízení, z níž vzešly návrhy řešení na zmiňované podněty, které jsou nyní diskutovány vedením UP. Rovněž děkani fakult obdrželi návrhy zaměstnanců svých fakult, které budou projednávány na výjezdním zasedání v květnu. Některé náměty byly vybrány a zodpovězeny v newsletteru oddělení strategie a kvality, který vyšel na konci března.

Olomoucký výzkum vlivu klimatických změn na rostliny boduje ve světě

Vědec z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR) Pranav Sahu zaujal v Indii  výzkumem rostlin a jejich reakcí na změny klimatu.  Jeho práce získala druhé místo na sympoziu Evropské molekulárně­- biologické organizace (EMBO), které se konalo v polovině dubna v Dillí. Cílem konference bylo informovat o nejnovějších poznatcích ve výzkumu abiotického stresu a jeho vlivu na rostliny.

Pranav Sahu z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, má z ocenění velkou radost. Ještě víc ho ale těší to, že jeho výzkum bude mít přímý dopad do praxe a mohl o něm přednášet právě v Indii. „Jsem z Indie a považoval jsem za důležité informovat právě tady o výsledcích mého bádání.  I tuto zemi sužují už nyní klimatické změny, zvyšuje se průměrná teplota a hrozí častěji sucho či povodně. Těší mě, že naše studie vzbudila velký zájem a doufám, že inspiruje další kolegy,“ řekl.

Svoji práci zaměřil na huseníček rolní a jeho růst v simulovaných podmínkách klimatických změn v Evropě a severní Africe v letech 2020 a 2050. Podobná data zatím nejsou nikde jinde k dispozici. Podle Aleše Pečinky, vedoucího výzkumné skupiny, ve které Pranav Sahu pracuje, jsou tyto informace velmi důležité. Pomohou připravit se včas a efektivně na změny klimatu, které přijdou.

„Těší nás, že naše výzkumy poslouží vědcům i šlechtitelům. Už nyní se ukazují některé zajímavé a neočekávané výsledky. Z dosavadních dat například vyplývá, že kvůli vyšší koncentraci oxidu uhličitého by mohly rostliny růst v Evropě roce 2050 rychleji a lépe než nyní.  Naše analýzy však ukazují, že klíčové bude jejich zavlažování. Bude ale také nezbytné vyšlechtit plodiny, které umí s vodou lépe hospodařit a které si dokáží poradit se suchem. Zemědělci budou muset začít využívat jiné kultivary a celkově se budeme muset naučit lépe hospodařit s vodou v krajině,“ uvedl Pečinka.

V severní Africe podle vědců naopak nastane zcela jiná a mnohem složitější situace, protože tam kvůli suchu a horku rostliny nebudou prospívat. Kromě těchto poznatků se olomouckým výzkumníkům podařilo identifikovat i některé geny odpovídající za určité znaky rostlin a jejich vlastnosti. „Jedním z nich je například obsah pigmentů, barviv, které dokáží vázat volné radikály a příznivě tak ovlivňovat lidské zdraví. Naše bádání potvrzuje, že některé pigmenty dokáží chránit i samotné rostliny,“ vysvětlil Sahu. 

Výzkum by měl skončit příští rok, už nyní se ale před vědci otevírají další výzvy. Chtějí například zjistit, jak se budou v budoucnu chovat některé konkrétní druhy obilovin a rádi by také nechali rostliny růst v různorodějších podmínkách. 

„V Olomouci mám všechny podmínky k tomu, abych mohl pracovat velmi efektivně a abych mohl dosáhnout výsledků, které jsou podle mě důležité, protože se týkají zajištění potravinové bezpečnosti. Můj výzkum by také nebyl možný bez využívání speciálních růstových komor v Ústavu výzkumu globální změny v Brně. Proto děkuji všem kolegům i vedení obou ústavů Akademie věd ČR,“ ocenil Sahu zázemí v České republice, bez nějž by jeho výzkum nebyla možný.

Categories: Novinky z UP a PřF

Olomoucký výzkum vlivu klimatických změn na rostliny boduje ve světě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. May 2019 - 8:00

Vědec z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR) Pranav Sahu zaujal v Indii  výzkumem rostlin a jejich reakcí na změny klimatu.  Jeho práce získala druhé místo na sympoziu Evropské molekulárně­- biologické organizace (EMBO), které se konalo v polovině dubna v Dillí. Cílem konference bylo informovat o nejnovějších poznatcích ve výzkumu abiotického stresu a jeho vlivu na rostliny.

Pranav Sahu z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, má z ocenění velkou radost. Ještě víc ho ale těší to, že jeho výzkum bude mít přímý dopad do praxe a mohl o něm přednášet právě v Indii. „Jsem z Indie a považoval jsem za důležité informovat právě tady o výsledcích mého bádání.  I tuto zemi sužují už nyní klimatické změny, zvyšuje se průměrná teplota a hrozí častěji sucho či povodně. Těší mě, že naše studie vzbudila velký zájem a doufám, že inspiruje další kolegy,“ řekl.

Svoji práci zaměřil na huseníček rolní a jeho růst v simulovaných podmínkách klimatických změn v Evropě a severní Africe v letech 2020 a 2050. Podobná data zatím nejsou nikde jinde k dispozici. Podle Aleše Pečinky, vedoucího výzkumné skupiny, ve které Pranav Sahu pracuje, jsou tyto informace velmi důležité. Pomohou připravit se včas a efektivně na změny klimatu, které přijdou.

„Těší nás, že naše výzkumy poslouží vědcům i šlechtitelům. Už nyní se ukazují některé zajímavé a neočekávané výsledky. Z dosavadních dat například vyplývá, že kvůli vyšší koncentraci oxidu uhličitého by mohly rostliny růst v Evropě roce 2050 rychleji a lépe než nyní.  Naše analýzy však ukazují, že klíčové bude jejich zavlažování. Bude ale také nezbytné vyšlechtit plodiny, které umí s vodou lépe hospodařit a které si dokáží poradit se suchem. Zemědělci budou muset začít využívat jiné kultivary a celkově se budeme muset naučit lépe hospodařit s vodou v krajině,“ uvedl Pečinka.

V severní Africe podle vědců naopak nastane zcela jiná a mnohem složitější situace, protože tam kvůli suchu a horku rostliny nebudou prospívat. Kromě těchto poznatků se olomouckým výzkumníkům podařilo identifikovat i některé geny odpovídající za určité znaky rostlin a jejich vlastnosti. „Jedním z nich je například obsah pigmentů, barviv, které dokáží vázat volné radikály a příznivě tak ovlivňovat lidské zdraví. Naše bádání potvrzuje, že některé pigmenty dokáží chránit i samotné rostliny,“ vysvětlil Sahu. 

Výzkum by měl skončit příští rok, už nyní se ale před vědci otevírají další výzvy. Chtějí například zjistit, jak se budou v budoucnu chovat některé konkrétní druhy obilovin a rádi by také nechali rostliny růst v různorodějších podmínkách. 

„V Olomouci mám všechny podmínky k tomu, abych mohl pracovat velmi efektivně a abych mohl dosáhnout výsledků, které jsou podle mě důležité, protože se týkají zajištění potravinové bezpečnosti. Můj výzkum by také nebyl možný bez využívání speciálních růstových komor v Ústavu výzkumu globální změny v Brně. Proto děkuji všem kolegům i vedení obou ústavů Akademie věd ČR,“ ocenil Sahu zázemí v České republice, bez nějž by jeho výzkum nebyla možný.

Univerzita ocenila své literární talenty

Již popětadvacáté letos mohli studenti přihlásit své básnické a prozaické texty do literární soutěže vyhlášené rektorem Univerzity Palackého. Odborná porota, ve které usedla literární expertka Jana Vrajová, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý a spisovatel a autor detektivek Michal Sýkora, hodnotila celkem 95 textů od 89 studentů prezenčního bakalářského a magisterského studia ze všech fakult UP.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v úterý 7. května během slavnostního aktu v Divadelním sále Uměleckého centra UP. Kulturním programem jej oživil intermediální umělecký celek Nabalkoně.

„Jsem skutečně ohromen vysokým číslem přihlášených prací. Svědčí to o tom, že naše univerzita je hluboce umělecky založena. Velmi si vážím, že máme tolik studentů, kteří se zabývají literaturou. Šíříte krásu, která je v životě důležitá. Prosím, neumdlévejte,“ pronesl k oceněným rektor Jaroslav Miller.

Vítězi básnické kategorie se stal student české filologie a historie filozofické fakulty Adam Hošek. Druhé místo za poezii získal student angličtiny pro tlumočení a překlad Martin Schweitzer, třetí Miki Strejčků, student české a japonské filologie. Čestným uznáním se můžou pochlubit studentky z pedagogické fakulty Jaroslava Vitteková a Marie Hroudová.

V kategorii povídka zvítězila studentka biochemie přírodovědecké fakulty Radka Činčalová. Druhé místo obsadila Eliška Charvátová, studentka francouzské filologie a filmových studií filozofické fakulty. Třetí pak posluchačka z katedry žurnalistiky Pavla Skřivánková. Čestné uznání si zasloužila Barbora Jarinová, studentka ruské a francouzské filologie.

Literární soutěž pro studenty Univerzity Palackého je tradiční klání. Zaslané texty studentů hodnotí odborná porota složená z literárních odborníků. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu a dárek.

Categories: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila své literární talenty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. May 2019 - 8:00

Již popětadvacáté letos mohli studenti přihlásit své básnické a prozaické texty do literární soutěže vyhlášené rektorem Univerzity Palackého. Odborná porota, ve které usedla literární expertka Jana Vrajová, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý a spisovatel a autor detektivek Michal Sýkora, hodnotila celkem 95 textů od 89 studentů prezenčního bakalářského a magisterského studia ze všech fakult UP.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v úterý 7. května během slavnostního aktu v Divadelním sále Uměleckého centra UP. Kulturním programem jej oživil intermediální umělecký celek Nabalkoně.

„Jsem skutečně ohromen vysokým číslem přihlášených prací. Svědčí to o tom, že naše univerzita je hluboce umělecky založena. Velmi si vážím, že máme tolik studentů, kteří se zabývají literaturou. Šíříte krásu, která je v životě důležitá. Prosím, neumdlévejte,“ pronesl k oceněným rektor Jaroslav Miller.

Vítězi básnické kategorie se stal student české filologie a historie filozofické fakulty Adam Hošek. Druhé místo za poezii získal student angličtiny pro tlumočení a překlad Martin Schweitzer, třetí Miki Strejčků, student české a japonské filologie. Čestným uznáním se můžou pochlubit studentky z pedagogické fakulty Jaroslava Vitteková a Marie Hroudová.

V kategorii povídka zvítězila studentka biochemie přírodovědecké fakulty Radka Činčalová. Druhé místo obsadila Eliška Charvátová, studentka francouzské filologie a filmových studií filozofické fakulty. Třetí pak posluchačka z katedry žurnalistiky Pavla Skřivánková. Čestné uznání si zasloužila Barbora Jarinová, studentka ruské a francouzské filologie.

Literární soutěž pro studenty Univerzity Palackého je tradiční klání. Zaslané texty studentů hodnotí odborná porota složená z literárních odborníků. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu a dárek.

Majálesu vládne nová královna Erika

Majáles už má královnu. Ve 13 hodin se jí stala herečka a zpěvačka Erika Stárková. Na nádvoří Zbrojnice ji korunovala herečka a někdejší majálesová královna Ivana Plíhalová. „Mým největším přáním je, aby každý šel cestu srdce a duše,“ popřála studentům královna Erika.

Novou královnu přišlo na pódium přivítat hned několik hostů. Jako první to byl fotograf Jindřich Štreit, který v minulosti také nosil majálesovou korunu. Studentům popřál hodně lásky a svobody. „Královně přeju, aby vládla rukou pevnou a spravedlivou,“ řekl Štreit. Kromě něho pozdravili studenty a jejich královnu i emeritní rektor Josef Jařab, rektor Jaroslav Miller, předseda Akademického senátu UP Jiří Langer, hejtman Ladislav Okleštěk a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. „Předávám vám vládu nad městem,“ oznámil z pódia studentům první muž města.

 

Královna po korunovaci vyrazila v čele průvodu do centra Olomouce. Letošní Olomoucký majáles UP, který odstartoval už včera, se nese v duchu popkultury. Dějištěm dnešního programu, který potrvá až do noci, bude především Zbrojnice a Konvikt.

Před Zbrojnicí na Biskupském náměstí stojí stánky, kde se prezentují studentské a neziskové organizace, v parčíku jsou ukázky různých outdoorových aktivit a chill out zóna. Na nádvoří pak bude velkolepý hudební program, ve kterém v 16 hodin vystoupí i královna majálesu Erika Stárková se svou kapelou. „Máme rhythm and blues a soulový repertoár. Vše to jsou coververze známých zpěvaček. Nejspíš dojde například na Erykah Badu, Andreyu Trianu či Arethu Franklin. Moc se na to s kapelou těšíme,“ prozradila herečka v exkluzivním rozhovoru pro Olomoucký majáles UP.

Odpověděla i na otázku, co chce vzkázat studentům: „Žijte svůj život, život vaší duše. Řiďte se srdcem a intuicí. Nebojte se být tím, kým doopravdy jste, bez ohledu na to, co si o vás pomyslí druzí, protože ti si vždy o vás budou myslet nějaké špatnosti. Nepoužívejte až příliš často mobil, ztratíte se v moři. V reálném životě zahoďte kompasy a buzoly a jděte žít teď a tady, pusťte se životu. Furt nepřemýšlejte, která cesta je ta správná nebo není. Mozek je někdy víc nepřítel než přítel. Cestujte a nasávejte svět. Poznávejte odlišné kultury a učte se novému. Cestování a poznávání je ta největší škola života. A když budete v úzkých, vyhněte se alkoholu a drogám, jděte do lesa a opřete se o Matku Zemi a pozorujte přírodu. Když se nebudete bát otevřít, pomůže vám,“ věří Erika Stárková. Celý rozhovor Tomáše Krejčiříka si můžete přečíst ZDE.

Kdo si z koncertu bude chtít odskočit k jinému uměleckému žánru, neměl by vynechat výstavu fotosoutěže na majálesové téma „Popkultura kolem nás“, jejíž vernisáž je v 16:10 v Knihovně UP. Odborná porota vybrala ze zaslaných sérií studentů celkem čtrnáct snímků od čtyř autorů. Fotografie byly pořízeny nejen v Olomouci, ale také v Londýně, Amsterodamu, Berlíně, Praze či Příboru. Výstava potrvá do půlky června.

No a kdo by se chtěl v majálesovém dni i poučit, může třeba večer vyrazit do kina Metropol, kde se koná ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42 FuckUP Night. Známé osobnosti budou publiku vyprávět o tom, co se jim nepovedlo a že i neúspěch může vést k úspěchu.

Podrobný majálesový program najdete ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Majálesu vládne nová královna Erika

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. May 2019 - 13:39

Majáles už má královnu. Ve 13 hodin se jí stala herečka a zpěvačka Erika Stárková. Na nádvoří Zbrojnice ji korunovala herečka a někdejší majálesová královna Ivana Plíhalová. „Mým největším přáním je, aby každý šel cestu srdce a duše,“ popřála studentům královna Erika.

Novou královnu přišlo na pódium přivítat hned několik hostů. Jako první to byl fotograf Jindřich Štreit, který v minulosti také nosil majálesovou korunu. Studentům popřál hodně lásky a svobody. „Královně přeju, aby vládla rukou pevnou a spravedlivou,“ řekl Štreit. Kromě něho pozdravili studenty a jejich královnu i emeritní rektor Josef Jařab, rektor Jaroslav Miller, předseda Akademického senátu UP Jiří Langer, hejtman Ladislav Okleštěk a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. „Předávám vám vládu nad městem,“ oznámil z pódia studentům první muž města.

 

Královna po korunovaci vyrazila v čele průvodu do centra Olomouce. Letošní Olomoucký majáles UP, který odstartoval už včera, se nese v duchu popkultury. Dějištěm dnešního programu, který potrvá až do noci, bude především Zbrojnice a Konvikt.

Před Zbrojnicí na Biskupském náměstí stojí stánky, kde se prezentují studentské a neziskové organizace, v parčíku jsou ukázky různých outdoorových aktivit a chill out zóna. Na nádvoří pak bude velkolepý hudební program, ve kterém v 16 hodin vystoupí i královna majálesu Erika Stárková se svou kapelou. „Máme rhythm and blues a soulový repertoár. Vše to jsou coververze známých zpěvaček. Nejspíš dojde například na Erykah Badu, Andreyu Trianu či Arethu Franklin. Moc se na to s kapelou těšíme,“ prozradila herečka v exkluzivním rozhovoru pro Olomoucký majáles UP.

Odpověděla i na otázku, co chce vzkázat studentům: „Žijte svůj život, život vaší duše. Řiďte se srdcem a intuicí. Nebojte se být tím, kým doopravdy jste, bez ohledu na to, co si o vás pomyslí druzí, protože ti si vždy o vás budou myslet nějaké špatnosti. Nepoužívejte až příliš často mobil, ztratíte se v moři. V reálném životě zahoďte kompasy a buzoly a jděte žít teď a tady, pusťte se životu. Furt nepřemýšlejte, která cesta je ta správná nebo není. Mozek je někdy víc nepřítel než přítel. Cestujte a nasávejte svět. Poznávejte odlišné kultury a učte se novému. Cestování a poznávání je ta největší škola života. A když budete v úzkých, vyhněte se alkoholu a drogám, jděte do lesa a opřete se o Matku Zemi a pozorujte přírodu. Když se nebudete bát otevřít, pomůže vám,“ věří Erika Stárková. Celý rozhovor Tomáše Krejčiříka si můžete přečíst ZDE.

Kdo si z koncertu bude chtít odskočit k jinému uměleckému žánru, neměl by vynechat výstavu fotosoutěže na majálesové téma „Popkultura kolem nás“, jejíž vernisáž je v 16:10 v Knihovně UP. Odborná porota vybrala ze zaslaných sérií studentů celkem čtrnáct snímků od čtyř autorů. Fotografie byly pořízeny nejen v Olomouci, ale také v Londýně, Amsterodamu, Berlíně, Praze či Příboru. Výstava potrvá do půlky června.

No a kdo by se chtěl v majálesovém dni i poučit, může třeba večer vyrazit do kina Metropol, kde se koná ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42 FuckUP Night. Známé osobnosti budou publiku vyprávět o tom, co se jim nepovedlo a že i neúspěch může vést k úspěchu.

Podrobný majálesový program najdete ZDE.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana zná vítěze

Studentka Molekulární a buněčné biologie Kateřina Lahnerová se stala celkovou vítězkou letošního ročníku vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty. Do soutěže se přihlásilo osmdesát studentů, kteří před odbornou porotou prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii.

„Jsem strašně překvapená, opravdu. Nečekala jsem to," uvedla bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže Kateřina Lahnerová, která soutěžila v magisterské kategorii v sekci Biologie a ekologie. „Přihlásila jsem se s prací, ve které jsem se zabývala detekcí bodových mutací u parazita včel kleštíka včelího, které způsobují jeho rezistenci k léčivům. Na tomto tématu jsem začala pracovat v rámci bakalářské práce a pokračovala jsem dva roky v rámci magisterského studia," dodala vítězka.

O tom, že úroveň prací byla velmi vysoká a komise neměly lehké rozhodování, svědčí slova i Jana Soubusty, jednoho z hodnotitelů. „Měli jsme jednu bakalářskou práci, čtyři magisterské a šest doktorských prací špičkové úrovně. Dost často se stává, že hlavní cenu za celý obor získá doktorská práce, protože ty bývají nejlepší, ale tato magisterská práce převyšovala ty ostatní. Jako vítěze fyziky jsme se tedy rozhodli nominovat Aleše Stejskala, který předvedl prototyp části aparatury, která se bude používat v Mössbauerovském spektroskopu."

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích.

„Jsem rád, že je tady spousta kvalitních tvůrčích prací. S některými studenty se setkávám opakovaně, s dalšími už od střední školy. Ti, kteří zde prezentovali své práce, se určitě v praxi neztratí," zhodnotil soutěž děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde.

Categories: Novinky z UP a PřF

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana zná vítěze

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. May 2019 - 11:00

Studentka Molekulární a buněčné biologie Kateřina Lahnerová se stala celkovou vítězkou letošního ročníku vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty. Do soutěže se přihlásilo osmdesát studentů, kteří před odbornou porotou prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii.

„Jsem strašně překvapená, opravdu. Nečekala jsem to," uvedla bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže Kateřina Lahnerová, která soutěžila v magisterské kategorii v sekci Biologie a ekologie. „Přihlásila jsem se s prací, ve které jsem se zabývala detekcí bodových mutací u parazita včel kleštíka včelího, které způsobují jeho rezistenci k léčivům. Na tomto tématu jsem začala pracovat v rámci bakalářské práce a pokračovala jsem dva roky v rámci magisterského studia," dodala vítězka.

O tom, že úroveň prací byla velmi vysoká a komise neměly lehké rozhodování, svědčí slova i Jana Soubusty, jednoho z hodnotitelů. „Měli jsme jednu bakalářskou práci, čtyři magisterské a šest doktorských prací špičkové úrovně. Dost často se stává, že hlavní cenu za celý obor získá doktorská práce, protože ty bývají nejlepší, ale tato magisterská práce převyšovala ty ostatní. Jako vítěze fyziky jsme se tedy rozhodli nominovat Aleše Stejskala, který předvedl prototyp části aparatury, která se bude používat v Mössbauerovském spektroskopu."

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích.

„Jsem rád, že je tady spousta kvalitních tvůrčích prací. S některými studenty se setkávám opakovaně, s dalšími už od střední školy. Ti, kteří zde prezentovali své práce, se určitě v praxi neztratí," zhodnotil soutěž děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde.

Akademický senát schválil rozpočet UP na rok 2019

Na Univerzitě Palackého skončilo rozpočtové provizorium. Akademický senát UP přijal na svém dubnovém zasedání univerzitní rozpočet na rok 2019. V tomto roce bude olomoucká univerzita hospodařit se dvěma a čtvrt miliardami korun.

Poté, kdy rozpočty schválily senáty jednotlivých fakult UP a dílčí připravily i univerzitní centrální jednotky, doporučila ekonomická komise AS UP schválit navržený rozpočet UP na rok 2019. „Univerzita Palackého bude letos hospodařit s lehce přebytkovým rozpočtem, součet všech příjmů činí téměř dvě a čtvrt miliardy korun. Ve srovnání s loňskem je to o sto padesát milionů korun víc,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

V legislativní části AS UP schválil změnu Statutu UP. „Měnil ho kvůli uchazečům o studium. Šlo o poplatek za přihlášku, který byl v našich vnitřních předpisech procentuálně svázaný s normativem na studenta, který vyhlašuje MŠMT. Vzhledem k jeho růstu by pravidelně rostl i poplatek. Pokud bychom Statut UP nezměnili, stála by přihláška na UP už 890 korun,“ vysvětlil Jiří Langer. Senátoři přijali během jednání i změnu ve Studijním a zkušebním řádu UP, a to proto, aby posluchači dostali možnost přecházet mezi specializacemi studijních programů na základě souhlasu děkana, respektive, aby si studenti mohli zvolit specializaci svého studia až po skončení prvního ročníku. V samém závěru legislativní části schválil AS UP i změnu Vnitřního mzdového předpisu UP. „Senátoři přijali od 1. května čtyřprocentní nárůst tarifní tabulky u neakademických pracovníků. Změna vyplynula z dohody rektora UP a univerzitních odborů,“ dodal Jiří Langer. 

Univerzitní senát vzal během svého jednání na vědomí i návrh rektora UP na změnu v prorektorském týmu. K 31. březnu ukončil činnost na vlastní žádost prorektor pro strategii vědy a výzkumu Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky PřF UP. Tento úsek na návrh rektora převezme Pavel Banáš z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Nově pod něj přejdou i doktorská studia. Pavel Banáš působí od roku 2018 také jako předseda vědecko-pedagogické rady oboru Chemie. Předmětem jeho odborného zájmu je teoretické studium struktury a dynamiky nukleových kyselin a vývoj teoretických metod pro popis konformačního chování biomolekul. Ve svém bádání spolupracuje s experimentálními i teoretickými týmy z řady zahraničních vědeckých institucí. „V roli prorektora pro strategii vědy a výzkumu se chci věnovat efektivnímu využití potenciálu Univerzity Palackého na zapojení do mezinárodních grantových projektů, podpoře transferu technologií vyrůstajících na výsledcích univerzitního výzkumu a problematice hodnocení vědy a výzkumu,“ uvedl.

V závěru jednání vyhlásil AS UP výzvu k podávání návrhů na nového studentského zástupce v Radě pro vnitřní hodnocení UP. Vyplynula s odkazem na plánované ukončení studia stávající studentské zástupkyně v RVH UP. Návrhy je nutné předložit do 3. června prostřednictvím Kanceláře AS UP. Více ZDE. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Akademický senát schválil rozpočet UP na rok 2019

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. May 2019 - 7:31

Na Univerzitě Palackého skončilo rozpočtové provizorium. Akademický senát UP přijal na svém dubnovém zasedání univerzitní rozpočet na rok 2019. V tomto roce bude olomoucká univerzita hospodařit se dvěma a čtvrt miliardami korun.

Poté, kdy rozpočty schválily senáty jednotlivých fakult UP a dílčí připravily i univerzitní centrální jednotky, doporučila ekonomická komise AS UP schválit navržený rozpočet UP na rok 2019. „Univerzita Palackého bude letos hospodařit s lehce přebytkovým rozpočtem, součet všech příjmů činí téměř dvě a čtvrt miliardy korun. Ve srovnání s loňskem je to o sto padesát milionů korun víc,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

V legislativní části AS UP schválil změnu Statutu UP. „Měnil ho kvůli uchazečům o studium. Šlo o poplatek za přihlášku, který byl v našich vnitřních předpisech procentuálně svázaný s normativem na studenta, který vyhlašuje MŠMT. Vzhledem k jeho růstu by pravidelně rostl i poplatek. Pokud bychom Statut UP nezměnili, stála by přihláška na UP už 890 korun,“ vysvětlil Jiří Langer. Senátoři přijali během jednání i změnu ve Studijním a zkušebním řádu UP, a to proto, aby posluchači dostali možnost přecházet mezi specializacemi studijních programů na základě souhlasu děkana, respektive, aby si studenti mohli zvolit specializaci svého studia až po skončení prvního ročníku. V samém závěru legislativní části schválil AS UP i změnu Vnitřního mzdového předpisu UP. „Senátoři přijali od 1. května čtyřprocentní nárůst tarifní tabulky u neakademických pracovníků. Změna vyplynula z dohody rektora UP a univerzitních odborů,“ dodal Jiří Langer. 

Univerzitní senát vzal během svého jednání na vědomí i návrh rektora UP na změnu v prorektorském týmu. K 31. březnu ukončil činnost na vlastní žádost prorektor pro strategii vědy a výzkumu Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky PřF UP. Tento úsek na návrh rektora převezme Pavel Banáš z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Nově pod něj přejdou i doktorská studia. Pavel Banáš působí od roku 2018 také jako předseda vědecko-pedagogické rady oboru Chemie. Předmětem jeho odborného zájmu je teoretické studium struktury a dynamiky nukleových kyselin a vývoj teoretických metod pro popis konformačního chování biomolekul. Ve svém bádání spolupracuje s experimentálními i teoretickými týmy z řady zahraničních vědeckých institucí. „V roli prorektora pro strategii vědy a výzkumu se chci věnovat efektivnímu využití potenciálu Univerzity Palackého na zapojení do mezinárodních grantových projektů, podpoře transferu technologií vyrůstajících na výsledcích univerzitního výzkumu a problematice hodnocení vědy a výzkumu,“ uvedl.

V závěru jednání vyhlásil AS UP výzvu k podávání návrhů na nového studentského zástupce v Radě pro vnitřní hodnocení UP. Vyplynula s odkazem na plánované ukončení studia stávající studentské zástupkyně v RVH UP. Návrhy je nutné předložit do 3. června prostřednictvím Kanceláře AS UP. Více ZDE. 

Majáles je tu!

Sportovním dopolednem pro děti se zdravotním postižením odstartoval dvoudenní program letošního Olomouckého majálesu UP, jehož tématem je popkultura kolem nás. Ještě dnes, vpředvečer hlavního majálesového dne, mohou zájemci zamířit za zábavou na parkán Konviktu nebo do Jazz Tibet Clubu.

Studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury připravili v Bezručových sadech pro handicapované žáky olomouckých škol dopoledne plné sportovních aktivit. Účastníci si mohli například zahrát bocciu, paralympijskou obdobu pétanque, procvičit rovnováhu na šlapadle zvaném pedalo nebo si zastřílet na branku. Radost z pohybu si i přes chladnější počasí užilo několik desítek dětí.  

Majálesové pondělí dále láká na Konvikt, na jehož parkánu v 16 hodin začne program zahrnující mimo jiné speciální Hospodský kvíz nebo projekci snímku Big Lebowski. V Kapli Božího těla od 19:30 zahraje Univerzitní orchestr UP složený ze studentů napříč všemi fakultami. V Jazz Tibet Clubu se zájemci mohou zúčastnit swingové tančírny a benefičního koncertu kapel Billow a Cold Cold Nights.

Úterní program Olomouckého majálesu UP odstartuje hodinu po poledni korunovací královny Eriky Stárkové aka Dáši/Pavla ze seriálu Most! na nádvoří Zbrojnice. Po alegorickém průvodu centrem města se naplno roztočí kolotoč koncertů, divadel, výstav a interaktivních aktivit. Kompletní program majálesu je k dispozici ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Majáles je tu!

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. May 2019 - 14:00

Sportovním dopolednem pro děti se zdravotním postižením odstartoval dvoudenní program letošního Olomouckého majálesu UP, jehož tématem je popkultura kolem nás. Ještě dnes, vpředvečer hlavního majálesového dne, mohou zájemci zamířit za zábavou na parkán Konviktu nebo do Jazz Tibet Clubu.

Studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury připravili v Bezručových sadech pro handicapované žáky olomouckých škol dopoledne plné sportovních aktivit. Účastníci si mohli například zahrát bocciu, paralympijskou obdobu pétanque, procvičit rovnováhu na šlapadle zvaném pedalo nebo si zastřílet na branku. Radost z pohybu si i přes chladnější počasí užilo několik desítek dětí.  

Majálesové pondělí dále láká na Konvikt, na jehož parkánu v 16 hodin začne program zahrnující mimo jiné speciální Hospodský kvíz nebo projekci snímku Big Lebowski. V Kapli Božího těla od 19:30 zahraje Univerzitní orchestr UP složený ze studentů napříč všemi fakultami. V Jazz Tibet Clubu se zájemci mohou zúčastnit swingové tančírny a benefičního koncertu kapel Billow a Cold Cold Nights.

Úterní program Olomouckého majálesu UP odstartuje hodinu po poledni korunovací královny Eriky Stárkové aka Dáši/Pavla ze seriálu Most! na nádvoří Zbrojnice. Po alegorickém průvodu centrem města se naplno roztočí kolotoč koncertů, divadel, výstav a interaktivních aktivit. Kompletní program majálesu je k dispozici ZDE.

Fyzikální ústav získal certifikaci excelence lidských zdrojů ve výzkumu

Novinky: Fyzikální ústav - 6. May 2019 - 12:25

Fyzikální ústav AV ČR (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu), které uděluje Evropská komise. FZU, jako největší pracoviště Akademie věd, se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Certifikát je udělován výzkumným organizacím, které usilují o zajištění kvalitních a transparentních pracovních podmínek pro své stávající i nově příchozí pracovníky. Cílem je sladění HR politiky ústavu se 40 body Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání vědeckých pracovníků. Mezi ně patří například otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, dvojjazyčnost instituce, podpora rovných příležitostí na všech úrovních řízení nebo profesní rozvoj zaměstnanců.

“Vzhledem k velikosti našeho ústavu, který má přes 1300 pracovníků v rámci 34 oddělení na více než 5 různých pracovištích, je systematická péče o zaměstnance a jejich výběr zásadním faktorem pro zajištění kvalitních výsledků napříč celým ústavem. Získané ocenění je pro nás dobrou zprávou, že jsme na správné cestě ve vytváření prestižního výzkumného prostředí v celoevropském měřítku,” uvádí Michael Prouza, ředitel FZU.

Logo HR Excellence in Research

Je třeba připomenout, že udělením ocenění vše nekončí, spíše naopak - k jeho udržení je třeba v pravidelných intervalech procházet zhodnocením pokroků organizace. Kroky nutné k implementaci všech bodů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro jejich přijímání jsou shrnuty v Akčním plánu.

“V tomto a příštím roce se zaměříme zejména na proces náboru a výběru zaměstnanců a unifikaci metodik napříč jednotlivými pracovišti FZU. Postupem času bychom rádi připravili postupy pro další personální činnosti tak, abychom personální řízení posunuli směrem ke strategickému řízení lidských zdrojů.” představuje další kroky Lenka Černá z HR týmu FZU.

Zaměstnanci FZU z pracoviště Cukrovarnická

Proces získání certifikátu je podporován projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR Award FZU) v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, díky kterému probíhá i rozvoj souvisejících aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Současně ve věnujeme cílenému rozvoji měkkých dovedností vedoucích pracovníků, a to zejména v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, pomocí interních překladatelů a kurzů angličtiny je zvyšována míra dvojjazyčné komunikace a byla zřízena grantová kancelář, která poskytuje podporu výzkumným pracovníkům ucházejícím se o prestižní české a evropské granty.

Podrobné informace a související dokumenty FZU (Akční plán, aj.) k udělení ocenění najdete zde.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Beller: Katalýza je jednou z cest pro udržitelný rozvoj na Zemi

O klíčové roli katalýzy pro udržitelný rozvoj společnosti hovořil v pátek v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series odborník na chemickou katalýzu a organickou či organokovovou chemii Matthias Beller z Leibnizova institutu pro katalýzu v německém Rostocku. Během přednášky vysvětlil princip katalytických procesů a naznačil, jak mohou významně přispět k zajištění vyšší kvality života, dostatečného množství potravin, získávání čistší energie, vývoji nových materiálů a podobně.

„Katalýza je všude kolem nás. Je to způsob, jak urychlovat a usměrňovat chemické reakce a vyrábět rychleji, levněji a šetrněji k přírodě. Je to jedna ze základních cest pro udržitelný rozvoj na Zemi,“ uvedl profesor Beller, jenž se zaměřuje na katalytické procesy směřující k výrobě významných chemikálií, syntézu biologicky aktivních látek, ale i vysokotlakou chemii. Významným úkolem institutu, jenž vede, je rovněž transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe. „Náš institut má každoročně na 40 projektů s firmami z celého světa. Já osobně se pak kromě průmyslových aplikací katalýzy věnuji problematice synergií mezi katalytickými systémy nebo využívání levnějších kovů pro katalýzu,“ doplnil Beller.

Respektovaný chemik rovněž ocenil práci autorů z RCPTM a Terstské univerzity publikovanou v časopise Advanced Materials. Popisuje unikátní metodu, díky níž umí vědci urychlit celou řadu katalytických reakcí například v potravinářském, chemickém či farmaceutickém průmyslu. „Je to určitě zajímavá práce, která otevírá v této oblasti řadu možností. Jedná se o velmi důležité téma, o něž je ve světě velký zájem,“ doplnil jeden z nejcitovanějších vědců vůbec.

První návštěva Olomouce a především RCPTM podle něj vedla i k plánům vzájemné spolupráce. „Vy v Olomouci umíte vyvíjet nové materiály a my zase máme bohaté zkušenosti s aplikacemi katalýzy. To je výborná platforma pro spolupráci,“ uzavřel Beller.

Matthias Beller opakovaně figuroval na seznamu Highly Cited Researchers, byl řešitelem pokročilého ERC grantu. Získal čestné doktoráty na několika univerzitách a obdržel řadu významných ocenění včetně Dr. Karl Wamsler Innovation Award für Katalyse-Forschung. Je jedním z nejcitovanějších světových vědců vůbec (h-index 124), publikoval přes 1000 prací v nejprestižnějších časopisech včetně Science, Nature, Nature Chemistry nebo Nature Catalysis.

Rudolf Zahradník Lecture Series je přednáškový cyklus, který nese jméno bývalého předsedy Akademie věd ČR, zakládajícího člena Učené společnosti ČR a nestora české kvantové chemie Rudolfa Zahradníka. Od roku 2013 v rámci série vystoupila řada osobností, které patří k nejvýznamnějším představitelům světové chemie a materiálového výzkumu. Sérii zaštiťuje generální ředitel RCPTM Radek Zbořil.  

Categories: Novinky z UP a PřF

Beller: Katalýza je jednou z cest pro udržitelný rozvoj na Zemi

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. May 2019 - 12:00

O klíčové roli katalýzy pro udržitelný rozvoj společnosti hovořil v pátek v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series odborník na chemickou katalýzu a organickou či organokovovou chemii Matthias Beller z Leibnizova institutu pro katalýzu v německém Rostocku. Během přednášky vysvětlil princip katalytických procesů a naznačil, jak mohou významně přispět k zajištění vyšší kvality života, dostatečného množství potravin, získávání čistší energie, vývoji nových materiálů a podobně.

„Katalýza je všude kolem nás. Je to způsob, jak urychlovat a usměrňovat chemické reakce a vyrábět rychleji, levněji a šetrněji k přírodě. Je to jedna ze základních cest pro udržitelný rozvoj na Zemi,“ uvedl profesor Beller, jenž se zaměřuje na katalytické procesy směřující k výrobě významných chemikálií, syntézu biologicky aktivních látek, ale i vysokotlakou chemii. Významným úkolem institutu, jenž vede, je rovněž transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe. „Náš institut má každoročně na 40 projektů s firmami z celého světa. Já osobně se pak kromě průmyslových aplikací katalýzy věnuji problematice synergií mezi katalytickými systémy nebo využívání levnějších kovů pro katalýzu,“ doplnil Beller.

Respektovaný chemik rovněž ocenil práci autorů z RCPTM a Terstské univerzity publikovanou v časopise Advanced Materials. Popisuje unikátní metodu, díky níž umí vědci urychlit celou řadu katalytických reakcí například v potravinářském, chemickém či farmaceutickém průmyslu. „Je to určitě zajímavá práce, která otevírá v této oblasti řadu možností. Jedná se o velmi důležité téma, o něž je ve světě velký zájem,“ doplnil jeden z nejcitovanějších vědců vůbec.

První návštěva Olomouce a především RCPTM podle něj vedla i k plánům vzájemné spolupráce. „Vy v Olomouci umíte vyvíjet nové materiály a my zase máme bohaté zkušenosti s aplikacemi katalýzy. To je výborná platforma pro spolupráci,“ uzavřel Beller.

Matthias Beller opakovaně figuroval na seznamu Highly Cited Researchers, byl řešitelem pokročilého ERC grantu. Získal čestné doktoráty na několika univerzitách a obdržel řadu významných ocenění včetně Dr. Karl Wamsler Innovation Award für Katalyse-Forschung. Je jedním z nejcitovanějších světových vědců vůbec (h-index 124), publikoval přes 1000 prací v nejprestižnějších časopisech včetně Science, Nature, Nature Chemistry nebo Nature Catalysis.

Rudolf Zahradník Lecture Series je přednáškový cyklus, který nese jméno bývalého předsedy Akademie věd ČR, zakládajícího člena Učené společnosti ČR a nestora české kvantové chemie Rudolfa Zahradníka. Od roku 2013 v rámci série vystoupila řada osobností, které patří k nejvýznamnějším představitelům světové chemie a materiálového výzkumu. Sérii zaštiťuje generální ředitel RCPTM Radek Zbořil.  

Knihovny zvou na noc plnou literatury

Olomouc bude 9. května patřit knihám. Tři zdejší knihovny se totiž připojují k celostátní akci Noc literatury, která nabízí veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. V letošním roce se na organizaci podílí Knihovna Univerzity Palackého, Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna města Olomouce. Každá z nich má na starosti jedno stanoviště.

Vědecká knihovna v Olomouci přivítá návštěvníky v prostorách kavárny Sophie's Café v Denisově ulici, Knihovna města Olomouce zve příznivce literatury do Divadelního sálu v Uměleckém centru UP v Univerzitní ulici. V jeho těsném sousedství, v Rotundě CMTF, pak bude lákat na veřejné čtení Knihovna UP. „Stanoviště jsou blízko sebe, aby návštěvníci mohli volně přejít z jednoho na druhé a užít si herců a osobností, které budou číst vybrané texty,“ řekla Helena Sedláčková, ředitelka Knihovny UP. Jak dodala, všechny tři knihovny spolu úspěšně pravidelně spolupracují. „Koordinátorem olomoucké Noci literatury jsou kolegové a kolegyně z vědecké knihovny a my jsme se k nim rádi připojili.“

Na stanovišti Knihovny UP uslyší příchozí hned tři ukázky. Předčítat tam budou herečka Moravského divadla Vendula Nováková, ředitel Divadla Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově Aleš Procházka a herec tohoto divadla Martin Dobeš. Prostřednictvím úryvků z knih publikum seznámí s italskou autorkou Donatellou di Pietranto, švédskou spisovatelkou Beou Uusma a irským spisovatelem Johnem Banvillem, který píše pod pseudonymem Benjamin Black. Podrobné informace o jednotlivých autorech a předčítaných knihách najdete ZDE.

Čtení bude začínat vždy v celou hodinu (18, 19, 20), poté bude následovat krátká přestávka, aby se mohli zájemci přesunout na další stanoviště.

Literární happening Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady, nakladatelstvím Labyrint. Koná se pravidelně v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi. Před šesti lety se k projektu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a v roce 2013 se kromě Prahy četlo poprvé i v dalších městech Česka. Letos se mohou Noci literatury zúčastnit lidé ve více než 50 městech ČR a ve více než 30 městech v dalších zemích.

Categories: Novinky z UP a PřF

Knihovny zvou na noc plnou literatury

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. May 2019 - 8:00

Olomouc bude 9. května patřit knihám. Tři zdejší knihovny se totiž připojují k celostátní akci Noc literatury, která nabízí veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. V letošním roce se na organizaci podílí Knihovna Univerzity Palackého, Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna města Olomouce. Každá z nich má na starosti jedno stanoviště.

Vědecká knihovna v Olomouci přivítá návštěvníky v prostorách kavárny Sophie's Café v Denisově ulici, Knihovna města Olomouce zve příznivce literatury do Divadelního sálu v Uměleckém centru UP v Univerzitní ulici. V jeho těsném sousedství, v Rotundě CMTF, pak bude lákat na veřejné čtení Knihovna UP. „Stanoviště jsou blízko sebe, aby návštěvníci mohli volně přejít z jednoho na druhé a užít si herců a osobností, které budou číst vybrané texty,“ řekla Helena Sedláčková, ředitelka Knihovny UP. Jak dodala, všechny tři knihovny spolu úspěšně pravidelně spolupracují. „Koordinátorem olomoucké Noci literatury jsou kolegové a kolegyně z vědecké knihovny a my jsme se k nim rádi připojili.“

Na stanovišti Knihovny UP uslyší příchozí hned tři ukázky. Předčítat tam budou herečka Moravského divadla Vendula Nováková, ředitel Divadla Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově Aleš Procházka a herec tohoto divadla Martin Dobeš. Prostřednictvím úryvků z knih publikum seznámí s italskou autorkou Donatellou di Pietranto, švédskou spisovatelkou Beou Uusma a irským spisovatelem Johnem Banvillem, který píše pod pseudonymem Benjamin Black. Podrobné informace o jednotlivých autorech a předčítaných knihách najdete ZDE.

Čtení bude začínat vždy v celou hodinu (18, 19, 20), poté bude následovat krátká přestávka, aby se mohli zájemci přesunout na další stanoviště.

Literární happening Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady, nakladatelstvím Labyrint. Koná se pravidelně v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi. Před šesti lety se k projektu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a v roce 2013 se kromě Prahy četlo poprvé i v dalších městech Česka. Letos se mohou Noci literatury zúčastnit lidé ve více než 50 městech ČR a ve více než 30 městech v dalších zemích.

Iniciativa Zaparkuj vstupuje do páté sezony, ulice oživí hudbou

S blížícím se létem opět ožijí také aktivity univerzitní iniciativy Zaparkuj, která na podzim 2013 vznikla s myšlenkou oživení dění v olomouckých parcích. Motivováni úspěchy předešlých let se organizátoři rozhodli svou činnost pro letošní rok ještě vystupňovat a vylepšit. Občanům i návštěvníkům Olomouce nabídnou zdarma bohatý letní program plný hudby, tance, filmů a dalších aktivit.

Novinkou pro letošní rok je především spolupráce s pouličními muzikanty. „Letos nám k pestrým aktivitám přibyl také miniprojekt Zaparkuj kulturu v ulicích, který má v plánu pomocí buskingu rozšířit hudbu do ulic Olomouce,“ popsal Ondřej Martínek, hlavní koordinátor celého projektu, novou programovou složku Zaparkuj.

Iniciativa Zaparkuj nebude chybět ani na Olomouckém majálesu UP. Na pondělí 6. května je připraveno Zaparkuj kino, promítat se bude snímek Big Lebowski. V hlavní den majálesu, úterý 7. května, pak zájemci budou moci na Biskupském náměstí navštívit Zaparkuj chill out zónu. Více v programu majálesu.

Olomoučtí ji mohli na vlastní uši zažít už koncem dubna, kdy se Zaparkuj se svým stánkem zúčastnilo jarní etapy Flory. Ve čtvrtek, pátek a sobotu návštěvníci během výstavy potkávali v odpoledních hodin písničkáře, kteří svou hudbou oživovali veřejný prostor. Podobné aktivity se plánují i v průběhu léta.

„Nová aktivita neznamená, že by Zaparkuj mělo upouštět od svých již zavedených akcí. Během celého léta se tak můžete těšit na pravidelné Zaparkuj festy s různorodým programem od promítání filmů přes koncerty, swingové tančírny až po loni velice vyvedený ples v parku,“ doplnil Martínek. Pokračovat bude i půjčovna piknikových košů, které se dají pořídit ve Zbrojnici v Coffee Library buď naplněné dobrotami, nebo prázdné.

Stánek Zaparkuj s půjčovnou deskových her a sportovního vybavení se objeví také na několika dalších akcích, které pořádá statutární město Olomouc nebo Výstaviště Flora – například Běh pro paměť národa, Sportovní den pro seniory či další etapy Flory.

Iniciativě Zaparkuj se již pět let daří díky koncertům, tančírnám, promítáním filmů a dalším aktivitám, které během léta v pravidelných intervalech ve všech olomouckých parcích pořádá, oživovat veřejný prostor Olomouce. Dosud se podílela na více než stovce akcí, které buď sama pořádala, nebo se jich se svou mobilní půjčovnou sportovního vybavení a deskových her účastnila. V loňském roce pak během srpna poprvé uskutečnila také ples pod širým nebem ve Smetanových sadech, který se setkal s velkým ohlasem.

Categories: Novinky z UP a PřF

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator