Agregátor zdrojů

Olomouckou germanistku přijali do Rakouské akademie věd

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. Květen 2018 - 7:45
Ingeborg Fialová, germanistka z filozofické fakulty, byla jmenována členkou korespondentkou Rakouské akademie věd. Přijetí 29 nových vědců a vědkyň různých oborů ze sedmi zemí, kterého se profesorka Univerzity Palackého zúčastnila, se konalo ve Vídni. Bylo součástí slavnostního zasedání akademie, na němž vystoupil i rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Podle Michaela Alrama, viceprezidenta Rakouské akademie věd, zásadním kritériem, podle kterého vybírali nové členy, byla jejich vědecká excelence. „A toto kritérium všichni zcela naplňujete,“ řekl vybraným vědkyním a vědcům. Jak dodal, pro akademii bude přínosem nejen vědecká erudice těchto osobností, ale i jejich myšlenky a aktivity. „Volba členkou korespondentkou Rakouské akademie věd je pro mě obrovskou poctou a zcela nečekaným vyznamenáním,“ říká Ingeborg Fialová. Za členku ji navrhla profesorka z vídeňské univerzity Konstanze Fliedl, podle které má její olomoucká kolegyně vynikající vědecké výsledky a její práce má odborný věhlas. Vyzdvihla zejména její aktivity v Centru pro výzkum moravské německé literatury/Rakouském centru. „Touto volbou jsem se ocitla v nejlepší společnosti. Vždyť členy akademie jsou moji vážení kolegové germanisté, jejichž publikace obvykle doporučuji studentům jako základní četbu, již zmíněná Konstanze Fliedl, Werner Welzig, Peter Wiesinger, Manfred Kern, Karl Wagner, Jacques Le Rider – a ten patrně nejslavnější z nich, Claudio Magris,“ vypočítává profesorka Fialová a jak dodává, rozšiřuje zatím nepříliš početnou českou humanitní reprezentaci. „Česká humanitní věda je v rakouské akademii zastoupena jen relativně malým počtem akademiků. Členy jsou dva historici Univerzity Karlovy, Ivan Hlaváček, Milan Hlavačka a archeolog Jaroslav Tejral – a nyní tedy i já.“ Rakouská akademie věd byla založena už v roce 1847, dnes má něco přes 770 členů. Jsou jimi jak rakouští akademici a vědci, tak jejich zahraniční kolegové. „Při slavnostním vítání nových členů představitelé akademie několikrát zopakovali, že doufají v účinnou podporu nového členstva záměrům akademie a v těsnou spolupráci. Z toho soudím, že jmenování členkou korespondentkou není jen nějakou nominální poctou, nýbrž že se budu moci účastnit některých aktivit akademie – například spolupracovat na některých germanistických projektech nebo zasedat ve výborech pro přidělování stipendií či fondů z nadačních zdrojů. Věřím proto, že by moje členství tedy mohlo přinést prospěch Univerzitě Palackého,“ míní olomoucká germanistka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouckou germanistku přijali do Rakouské akademie věd

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. Květen 2018 - 7:45
Ingeborg Fialová, germanistka z filozofické fakulty, byla jmenována členkou korespondentkou Rakouské akademie věd. Přijetí 29 nových vědců a vědkyň různých oborů ze sedmi zemí, kterého se profesorka Univerzity Palackého zúčastnila, se konalo ve Vídni. Bylo součástí slavnostního zasedání akademie, na němž vystoupil i rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Podle Michaela Alrama, viceprezidenta Rakouské akademie věd, zásadním kritériem, podle kterého vybírali nové členy, byla jejich vědecká excelence. „A toto kritérium všichni zcela naplňujete,“ řekl vybraným vědkyním a vědcům. Jak dodal, pro akademii bude přínosem nejen vědecká erudice těchto osobností, ale i jejich myšlenky a aktivity. „Volba členkou korespondentkou Rakouské akademie věd je pro mě obrovskou poctou a zcela nečekaným vyznamenáním,“ říká Ingeborg Fialová. Za členku ji navrhla profesorka z vídeňské univerzity Konstanze Fliedl, podle které má její olomoucká kolegyně vynikající vědecké výsledky a její práce má odborný věhlas. Vyzdvihla zejména její aktivity v Centru pro výzkum moravské německé literatury/Rakouském centru. „Touto volbou jsem se ocitla v nejlepší společnosti. Vždyť členy akademie jsou moji vážení kolegové germanisté, jejichž publikace obvykle doporučuji studentům jako základní četbu, již zmíněná Konstanze Fliedl, Werner Welzig, Peter Wiesinger, Manfred Kern, Karl Wagner, Jacques Le Rider – a ten patrně nejslavnější z nich, Claudio Magris,“ vypočítává profesorka Fialová a jak dodává, rozšiřuje zatím nepříliš početnou českou humanitní reprezentaci. „Česká humanitní věda je v rakouské akademii zastoupena jen relativně malým počtem akademiků. Členy jsou dva historici Univerzity Karlovy, Ivan Hlaváček, Milan Hlavačka a archeolog Jaroslav Tejral – a nyní tedy i já.“ Rakouská akademie věd byla založena už v roce 1847, dnes má něco přes 770 členů. Jsou jimi jak rakouští akademici a vědci, tak jejich zahraniční kolegové. „Při slavnostním vítání nových členů představitelé akademie několikrát zopakovali, že doufají v účinnou podporu nového členstva záměrům akademie a v těsnou spolupráci. Z toho soudím, že jmenování členkou korespondentkou není jen nějakou nominální poctou, nýbrž že se budu moci účastnit některých aktivit akademie – například spolupracovat na některých germanistických projektech nebo zasedat ve výborech pro přidělování stipendií či fondů z nadačních zdrojů. Věřím proto, že by moje členství tedy mohlo přinést prospěch Univerzitě Palackého,“ míní olomoucká germanistka.

Workshop „ARTgila123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 15:03
Kolegové z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se aktivně zapojili do zajímavého projektu Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (InSEA). Tato světová organizace napojená na UNESCO spojuje – doslova napříč kontinenty – učitele výtvarné výchovy a odborníky na výtvarnou pedagogiku. Mnohé z jejích aktivit se orientují na obhajobu výtvarné edukace a budování její teorie, jiné symbolicky vyjadřují radost z umělecké tvorby a ze vzájemného sdílení. Jedním z projektů INSEA, do nějž se prostřednictvím národní sekce této organizace (Česká sekce INSEA nikoliv náhodou sídlí na zdejší katedře výtvarné výchovy) zapojili naši pracovníci a studenti, je výstavní projekt ARTgila123. Během něj byly z různých koutů světa a od různých umělců shromážděny drobné keramické objekty (čísla v názvu označují maximální velikost plastik v palcích), jež v podobě výstavy „v kufru“ putují po významných centrech výtvarné edukace a symbolicky poukazují na tvůrčí a významové možnosti média keramické hlíny, na využitelné postupy jeho uchopení, na tvarovou pestrost keramických plastik a na množství způsobů povrchové úpravy keramického střepu. Dodejme, že za naši univerzitu se projektu účastní výtvarníci a pedagogové Monika Dokoupilová, Robert Buček a David Medek, jejichž dílka jsou rovněž součástí katalogu výstavy (viz http://insea.org/praxis/exhibitions/artgila-123). Na zmíněnou mezinárodní akci v podobě putovní výstavy se ve většině zapojených zemí navazuje řadou dalších událostí a nejinak je tomu u nás. Na naši univerzitu sice samotná výstava teprve připutuje (nyní je v Madridu, předtím byla v egyptské Káhiře a v korejském Daegu), již nyní ale proběhl workshop, který je součástí našeho českého přispění k projektu. A co bylo obsahem výtvarné dílny uspořádané dne 16. 4. 2018? V prostoru parkánu Uměleckého centra UP proběhlo vyvrcholení workshopu nazvaného s nadsázkou „ARTgila 123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“. Jednalo se o provedení experimentálního výpalu technikou amerického raku pod vedením zkušeného lektora, keramika Petra Tomse. Studenti jednooborového a dvouoborového studia výtvarné výchovy měli možnost nejdříve si vyslechnout přednášku přizvaného odborníka, která je zasvětila do historie této původně japonské techniky a do způsobů její modifikace na území České republiky. Poté následoval samotný proces pálení. Předem vytvořené keramické výrobky netradičních rozměrů (1x2x3 palce – tak jak stálo v zadání celého projektu), které prošly předchozím prvním výpalem a naglazováním, byly umístěny do speciální pece, která umožňuje jejich vytažení při finální teplotě výpalu, tj. kolem 1 100°C. Žhavé objekty byly přemístěny pomocí speciálních kleští do barelu s pilinami a následně jeho uzavřením redukovány. Tímto zásahem vznikly na studentských výrobcích specifické efekty, jež jim dodávají jedinečný vzhled. Celým workshopem studenti spolu s vedoucím ateliéru MgA. Robertem Bučkem, Ph.D., reagují na zmíněný projekt ARTgila123 a stanou se také součástí plánované výstavy v Uměleckém centru UP. Ta se uskuteční na podzim roku 2018 – poté, co připutuje z předešlých zastavení v Portugalsku, Koreji, Egyptě, Španělsku, Anglii a Řecku. „K této výstavě se studenti výtvarné výchovy – budoucí výtvarní pedagogové – svými objekty připojí díky projektu studentské grantové soutěže IGA, který podpořila Pedagogická fakulta UP. Právě následná prezentace vzniklých děl bude významnou částí workshopu, protože objekty nebudou tradičně instalovány v galerijním prostoru, ale účastníci se je pokusí instalovat v prostředí města. Ideální možnosti přinášejí výlohy obchodů, interiéry kaváren, meziokenní prostory přízemních bytů a mnoho dalších. Výstava se tak stane součástí města a přiblíží se nenásilnou formou přímo k divákům. Rozmístění jednotlivých artefaktů po městě bude zaznamenáno v jednoduché mapě. Ta bude v průběhu výstavy k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě vhodné ke stažení do telefonu. Podle mapy budou moci zájemci projít Olomouc a nacházet jednotlivá díla,“ upřesňuje Robert Buček.  Už nyní se těšíme na začátek nového akademického roku a na naši účast v nevšedním mezinárodním projektu! Mgr. Monika Dokoupilová, katedra výtvarné výchovy PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Workshop „ARTgila123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Květen 2018 - 15:03
Kolegové z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se aktivně zapojili do zajímavého projektu Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (InSEA). Tato světová organizace napojená na UNESCO spojuje – doslova napříč kontinenty – učitele výtvarné výchovy a odborníky na výtvarnou pedagogiku. Mnohé z jejích aktivit se orientují na obhajobu výtvarné edukace a budování její teorie, jiné symbolicky vyjadřují radost z umělecké tvorby a ze vzájemného sdílení. Jedním z projektů INSEA, do nějž se prostřednictvím národní sekce této organizace (Česká sekce INSEA nikoliv náhodou sídlí na zdejší katedře výtvarné výchovy) zapojili naši pracovníci a studenti, je výstavní projekt ARTgila123. Během něj byly z různých koutů světa a od různých umělců shromážděny drobné keramické objekty (čísla v názvu označují maximální velikost plastik v palcích), jež v podobě výstavy „v kufru“ putují po významných centrech výtvarné edukace a symbolicky poukazují na tvůrčí a významové možnosti média keramické hlíny, na využitelné postupy jeho uchopení, na tvarovou pestrost keramických plastik a na množství způsobů povrchové úpravy keramického střepu. Dodejme, že za naši univerzitu se projektu účastní výtvarníci a pedagogové Monika Dokoupilová, Robert Buček a David Medek, jejichž dílka jsou rovněž součástí katalogu výstavy (viz http://insea.org/praxis/exhibitions/artgila-123). Na zmíněnou mezinárodní akci v podobě putovní výstavy se ve většině zapojených zemí navazuje řadou dalších událostí a nejinak je tomu u nás. Na naši univerzitu sice samotná výstava teprve připutuje (nyní je v Madridu, předtím byla v egyptské Káhiře a v korejském Daegu), již nyní ale proběhl workshop, který je součástí našeho českého přispění k projektu. A co bylo obsahem výtvarné dílny uspořádané dne 16. 4. 2018? V prostoru parkánu Uměleckého centra UP proběhlo vyvrcholení workshopu nazvaného s nadsázkou „ARTgila 123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“. Jednalo se o provedení experimentálního výpalu technikou amerického raku pod vedením zkušeného lektora, keramika Petra Tomse. Studenti jednooborového a dvouoborového studia výtvarné výchovy měli možnost nejdříve si vyslechnout přednášku přizvaného odborníka, která je zasvětila do historie této původně japonské techniky a do způsobů její modifikace na území České republiky. Poté následoval samotný proces pálení. Předem vytvořené keramické výrobky netradičních rozměrů (1x2x3 palce – tak jak stálo v zadání celého projektu), které prošly předchozím prvním výpalem a naglazováním, byly umístěny do speciální pece, která umožňuje jejich vytažení při finální teplotě výpalu, tj. kolem 1 100°C. Žhavé objekty byly přemístěny pomocí speciálních kleští do barelu s pilinami a následně jeho uzavřením redukovány. Tímto zásahem vznikly na studentských výrobcích specifické efekty, jež jim dodávají jedinečný vzhled. Celým workshopem studenti spolu s vedoucím ateliéru MgA. Robertem Bučkem, Ph.D., reagují na zmíněný projekt ARTgila123 a stanou se také součástí plánované výstavy v Uměleckém centru UP. Ta se uskuteční na podzim roku 2018 – poté, co připutuje z předešlých zastavení v Portugalsku, Koreji, Egyptě, Španělsku, Anglii a Řecku. „K této výstavě se studenti výtvarné výchovy – budoucí výtvarní pedagogové – svými objekty připojí díky projektu studentské grantové soutěže IGA, který podpořila Pedagogická fakulta UP. Právě následná prezentace vzniklých děl bude významnou částí workshopu, protože objekty nebudou tradičně instalovány v galerijním prostoru, ale účastníci se je pokusí instalovat v prostředí města. Ideální možnosti přinášejí výlohy obchodů, interiéry kaváren, meziokenní prostory přízemních bytů a mnoho dalších. Výstava se tak stane součástí města a přiblíží se nenásilnou formou přímo k divákům. Rozmístění jednotlivých artefaktů po městě bude zaznamenáno v jednoduché mapě. Ta bude v průběhu výstavy k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě vhodné ke stažení do telefonu. Podle mapy budou moci zájemci projít Olomouc a nacházet jednotlivá díla,“ upřesňuje Robert Buček.  Už nyní se těšíme na začátek nového akademického roku a na naši účast v nevšedním mezinárodním projektu! Mgr. Monika Dokoupilová, katedra výtvarné výchovy PdF UP 

Aplikační centrum BALUO se promění ve fitness arénu, hostí kongres trenérů a majitelů fitness center

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 12:25
Do Aplikačního centra BALUO fakulty tělesné kultury se koncem týdne sjedou majitelé fitness center, trenéři a instruktoři i další fitness nadšenci. Během 3D Fitness kongresu Pohyb a zdraví 2018, který je největší vzdělávací akcí svého druhu u nás, se bude nejen cvičit, ale návštěvníci se také dozvědí novinky a zajímavosti v oblasti fitness a dojde i na otevření nové TRX zóny funkčního tréninku. Zejména pro provozovatele fitness center a jejich trenérský tým je kongres ideální příležitostí, jak se dozvědět nové informace a potkat se s lidmi ze stejného prostředí. Program nabízí na osmdesát lekcí a přednášek. Čtyři sta účastníků se může těšit mimo jiné na arénu funkčního tréninku na ploše 1200 metrů čtverečních, lekce tabaty, pilates či jógy pro zdravá záda nebo třeba workshop zaměřený na některé oblasti tréninku dětí a mládeže. Mezi dvacítkou prezentérů je například trenér a odborník na preventivní cvičení Marko Geršak ze Slovinska, tanečnice Silvia Pozzato z Itálie, master trenér TRX a absolvent fakulty tělesné kultury Jakub Wurzel nebo instruktorka aerobiku Iva Mojžíšková. Nebude chybět ani fórum pro majitele a provozovatele fitness center. „V jeden kongresový den je možné vyzkoušet novou cvičební lekci, zajít na odbornou přednášku a poté si dát kávu s prezidentkou České komory fitness a probrat s ní, jak dotlačíme vládu ke snížení DPH na vstupné do našich fitness center. Jedná se zkrátka o prostředí nabité poznatky, skvělými lidmi a obrovským množstvím zkušeností z fitness v ČR i v zahraničí. To vše na úžasné půdě univerzity a nádherného moderního sportoviště, které může být pro mnoho investorů zajímavou inspirací,“ objasnil výjimečnost kongresu jeho pořadatel Miroslav Jirčík. Účastníci kongresu budou moci jako vůbec první vyzkoušet i novou, špičkově vybavenou originální TRX zónu funkčního tréninku na ploše 150 metrů čtverečních. „Jde o první takové studio na území Česka a Slovenska a jedno z mála ve střední Evropě. Významně se tak doplňuje paleta námi nabízených služeb a kvalitativně pozvedává patro s fitness a pohybovými studii v našem centru,“ dodal ředitel Aplikačního centra BALUO Martin Sigmund.  Stěžejním dnem 3D Fitness kongresu je sobota 2. června, kdy se program v Aplikačním centru BALUO rozeběhne s 9. hodinou ranní. Už v pátek se ale hosté mohou zúčastnit slavnostního zahájení. Více informací o kongresu je k dispozici ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Aplikační centrum BALUO se promění ve fitness arénu, hostí kongres trenérů a majitelů fitness center

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Květen 2018 - 12:25
Do Aplikačního centra BALUO fakulty tělesné kultury se koncem týdne sjedou majitelé fitness center, trenéři a instruktoři i další fitness nadšenci. Během 3D Fitness kongresu Pohyb a zdraví 2018, který je největší vzdělávací akcí svého druhu u nás, se bude nejen cvičit, ale návštěvníci se také dozvědí novinky a zajímavosti v oblasti fitness a dojde i na otevření nové TRX zóny funkčního tréninku. Zejména pro provozovatele fitness center a jejich trenérský tým je kongres ideální příležitostí, jak se dozvědět nové informace a potkat se s lidmi ze stejného prostředí. Program nabízí na osmdesát lekcí a přednášek. Čtyři sta účastníků se může těšit mimo jiné na arénu funkčního tréninku na ploše 1200 metrů čtverečních, lekce tabaty, pilates či jógy pro zdravá záda nebo třeba workshop zaměřený na některé oblasti tréninku dětí a mládeže. Mezi dvacítkou prezentérů je například trenér a odborník na preventivní cvičení Marko Geršak ze Slovinska, tanečnice Silvia Pozzato z Itálie, master trenér TRX a absolvent fakulty tělesné kultury Jakub Wurzel nebo instruktorka aerobiku Iva Mojžíšková. Nebude chybět ani fórum pro majitele a provozovatele fitness center. „V jeden kongresový den je možné vyzkoušet novou cvičební lekci, zajít na odbornou přednášku a poté si dát kávu s prezidentkou České komory fitness a probrat s ní, jak dotlačíme vládu ke snížení DPH na vstupné do našich fitness center. Jedná se zkrátka o prostředí nabité poznatky, skvělými lidmi a obrovským množstvím zkušeností z fitness v ČR i v zahraničí. To vše na úžasné půdě univerzity a nádherného moderního sportoviště, které může být pro mnoho investorů zajímavou inspirací,“ objasnil výjimečnost kongresu jeho pořadatel Miroslav Jirčík. Účastníci kongresu budou moci jako vůbec první vyzkoušet i novou, špičkově vybavenou originální TRX zónu funkčního tréninku na ploše 150 metrů čtverečních. „Jde o první takové studio na území Česka a Slovenska a jedno z mála ve střední Evropě. Významně se tak doplňuje paleta námi nabízených služeb a kvalitativně pozvedává patro s fitness a pohybovými studii v našem centru,“ dodal ředitel Aplikačního centra BALUO Martin Sigmund.  Stěžejním dnem 3D Fitness kongresu je sobota 2. června, kdy se program v Aplikačním centru BALUO rozeběhne s 9. hodinou ranní. Už v pátek se ale hosté mohou zúčastnit slavnostního zahájení. Více informací o kongresu je k dispozici ZDE.

Předsedkyně si v Ostravě prohlédla Ústav geoniky

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 29. Květen 2018 - 9:59

Krystal kalcitu i speciální šroub vyřezaný vodním paprskem obdržela předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová při své návštěvě Ústavu geoniky v Ostravě-Porubě. Doprovázel ji tam místopředseda pro I. vědní oblast Jan Řídký.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Olomoucké právnické dny přilákaly na 300 odborníků ze tří kontinentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 29. Květen 2018 - 8:15
Rekordní počet odborných sekcí, na tři sta účastníků ze tří kontinentů a dva dny věnované aktuálním právním otázkám. Takový byl 12. ročník Olomouckých právnických dnů, nejvýznamnější událost v oblasti vědecké činnosti na právnické fakultě. Konferenci zahájila děkanka pořádající fakulty Zdenka Papoušková. K uvítání účastníků využila citát O. F. Bablera. „Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost. Chci vás požádat, abyste podle tohoto citátu postupovali, pracovali, jednali, a to nejen na této platformě,“ řekla Zdenka Papoušková a nenuceně tak uvedla hlavní téma plenární sekce: 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva. Civilizační mise práva Organizačnímu týmu se podařilo do plenární části pozvat dva špičkové právní teoretiky Jiřího Přibáně z Cardiff Law School, University of Wales, a Jana Kuklíka, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jiří Přibáň se ve svém příspěvku pokusil o mini genealogii pojmů národ, stát, ústava a demokracie. Připomněl práci a odkaz Františka Palackého a T. G. Masaryka, pochvalně hovořil o preambuli české ústavy, nebál se kritiky některých současných politiků a několikrát zmínil významnou civilizační misi, která se podle něj podceňuje. „To, co se povedlo za posledních třicet let v České republice, se nepovedlo v žádné jiné nové demokratické zemi ve střední Evropě. Povedlo se tu vybudovat právní ústavní stát, naše republika je na tom dobře,“ zakončil svůj příspěvek Jiří Přibáň. Na olomoucké právnické fakultě byl poprvé. „Děkuji za pozvání a organizátorům za skvěle odvedenou práci. Jak jsem mohl vidět, konference je odbornou akcí s pořadatelsky i obsahově vysokým kreditem,“ dodal. Ani po vystřídání řečníků odborná úroveň příspěvku nijak neklesla. Jan Kuklík velmi poutavě a věcně rozebíral recepční zákon z roku 1918 a připomněl období v našich dějinách typická právě principy kontinuity a diskontinuity práva. Mluvil o roku 1938, 1948 nebo 1968. „Na plenární část mám výborné ohlasy.  Vzhledem ke zvolenému tématu jsme sáhli po skvělých expertech. Odvedli jsme kus dobré práce a já musím pochválit celý organizační tým”, zhodnotila děkanka Zdenka Papoušková. Rekordní počet sekcí Na dvě úvodní přednášky navázala jednání v sekcích pod vedením oborových garantů. Počet sekcí se letos rozrostl na rekordních patnáct. Premiéru měla například Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády ČR. Garantem byl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti. Spolu s kolegy řešili mimořádně aktuální problematiku hybridních hrozeb a otázky užití ozbrojené síly v reakci na tato nebezpečí, například na kybernetické útoky. Mezi osmnácti vystupujícími byla řada špičkových specialistů z akademické sféry, mimo jiné Aurel Sari z Velké Británie nebo Martha Bradley z Jihoafrické republiky, které doplňovali příslušníci ozbrojených sil ČR a USA a zástupci relevantních státních institucí, včetně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. „Kvalita příspěvků i různorodost perspektiv zaručily odbornou diskuzi na té nejvyšší úrovni. Konference navázala na dlouhodobou spolupráci naší fakulty a Armády ČR a stala se součástí aktivit, které fakulta v oblasti užití síly a práva ozbrojených konfliktů realizuje,“ zhodnotil Martin Faix. K povedeným a hojně vyhledávaným sekcím, a to i odborníky z jiných právních odvětví, patřila Sekce ústavního práva. Společně řešili lidská práva v praxi ústavních soudů. Olomoucké právnické dny si nenechal ujít například Juraj Vačok, který přijel z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. „Na tomto sympoziu jsem asi už popáté. Úvodní plenární sekce se mi moc líbila. Oba řečníci mě nadchli jak po stránce odborné, tak svým přirozeným vystupováním. Rád se do Olomouce vracím, líbí se mi zdejší atmosféra,“ uvedl Juraj Vačok, který měl příspěvek v Sekci správního práva. Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy v květnu, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny. V posledních pěti letech se na ně přihlašuje okolo 300 účastníků, vzrůstající podíl mezi nimi mají hosté ze zahraničí. Letos přijeli ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Francie, USA a Jihoafrické republiky. „Právě skončený ročník považuji za vydařený. Sympozium opět přineslo velmi živou a plodnou vědeckou debatu. Účastníci odjížděli s novými kontakty a plni podnětů, které promítnou nejen do vědecké práce a výzkumů, ale třeba i do výuky,“ dodala Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a hlavní organizátorka konference. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucké právnické dny přilákaly na 300 odborníků ze tří kontinentů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 29. Květen 2018 - 8:15
Rekordní počet odborných sekcí, na tři sta účastníků ze tří kontinentů a dva dny věnované aktuálním právním otázkám. Takový byl 12. ročník Olomouckých právnických dnů, nejvýznamnější událost v oblasti vědecké činnosti na právnické fakultě. Konferenci zahájila děkanka pořádající fakulty Zdenka Papoušková. K uvítání účastníků využila citát O. F. Bablera. „Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost. Chci vás požádat, abyste podle tohoto citátu postupovali, pracovali, jednali, a to nejen na této platformě,“ řekla Zdenka Papoušková a nenuceně tak uvedla hlavní téma plenární sekce: 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva. Civilizační mise práva Organizačnímu týmu se podařilo do plenární části pozvat dva špičkové právní teoretiky Jiřího Přibáně z Cardiff Law School, University of Wales, a Jana Kuklíka, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jiří Přibáň se ve svém příspěvku pokusil o mini genealogii pojmů národ, stát, ústava a demokracie. Připomněl práci a odkaz Františka Palackého a T. G. Masaryka, pochvalně hovořil o preambuli české ústavy, nebál se kritiky některých současných politiků a několikrát zmínil významnou civilizační misi, která se podle něj podceňuje. „To, co se povedlo za posledních třicet let v České republice, se nepovedlo v žádné jiné nové demokratické zemi ve střední Evropě. Povedlo se tu vybudovat právní ústavní stát, naše republika je na tom dobře,“ zakončil svůj příspěvek Jiří Přibáň. Na olomoucké právnické fakultě byl poprvé. „Děkuji za pozvání a organizátorům za skvěle odvedenou práci. Jak jsem mohl vidět, konference je odbornou akcí s pořadatelsky i obsahově vysokým kreditem,“ dodal. Ani po vystřídání řečníků odborná úroveň příspěvku nijak neklesla. Jan Kuklík velmi poutavě a věcně rozebíral recepční zákon z roku 1918 a připomněl období v našich dějinách typická právě principy kontinuity a diskontinuity práva. Mluvil o roku 1938, 1948 nebo 1968. „Na plenární část mám výborné ohlasy.  Vzhledem ke zvolenému tématu jsme sáhli po skvělých expertech. Odvedli jsme kus dobré práce a já musím pochválit celý organizační tým”, zhodnotila děkanka Zdenka Papoušková. Rekordní počet sekcí Na dvě úvodní přednášky navázala jednání v sekcích pod vedením oborových garantů. Počet sekcí se letos rozrostl na rekordních patnáct. Premiéru měla například Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády ČR. Garantem byl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti. Spolu s kolegy řešili mimořádně aktuální problematiku hybridních hrozeb a otázky užití ozbrojené síly v reakci na tato nebezpečí, například na kybernetické útoky. Mezi osmnácti vystupujícími byla řada špičkových specialistů z akademické sféry, mimo jiné Aurel Sari z Velké Británie nebo Martha Bradley z Jihoafrické republiky, které doplňovali příslušníci ozbrojených sil ČR a USA a zástupci relevantních státních institucí, včetně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. „Kvalita příspěvků i různorodost perspektiv zaručily odbornou diskuzi na té nejvyšší úrovni. Konference navázala na dlouhodobou spolupráci naší fakulty a Armády ČR a stala se součástí aktivit, které fakulta v oblasti užití síly a práva ozbrojených konfliktů realizuje,“ zhodnotil Martin Faix. K povedeným a hojně vyhledávaným sekcím, a to i odborníky z jiných právních odvětví, patřila Sekce ústavního práva. Společně řešili lidská práva v praxi ústavních soudů. Olomoucké právnické dny si nenechal ujít například Juraj Vačok, který přijel z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. „Na tomto sympoziu jsem asi už popáté. Úvodní plenární sekce se mi moc líbila. Oba řečníci mě nadchli jak po stránce odborné, tak svým přirozeným vystupováním. Rád se do Olomouce vracím, líbí se mi zdejší atmosféra,“ uvedl Juraj Vačok, který měl příspěvek v Sekci správního práva. Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy v květnu, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny. V posledních pěti letech se na ně přihlašuje okolo 300 účastníků, vzrůstající podíl mezi nimi mají hosté ze zahraničí. Letos přijeli ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Francie, USA a Jihoafrické republiky. „Právě skončený ročník považuji za vydařený. Sympozium opět přineslo velmi živou a plodnou vědeckou debatu. Účastníci odjížděli s novými kontakty a plni podnětů, které promítnou nejen do vědecké práce a výzkumů, ale třeba i do výuky,“ dodala Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a hlavní organizátorka konference. 

Akademie věd ČR a Univerzita Karlova uzavřely klíčovou dohodu

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 29. Květen 2018 - 7:10
Pět měsíců poté, co Univerzita Karlova a Akademie věd ČR uzavřely rámcové memorandum o spolupráci, obě prestižní instituce podepsaly dohodu o doktorských studijních programech. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Společný den si užili nejen sportovci se speciálními potřebami

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Květen 2018 - 14:58
Přizpůsobené atletické disciplíny a míčové sporty, jízdu na handbiku, tai-chi nebo třeba cvičení v bezbariérovém fitness centru, to vše si mohli vyzkoušet účastníci akce Sportujeme společně, který v Aplikačním centru BALUO připravila katedra aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury s Českým hnutím Speciálních olympiád. Pestrý program, který zahrnul také třeba pÁPÁ hrátky, prostřednictvím nichž studenti a zaměstnanci pořádající katedry seznamují žáky mateřinek a mladší školáky se světem sportu handicapovaných, exhibici biketrialisty Tadeáše Kříže či možnost vyzkoušet si novou hru sixball, přilákal na Neředín téměř dvě stovky sportovců. Byli mezi nimi například žáci a studenti olomouckých SŠ a ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, SŠ a ZŠ DC 90 či ZŠ a MŠ Svatoplukova nebo klienti obecně prospěšné společnosti Jitro Olomouc, kteří se postarali i o hudební vložku, či Klíče – centra sociálních služeb. „Původně jsem se trochu bála, jestli zvládneme takový počet účastníků ukočírovat a prostřídat tak, aby si skupiny vyzkoušely všechno, ale myslím si, že se to vydařilo. Od skončení akce dostávám pozitivní odezvu, že se zúčastněným u nás líbilo a že by chtěli více takových akcí. Ze školy pro sluchově postižené na Kosmonautů se dokonce nechali slyšet, že příště budou muset přijet s celou školou, protože medaile by chtěly mít na krku všechny děti,“ uvedla organizátorka dne Julie Wittmannová. Zájemci se na místě mohli také dozvědět o činnosti Českého hnutí Speciálních olympiád, pedagogičtí pracovníci si navíc odnesli informace k metodickým materiálům, které vznikly v rámci Erasmus+ projektu EQuiPPE, jehož cílem je zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách. I díky jeho podpoře a také projektu APIV – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti se sportovní den v Aplikačním centru BALUO pod záštitou děkana Michala Šafáře uskutečnil. Kromě této akce katedra aplikovaných pohybových aktivit rozhýbala v uplynulých dnech také olomoucký Veletrh sociálních služeb, kde byla mezi sportovními kompenzačními pomůckami k vyzkoušení mimo jiné terénní čtyřkolka. I díky velkému zájmu o jízdu s ní se zaměstnanci a studenti katedry na Horním náměstí za celý den málem nezastavili. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Společný den si užili nejen sportovci se speciálními potřebami

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Květen 2018 - 14:58
Přizpůsobené atletické disciplíny a míčové sporty, jízdu na handbiku, tai-chi nebo třeba cvičení v bezbariérovém fitness centru, to vše si mohli vyzkoušet účastníci akce Sportujeme společně, který v Aplikačním centru BALUO připravila katedra aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury s Českým hnutím Speciálních olympiád. Pestrý program, který zahrnul také třeba pÁPÁ hrátky, prostřednictvím nichž studenti a zaměstnanci pořádající katedry seznamují žáky mateřinek a mladší školáky se světem sportu handicapovaných, exhibici biketrialisty Tadeáše Kříže či možnost vyzkoušet si novou hru sixball, přilákal na Neředín téměř dvě stovky sportovců. Byli mezi nimi například žáci a studenti olomouckých SŠ a ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, SŠ a ZŠ DC 90 či ZŠ a MŠ Svatoplukova nebo klienti obecně prospěšné společnosti Jitro Olomouc, kteří se postarali i o hudební vložku, či Klíče – centra sociálních služeb. „Původně jsem se trochu bála, jestli zvládneme takový počet účastníků ukočírovat a prostřídat tak, aby si skupiny vyzkoušely všechno, ale myslím si, že se to vydařilo. Od skončení akce dostávám pozitivní odezvu, že se zúčastněným u nás líbilo a že by chtěli více takových akcí. Ze školy pro sluchově postižené na Kosmonautů se dokonce nechali slyšet, že příště budou muset přijet s celou školou, protože medaile by chtěly mít na krku všechny děti,“ uvedla organizátorka dne Julie Wittmannová. Zájemci se na místě mohli také dozvědět o činnosti Českého hnutí Speciálních olympiád, pedagogičtí pracovníci si navíc odnesli informace k metodickým materiálům, které vznikly v rámci Erasmus+ projektu EQuiPPE, jehož cílem je zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách. I díky jeho podpoře a také projektu APIV – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti se sportovní den v Aplikačním centru BALUO pod záštitou děkana Michala Šafáře uskutečnil. Kromě této akce katedra aplikovaných pohybových aktivit rozhýbala v uplynulých dnech také olomoucký Veletrh sociálních služeb, kde byla mezi sportovními kompenzačními pomůckami k vyzkoušení mimo jiné terénní čtyřkolka. I díky velkému zájmu o jízdu s ní se zaměstnanci a studenti katedry na Horním náměstí za celý den málem nezastavili. 

Veletrh vědy představí temnou komoru i padělatelské doupě

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 28. Květen 2018 - 13:37
Čtvrtý ročník Veletrhu vědy se uskuteční za necelé dva týdny. Chybět nebudou improvizované laboratoře, speciální exponáty, vědci z výzkumných center či zástupci inovačních firem. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Dotazník na podporu mediace vytvářely i odbornice z olomoucké právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 28. Květen 2018 - 7:00
Speciální dotazník, který pomůže soudcům při rozhodování, zda je vhodné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. To je nejnovější výsledek pracovní skupiny k mediaci při ministerstvu spravedlnosti, na jejíž činnosti se výrazně podílí Právnická fakulta UP. Členkami pracovní skupiny jsou bývalá děkanka PF UP Milana Hrušáková a Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd PF UP. „Vytvořený materiál má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dotazník předsedům krajských soudů a předpokládáme, že jej využijí také okresní soudy v jejich působnosti. Jako studijní podklad pro další vzdělávání soudců jej bude využívat i Justiční akademie“ vysvětlila Lenka Holá, zapsaná mediátorka a lektorka v oblasti mediace. Spolu s kolegy dotazník nazvali Diagnostika případů vhodných k mediaci. Pracovní skupinu k mediaci ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán na podzim 2016. Jejím úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v České republice, podporovat využívání mediace a její kvalitní fungování. Má celkem 14 členů. V týmu jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR a právnických fakult. Tým se schází přibližně jednou za dva měsíce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Dotazník na podporu mediace vytvářely i odbornice z olomoucké právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 28. Květen 2018 - 7:00
Speciální dotazník, který pomůže soudcům při rozhodování, zda je vhodné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. To je nejnovější výsledek pracovní skupiny k mediaci při ministerstvu spravedlnosti, na jejíž činnosti se výrazně podílí Právnická fakulta UP. Členkami pracovní skupiny jsou bývalá děkanka PF UP Milana Hrušáková a Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd PF UP. „Vytvořený materiál má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dotazník předsedům krajských soudů a předpokládáme, že jej využijí také okresní soudy v jejich působnosti. Jako studijní podklad pro další vzdělávání soudců jej bude využívat i Justiční akademie“ vysvětlila Lenka Holá, zapsaná mediátorka a lektorka v oblasti mediace. Spolu s kolegy dotazník nazvali Diagnostika případů vhodných k mediaci. Pracovní skupinu k mediaci ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán na podzim 2016. Jejím úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v České republice, podporovat využívání mediace a její kvalitní fungování. Má celkem 14 členů. V týmu jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR a právnických fakult. Tým se schází přibližně jednou za dva měsíce.

Garden Food Festival: Jídlo s Pohlreichem, relax s univerzitou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. Květen 2018 - 8:00
Příští víkend 2. a 3. června bude v Olomouci patřit dobrému jídlu a pití. Koná se totiž Garden Food Festival. Na milovníky kvalitního jídla bude čekat ve Smetanových sadech bezmála stovka restaurací, vinařů, výrobců destilátů, pivovarů, regionálních producentů a farmářů. Své umění předvedou kuchařské hvězdy jako Zdeněk Pohlreich, Radek Kašpárek nebo Pavel Sapík. Ukáže se i Univerzita Palackého - program pro děti z velké části obstará Pevnost poznání, ve vlastním stánku se návštěvníkům festivalu představí i univerzitní projekt Zaparkuj. Návštěvníci Garden Food Festivalu se mohou seznámit se zajímavými gastro koncepty, budou mít možnost ochutnat exotické pokrmy. K vidění bude i porcování obřích ryb nebo papričková ohnivá show. „Určitě bude zajímavé vystoupení Zdeňka Pohlreicha, který vedle své kuchařské show přiveze do Olomouce také restauraci na kolečkách. Jeho Wheels restaurant je speciální kamionový návěs, který se během chvilky promění v luxusní restauraci s terasou. Milovníci kvalitní kuchyně a netradičních zážitků si opět přijdou na své,“ říká pořadatel gastronomické slavnosti Pavel Vysloužil. Olomoucký Garden Food Festival přilákal i další kuchařské osobnosti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Radka Kašpárka, jehož restaurace Field se pyšní michelinskou hvězdou, nebo prezentaci šéfkuchaře Pavla Sapíka „A přijede také vítěz kulinářské show MasterChef z roku 2016 Jiří Halamka,“ dodává Pavel Vysloužil. Programem bude provázet herečka Markéta Hrubešová. Do dění se aktivně zapojuje i Univerzita Palackého. Pro rodiny s dětmi přichystá program Pevnost poznání. Její animátoři nejmladší návštěvníky zabaví zábavnými experimenty, hlavolamy, tvůrčími dílnami i výtvarnými aktivitami. „Část poznávacích aktivit ukáže, jak těsně je spojené dobré jídlo s fyzikou. Vždyť fyzika je v kuchyni jako doma! Dětem pomůžeme najít odpovědi na otázky, jestli jde rozmáčknou vejce v dlani, co vznikne ze spojení octu a vajíčka, jak se zachová alobal nebo mýdlo v mikrovlnce nebo co dokáže vývěva s bonbony marshmallow,“ upozorňuje na experimenty z „kuchyně“ Pevnosti poznání její mluvčí Martina Vysloužilová. Pevnost poznání na festivalu děti i jejich rodiče také přesvědčí, že je možné propojit potraviny s výtvarným uměním. „Ono je totiž možné malovat celerem, bramborou i paprikou, což si u nás mohou návštěvníci vyzkoušet. Nebo si mohou vyrobit originální pohlednici pomocí otisků z různých druhů zeleniny,“ vysvětluje Vysloužilová. Svůj stánek na festivalu bude mít také iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“. Její členové pořádají již čtvrtým rokem filmové projekce, tančírny, sportovní aktivity a další akce, které spojují místa konání – olomoucké parky a veřejné prostory. Návštěvníci Garden Food Festivalu mohou během celého víkendu využít půjčovnu stolních a deskových her, sportovního vybavení či dek. Součástí stánku Zaparkuj bude i netradiční posezení nebo hřiště na badminton, volejbal a ringo. „V našem stánku bude připravena také výtvarná dílna pro děti a zájemcům nabídneme i upomínkové předměty z produkce univerzity,“ dodává Ondřej Martínek z UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Garden Food Festival: Jídlo s Pohlreichem, relax s univerzitou

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. Květen 2018 - 8:00
Příští víkend 2. a 3. června bude v Olomouci patřit dobrému jídlu a pití. Koná se totiž Garden Food Festival. Na milovníky kvalitního jídla bude čekat ve Smetanových sadech bezmála stovka restaurací, vinařů, výrobců destilátů, pivovarů, regionálních producentů a farmářů. Své umění předvedou kuchařské hvězdy jako Zdeněk Pohlreich, Radek Kašpárek nebo Pavel Sapík. Ukáže se i Univerzita Palackého - program pro děti z velké části obstará Pevnost poznání, ve vlastním stánku se návštěvníkům festivalu představí i univerzitní projekt Zaparkuj. Návštěvníci Garden Food Festivalu se mohou seznámit se zajímavými gastro koncepty, budou mít možnost ochutnat exotické pokrmy. K vidění bude i porcování obřích ryb nebo papričková ohnivá show. „Určitě bude zajímavé vystoupení Zdeňka Pohlreicha, který vedle své kuchařské show přiveze do Olomouce také restauraci na kolečkách. Jeho Wheels restaurant je speciální kamionový návěs, který se během chvilky promění v luxusní restauraci s terasou. Milovníci kvalitní kuchyně a netradičních zážitků si opět přijdou na své,“ říká pořadatel gastronomické slavnosti Pavel Vysloužil. Olomoucký Garden Food Festival přilákal i další kuchařské osobnosti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Radka Kašpárka, jehož restaurace Field se pyšní michelinskou hvězdou, nebo prezentaci šéfkuchaře Pavla Sapíka „A přijede také vítěz kulinářské show MasterChef z roku 2016 Jiří Halamka,“ dodává Pavel Vysloužil. Programem bude provázet herečka Markéta Hrubešová. Do dění se aktivně zapojuje i Univerzita Palackého. Pro rodiny s dětmi přichystá program Pevnost poznání. Její animátoři nejmladší návštěvníky zabaví zábavnými experimenty, hlavolamy, tvůrčími dílnami i výtvarnými aktivitami. „Část poznávacích aktivit ukáže, jak těsně je spojené dobré jídlo s fyzikou. Vždyť fyzika je v kuchyni jako doma! Dětem pomůžeme najít odpovědi na otázky, jestli jde rozmáčknou vejce v dlani, co vznikne ze spojení octu a vajíčka, jak se zachová alobal nebo mýdlo v mikrovlnce nebo co dokáže vývěva s bonbony marshmallow,“ upozorňuje na experimenty z „kuchyně“ Pevnosti poznání její mluvčí Martina Vysloužilová. Pevnost poznání na festivalu děti i jejich rodiče také přesvědčí, že je možné propojit potraviny s výtvarným uměním. „Ono je totiž možné malovat celerem, bramborou i paprikou, což si u nás mohou návštěvníci vyzkoušet. Nebo si mohou vyrobit originální pohlednici pomocí otisků z různých druhů zeleniny,“ vysvětluje Vysloužilová. Svůj stánek na festivalu bude mít také iniciativa Univerzity Palackého „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“. Její členové pořádají již čtvrtým rokem filmové projekce, tančírny, sportovní aktivity a další akce, které spojují místa konání – olomoucké parky a veřejné prostory. Návštěvníci Garden Food Festivalu mohou během celého víkendu využít půjčovnu stolních a deskových her, sportovního vybavení či dek. Součástí stánku Zaparkuj bude i netradiční posezení nebo hřiště na badminton, volejbal a ringo. „V našem stánku bude připravena také výtvarná dílna pro děti a zájemcům nabídneme i upomínkové předměty z produkce univerzity,“ dodává Ondřej Martínek z UP.

Akademický senát přijal výroční zprávy i zvýšení stipendií doktorandů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. Květen 2018 - 8:00
Naposledy v tomto akademickém roce se ke svému jednání sešel Akademický senát UP. V zasedací místnosti přírodovědecké fakulty schválil Výroční zprávu o hospodaření i Výroční zprávu o činnosti za loňský rok. Mimo jiné přijal i změnu ve Stipendijním řádu UP, který nově stanovuje zvýšení doktorandských stipendií na úroveň minimální mzdy. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 byly prvním tématy posledního jednání Akademického senátu UP. Oba návrhy předložil senátu rektor univerzity Jaroslav Miller. „Ze Zprávy o činnosti lze vysledovat několik pozitivních, ale i několik negativních trendů. Pozitivní je například to, že v roce 2012 UP obhospodařovala necelých osm procent výkonu všech univerzit, zatímco dnes jsme téměř na devíti procentech.  Je to potěšující i proto, že takový výsledek má přímý vliv na výši financování univerzity,“ řekl. Podle rektora je pozitivní i nárůst počtu letních škol i Joint degree studentů. „A také mě těší i to, že roste počet vydaných jídel v univerzitní menze. Věřím, že po rekonstrukci, která si vyžádá zhruba 100 milionů korun, bude univerzitní menza pro mnohé ještě atraktivnější a že přiláká i mimouniverzitní strávníky,“ dodal. Jako negativní pak spatřuje meziročně nižší počet mobilit studentů i zaměstnanců částečně s tím vysvětlením, že je celkový počet studentů nižší a že svou roli sehrál i výpadek operačního programu OPVK, na který byly mobility navázány. Se stejným odůvodněním pak komentoval i nižší počet účastníků celoživotního vzdělávání.  Po krátkém rektorově komentáři Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2017 doporučila ke schválení jak ekonomická, tak legislativní komise senátu a Akademický senát UP ji jednomyslně schválil. Senátoři přijali i Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. Před schvalovacím procesem ji krátce komentoval kvestor UP Jiří Přidal, který před senátem zdůraznil stanovená pravidla její tvorby daná MŠMT. „Zpráva vychází striktně z čísel, která generuje náš systém. Je zkontrolována auditorskou firmou, která ze zákona povinně ověřuje naše účetnictví a účetní uzávěrku.  V předchozím akademickém roce UP hospodařila s více jak tři a půl miliardou korun, dosáhli jsme zisku po zdanění ve výši 15 milionů korun,“ uvedl kvestor. Během jednání přijal AS UP také změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP, schválil i změnu Stipendijního řádu. „Schválili jsme, že výše doktorského stipendia nebude na UP nižší než minimální mzda.  Nad rámec toho, co stanovuje MŠTMT, se Univerzita Palackého zavázala, že bude doktorandům vyplácet částku nejméně ve výši 12 200 korun,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.  V závěru jednání senátory univerzity informoval Vít Zouhar, prorektor pro studium UP, o návrzích možných řešení dostudování studentů, kteří byli přijati ke studiu ve studijních oborech. „Novela vysokoškolského zákona dnes pojem obor nezná a studenti budou končit svá studia ve studijních programech. Situace vyvstala s novelou vysokoškolského zákona a vysoké školy ji musejí řešit,“ dodal Jiří Langer. Senát si podle něj poslechl možné návrhy řešení a poté vzal informace na vědomí. Příští jednání AS UP se uskuteční až v novém akademickém roce, patrně na konci října, místem setkání bude už opět rektorát UP. „Abychom více poznali univerzitu, organizujeme poslední jednání vždy v některé jiné části univerzity. Děkuji Martinu Kubalovi, děkanovi přírodovědecké fakulty, za poskytnutí prostor děkanátu i za jeho osobní účast. Jednání jsme měli už v Pevnosti poznání, v Aplikačním centru Baluo a v Uměleckém centru,“ doplnil předseda AS UP Jiří Langer.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát přijal výroční zprávy i zvýšení stipendií doktorandů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. Květen 2018 - 8:00
Naposledy v tomto akademickém roce se ke svému jednání sešel Akademický senát UP. V zasedací místnosti přírodovědecké fakulty schválil Výroční zprávu o hospodaření i Výroční zprávu o činnosti za loňský rok. Mimo jiné přijal i změnu ve Stipendijním řádu UP, který nově stanovuje zvýšení doktorandských stipendií na úroveň minimální mzdy. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 byly prvním tématy posledního jednání Akademického senátu UP. Oba návrhy předložil senátu rektor univerzity Jaroslav Miller. „Ze Zprávy o činnosti lze vysledovat několik pozitivních, ale i několik negativních trendů. Pozitivní je například to, že v roce 2012 UP obhospodařovala necelých osm procent výkonu všech univerzit, zatímco dnes jsme téměř na devíti procentech.  Je to potěšující i proto, že takový výsledek má přímý vliv na výši financování univerzity,“ řekl. Podle rektora je pozitivní i nárůst počtu letních škol i Joint degree studentů. „A také mě těší i to, že roste počet vydaných jídel v univerzitní menze. Věřím, že po rekonstrukci, která si vyžádá zhruba 100 milionů korun, bude univerzitní menza pro mnohé ještě atraktivnější a že přiláká i mimouniverzitní strávníky,“ dodal. Jako negativní pak spatřuje meziročně nižší počet mobilit studentů i zaměstnanců částečně s tím vysvětlením, že je celkový počet studentů nižší a že svou roli sehrál i výpadek operačního programu OPVK, na který byly mobility navázány. Se stejným odůvodněním pak komentoval i nižší počet účastníků celoživotního vzdělávání.  Po krátkém rektorově komentáři Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2017 doporučila ke schválení jak ekonomická, tak legislativní komise senátu a Akademický senát UP ji jednomyslně schválil. Senátoři přijali i Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. Před schvalovacím procesem ji krátce komentoval kvestor UP Jiří Přidal, který před senátem zdůraznil stanovená pravidla její tvorby daná MŠMT. „Zpráva vychází striktně z čísel, která generuje náš systém. Je zkontrolována auditorskou firmou, která ze zákona povinně ověřuje naše účetnictví a účetní uzávěrku.  V předchozím akademickém roce UP hospodařila s více jak tři a půl miliardou korun, dosáhli jsme zisku po zdanění ve výši 15 milionů korun,“ uvedl kvestor. Během jednání přijal AS UP také změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP, schválil i změnu Stipendijního řádu. „Schválili jsme, že výše doktorského stipendia nebude na UP nižší než minimální mzda.  Nad rámec toho, co stanovuje MŠTMT, se Univerzita Palackého zavázala, že bude doktorandům vyplácet částku nejméně ve výši 12 200 korun,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.  V závěru jednání senátory univerzity informoval Vít Zouhar, prorektor pro studium UP, o návrzích možných řešení dostudování studentů, kteří byli přijati ke studiu ve studijních oborech. „Novela vysokoškolského zákona dnes pojem obor nezná a studenti budou končit svá studia ve studijních programech. Situace vyvstala s novelou vysokoškolského zákona a vysoké školy ji musejí řešit,“ dodal Jiří Langer. Senát si podle něj poslechl možné návrhy řešení a poté vzal informace na vědomí. Příští jednání AS UP se uskuteční až v novém akademickém roce, patrně na konci října, místem setkání bude už opět rektorát UP. „Abychom více poznali univerzitu, organizujeme poslední jednání vždy v některé jiné části univerzity. Děkuji Martinu Kubalovi, děkanovi přírodovědecké fakulty, za poskytnutí prostor děkanátu i za jeho osobní účast. Jednání jsme měli už v Pevnosti poznání, v Aplikačním centru Baluo a v Uměleckém centru,“ doplnil předseda AS UP Jiří Langer.   

Jak lépe chránit obilí před patogeny? To objasňují mikrobiologové z AV ČR

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 25. Květen 2018 - 14:02
Houby rodu paličkovice (Claviceps, lidově námel) napadají květenství travin, včetně obilovin, kde produkují řadu nebezpečných toxinů. Nejznámějšími jsou námelové alkaloidy, způsobující onemocnění lidí a dobytka zvané ergotismus. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor