Agregátor zdrojů

Univerzita ocenila celoživotní přínos emeritního přednosty Ústavu imunologie Evžena Weigla

Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní přednosta Ústavu imunologie LF a bývalý prorektor Univerzity Palackého Evžen Weigl zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP Pro merito. S přáním dalších aktivních let profesního i osobního života mu ji předal rektor Jaroslav Miller. Ocenění za celoživotní práci Evžena Weigla pro univerzitu a její lékařskou fakultu inicioval děkan Milan Kolář, který krátce připomněl celoživotní pedagogické a vědecko-výzkumné působení Evžena Weigla na lékařské fakultě od dob jeho absolutoria studia olomoucké medíny až po založení Ústavu imunologie, který jako první přednosta vedl více než dvacet let. „Je krásným příkladem oddanosti lékařské fakultě a celé univerzitě. Pro mne osobně je zároveň vynikajícím učitelem,“ zdůraznil Milan Kolář a vzpomněl na své začátky pomocné vědecké síly, kdy pracoval právě pod vedením Evžena Weigla. „Je mi ctí, že jsem měl tu čest s ním spolupracovat i v dalších letech,“ zdůraznil děkan. Rektor Jaroslav Miller jubilantovi poděkoval za jeho přínos pro rozvoj fakulty i univerzity a popřál do dalších let hodně zdraví i radosti z práce.  „Přeji vám, abyste ji dělal tak rád, jako minulých téměř čtyřicet let,“ uvedl rektor při předání ocenění a připomněl, že je již druhé v pořadí. „Jednu medaili už máte od jiného rektora, budete na tom tedy podobně jako Martina Sáblíková, která má dvě zlaté olympijské medaile. Vy budete mít dvě zlaté univerzitní,“ dodal rektor. Evžen Weigl se od počátku svého působení na své alma mater věnoval nejprve biologii a mikrobiologii, později oblasti lidské imunity. Jako zakladatel a první přednosta samostatného Ústavu imunologie vytvořil jeho koncepci s odbornými směry, jako je diagnostika a monitorování léčby neinfekčních imunodeficitů, autoimunní onemocnění včetně revmatických chorob, transplantační imunologie a imunogenetika. Na svém kontě má řadu úspěšně řešených grantových projektů, objevů a patentů, jako jsou například DNA vakcína proti houbovým nebo proti dermatofýzám. Společně se svým týmem rozvíjel model laboratorní infekce lymeské borreliózy, který by umožnil monitorování účinnosti připravované vakcíny. „Mám z toho dobrý pocit. Ústav imunologie si vydobyl velice solidní postavení mezi ostatními pracovišti a naprosto výsadním způsobem spolupracuje s řadou klinik. V posledních letech - už nikoli mou zásluhou - byl úspěšný v mimořádných grantových projektech, takže je i ekonomicky zabezpečen. O imunologii se dnes říká, že je integrujícím jazykem moderní medicíny a má skutečně stále spoustu věcí před sebou,“ uvedl Evžen Weigl, který na lékařské fakultě stále působí jako pedagog, garant oborů postgraduálního studia a habilitačních řízení i organizátor odborných konferencí. Je také členem její Vědecké rady. „Svůj život jsem skutečně spojil s lékařskou fakultou. Od promoce jsem jí zůstal věrný se všemi peripetiemi, které život přinášel a patřím mezi lidi, kteří po celý život mohli říkat, že chodili do práce se štěstím,“ zdůraznil. „Mám radost, že Univerzita Palackého začíná mít významné jméno v mezinárodním kontextu a přeji jí, aby si toto tempo a dynamický styl rozvoje zachovala.“
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila celoživotní přínos emeritního přednosty Ústavu imunologie a někdejšího prorektora UP Evžena Weigla

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Únor 2018 - 8:00
Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní přednosta Ústavu imunologie LF a bývalý prorektor Univerzity Palackého Evžen Weigl zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP Pro merito. S přáním dalších aktivních let profesního i osobního života mu ji předal rektor Jaroslav Miller. Ocenění za celoživotní práci Evžena Weigla pro univerzitu a její lékařskou fakultu inicioval děkan Milan Kolář, který krátce připomněl celoživotní pedagogické a vědecko-výzkumné působení Evžena Weigla na lékařské fakultě od dob jeho absolutoria studia olomoucké medíny až po založení Ústavu imunologie, který jako první přednosta vedl více než dvacet let. „Je krásným příkladem oddanosti lékařské fakultě a celé univerzitě. Pro mne osobně je zároveň vynikajícím učitelem,“ zdůraznil Milan Kolář a vzpomněl na své začátky pomocné vědecké síly, kdy pracoval právě pod vedením Evžena Weigla. „Je mi ctí, že jsem měl tu čest s ním spolupracovat i v dalších letech,“ zdůraznil děkan. Rektor Jaroslav Miller jubilantovi poděkoval za jeho přínos pro rozvoj fakulty i univerzity a popřál do dalších let hodně zdraví i radosti z práce.  „Přeji vám, abyste ji dělal tak rád, jako minulých téměř čtyřicet let,“ uvedl rektor při předání ocenění a připomněl, že je již druhé v pořadí. „Jednu medaili už máte od jiného rektora, budete na tom tedy podobně jako Martina Sáblíková, která má dvě zlaté olympijské medaile. Vy budete mít dvě zlaté univerzitní,“ dodal rektor. Evžen Weigl se od počátku svého působení na své alma mater věnoval nejprve biologii a mikrobiologii, později oblasti lidské imunity. Jako zakladatel a první přednosta samostatného Ústavu imunologie vytvořil jeho koncepci s odbornými směry, jako je diagnostika a monitorování léčby neinfekčních imunodeficitů, autoimunní onemocnění včetně revmatických chorob, transplantační imunologie a imunogenetika. Na svém kontě má řadu úspěšně řešených grantových projektů, objevů a patentů, jako jsou například DNA vakcína proti houbovým nebo proti dermatofýzám. Společně se svým týmem rozvíjel model laboratorní infekce lymeské borreliózy, který by umožnil monitorování účinnosti připravované vakcíny. „Mám z toho dobrý pocit. Ústav imunologie si vydobyl velice solidní postavení mezi ostatními pracovišti a naprosto výsadním způsobem spolupracuje s řadou klinik. V posledních letech - už nikoli mou zásluhou - byl úspěšný v mimořádných grantových projektech, takže je i ekonomicky zabezpečen. O imunologii se dnes říká, že je integrujícím jazykem moderní medicíny a má skutečně stále spoustu věcí před sebou,“ uvedl Evžen Weigl, který na lékařské fakultě stále působí jako pedagog, garant oborů postgraduálního studia a habilitačních řízení i organizátor odborných konferencí. Je také členem její Vědecké rady. „Svůj život jsem skutečně spojil s lékařskou fakultou. Od promoce jsem jí zůstal věrný se všemi peripetiemi, které život přinášel a patřím mezi lidi, kteří po celý život mohli říkat, že chodili do práce se štěstím,“ zdůraznil. „Mám radost, že Univerzita Palackého začíná mít významné jméno v mezinárodním kontextu a přeji jí, aby si toto tempo a dynamický styl rozvoje zachovala.“

Akademie věd ČR a Jihočeský kraj uzavřely dohodu o spolupráci

Efektivní výzkum pro potřeby regionu přinese nová vzájemná dohoda, kterou uzavřela Akademie věd ČR s Jihočeským krajem. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala ve středu 7. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Čeští vědci zahajují výrobu unikátních senzorů pro termojaderný reaktor

Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi a podniky vyvinuli speciální senzory odolné vůči vysokým teplotám a radiační zátěži, které budou měřit magnetické pole v extrémních podmínkách termojaderného ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Cena města Brna pro Michala Marka

Profesor Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), získal jako zakladatel evropského centra excelence Cenu města Brna v oblasti přírodních věd.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Děkan přírodovědecké fakulty jmenoval proděkany

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Únor 2018 - 12:00
Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala jmenoval v pondělí do funkce členy svého proděkanského týmu. Zatím jich je pět, do budoucna by se ale jejich počet mohl ještě zvýšit. Statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro mezinárodní záležitosti je Miloslav Dušek z katedry optiky. Proděkanem pro vědu a výzkum se stal Karel Lemr z katedry analytické chemie, studijní záležitosti má nově na starosti Eduard Bartl z katedry informatiky a proděkanem pro vnější vztahy byl jmenován Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Specifické otázky spojené s chodem vědeckých center fakulty bude řešit Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. "Cením si toho, že se povedlo v týmu namíchat zkušené borce se zástupci mladší generace, která bude fakultu táhnout v budoucnu. V nejbližších týdnech se chceme seznámit s chodem děkanátu, zanalyzujeme si veškerou agendu a pravděpodobně tým ještě doplním," uvedl Kubala. Novou pozicí je proděkan pro transfer technologií. "Doufám, že tato pozice bude mimo jiné užitečná k tomu, aby se centra více propojila s fakultou. Budu se snažit k tomu přispět," řekl proděkan Kvítek. "Je třeba vytvořit synergii nejen mezi Holicí a Envelopou, ale i mezi vědci, učiteli i administrativním aparátem," doplnil nový proděkan pro vědu a výzkum Lemr. S výjimkou Miloslava Duška zastávají všichni proděkanské role poprvé. Nový děkan vede fakultu od 1. února. Svůj proděkanský tým představil i na nedávném jednání akademického senátu přírodovědecké fakulty.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Děkan přírodovědecké fakulty jmenoval proděkany

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Únor 2018 - 12:00
Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala jmenoval v pondělí do funkce členy svého proděkanského týmu. Zatím jich je pět, do budoucna by se ale jejich počet mohl ještě zvýšit. Statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro mezinárodní záležitosti je Miloslav Dušek z katedry optiky. Proděkanem pro vědu a výzkum se stal Karel Lemr z katedry analytické chemie, studijní záležitosti má nově na starosti Eduard Bartl z katedry informatiky a proděkanem pro vnější vztahy byl jmenován Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Specifické otázky spojené s chodem vědeckých center fakulty bude řešit Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. "Cením si toho, že se povedlo v týmu namíchat zkušené borce se zástupci mladší generace, která bude fakultu táhnout v budoucnu. V nejbližších týdnech se chceme seznámit s chodem děkanátu, zanalyzujeme si veškerou agendu a pravděpodobně tým ještě doplním," uvedl Kubala. Novou pozicí je proděkan pro transfer technologií. "Doufám, že tato pozice bude mimo jiné užitečná k tomu, aby se centra více propojila s fakultou. Budu se snažit k tomu přispět," řekl proděkan Kvítek. "Je třeba vytvořit synergii nejen mezi Holicí a Envelopou, ale i mezi vědci, učiteli i administrativním aparátem," doplnil nový proděkan pro vědu a výzkum Lemr. S výjimkou Miloslava Duška zastávají všichni proděkanské role poprvé. Nový děkan vede fakultu od 1. února. Svůj proděkanský tým představil i na nedávném jednání akademického senátu přírodovědecké fakulty.

… se v Evropě doktorandi potýkají s mnoha problémy?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Únor 2018 - 11:30
Trápí je nedostatek peněz, nízká prestiž i vysoké nároky na výkon. Jejich zájmy hájí polská akademička Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, bývalá prezidentka evropské asociace doktorandů Eurodoc a od konce loňského roku předsedkyně polské národní asociace doktorandů. Pokud vás zajímá, ve které zemi mají doktorandi nejlepší podmínky, přečtěte si rozhovor, který s ní přinesl magazín Universitas ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… se v Evropě doktorandi potýkají s mnoha problémy?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Únor 2018 - 11:30
Trápí je nedostatek peněz, nízká prestiž i vysoké nároky na výkon. Jejich zájmy hájí polská akademička Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, bývalá prezidentka evropské asociace doktorandů Eurodoc a od konce loňského roku předsedkyně polské národní asociace doktorandů. Pokud vás zajímá, ve které zemi mají doktorandi nejlepší podmínky, přečtěte si rozhovor, který s ní přinesl magazín Universitas ZDE.

Větrání v Bílých Karpatech se vydařilo

První letošní výlet Větrání se vskutku vyvedl. Na putování z Valašských Klobouk do Horní Lidče vyrazilo s fakultou tělesné kultury 37 turistů. Na jednom z hřebenů Bílých Karpat si mohli užít nejen výhledů, ale i sněhu, který v Olomouci chybí. Na další výlet se můžete s Větráním vydat v sobotu 10. února, podrobnosti k němu najdete zde. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Větrání v Bílých Karpatech se vydařilo

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Únor 2018 - 9:54
První letošní výlet Větrání se vskutku vyvedl. Na putování z Valašských Klobouk do Horní Lidče vyrazilo s fakultou tělesné kultury 37 turistů. Na jednom z hřebenů Bílých Karpat si mohli užít nejen výhledů, ale i sněhu, který v Olomouci chybí. Na další výlet se můžete s Větráním vydat v sobotu 10. února, podrobnosti k němu najdete zde. Foto: Martin Višňa

Dopravní psychologové UP: Komfort i rizika asistenčních systémů pro řidiče

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 7. Únor 2018 - 7:23
Certifikovaná metodika schválená Ministerstvem dopravy ČR, příručka pro prodejce vozidel i příručka pro učitele autoškol. To jsou jen některé z aktuálních výstupů dopravních psychologů Univerzity Palackého. Všechny mají přispět k větší informovanosti o asistenčních systémech v motorových vozidlech a ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Asistenční systémy v motorových vozidlech (ADAS) jsou pokročilé inteligentní systémy, které mají řidiči pomoci se zvládáním často rutinních úkolů nebo ho podporovat v řízení. Velmi často jsou v současné době vnímány i z hlediska zvýšení bezpečnosti řidičů. Dopravní psychologové z FF UP však upozorňují, že i když tyto systémy mohou v bezpečnosti jízdy velmi pomoci, nejsou o nich řidiči dostatečně informováni a v žádném případě by kvůli nim neměli přestávat věnovat pozornost dopravní situaci.   „Z výpovědi padesáti řidičů vyplynulo, že řada z nich není se systémy dostatečně seznámena a při první nečekané reakci vozidla k nim může rychle ztratit důvěru. Naopak ti, kteří rizika systémů nevnímají, přiznávají, že častěji kontrolují telefon, a nevěnují tak veškerou pozornost dopravě. Další výzkum na pěti stech respondentech pak prokázal, že čeští řidiči jsou jen velmi málo seznámeni s tím, že systémy vůbec existují a že mohou na silnicích potkat auta těmito systémy posílená,“ řekla Lucie Viktorová z katedry psychologie FF. Je spoluřešitelkou dvouletého projektu, z něhož vyplynulo, že řada řidičů o asistenčních systémech nemá dostatečné povědomí. Potřebné informace se totiž nezdůrazňují v reklamách a pozornost této oblasti často nevěnují ani prodejci aut. „Chceme české řidiče informovat o tom, že systémy existují a že mohou zvýšit komfort řidiče. Zároveň však zdůrazňujeme, že zodpovědnost právní i faktická zůstává na řidiči,“ dodala Lucie Viktorová. Jako ukázkový příklad pak zmínila adaptivní tempomat, který dokáže hlídat vzdálenost od vepředu jedoucího vozidla. Adaptivní tempomat umí jedoucí auto nastavené vzdálenosti i přizpůsobit, zvládá jízdu auta zrychlit nebo zpomalit a reagovat na to, když vozidlo vpředu vybočí nebo odjede. „Systém zvyšuje komfort řidičů při řízení. Především těch, kteří jezdí dálkové trasy. Nemusí mít neustále nohu na plynu nebo brzdě,“ dodala Lucie Viktorová. Upozornila však na další z výsledků výzkumů, a to ten, že dlouhodobé spoléhání na takzvané asistenty může vést ke zhoršení předvídavosti v dopravních situacích. „Výhody mají svá rizika. Je potřeba zdůraznit, že lidé nemohou dát ruce z volantu. Například systém držení vozidla v jízdním pruhu říká, že auto umí rozeznat jízdní pruhy. Jenže není to tak jednoduché, hodně záleží na vnějších podmínkách. Na českých dálnicích je to problém, systém nemusí rozlišit, co je škvíra a co souběh žlutých a bílých pruhů. Řidiči by proto měli o systémech vědět, ale neměli by je přeceňovat. Měli by si být dobře vědomi jejich limitů,“ doplnila Lucie Viktorová. Všechny aktuální výstupy z dvouletého projektu Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech jsou dostupné na webových stránkách projektu. Jejich součástí je i bezplatný interaktivní výukový software a řada dalších důležitých informací. Projekt dopravních psychologů UP podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR).   Více ZDE. 

Dopravní psychologové UP: Komfort i rizika asistenčních systémů pro řidiče

Certifikovaná metodika schválená Ministerstvem dopravy ČR, příručka pro prodejce vozidel i příručka pro učitele autoškol. To jsou jen některé z aktuálních výstupů dopravních psychologů Univerzity Palackého. Všechny mají přispět k větší informovanosti o asistenčních systémech v motorových vozidlech a ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Asistenční systémy v motorových vozidlech (ADAS) jsou pokročilé inteligentní systémy, které mají řidiči pomoci se zvládáním často rutinních úkolů nebo ho podporovat v řízení. Velmi často jsou v současné době vnímány i z hlediska zvýšení bezpečnosti řidičů. Dopravní psychologové z FF UP však upozorňují, že i když tyto systémy mohou v bezpečnosti jízdy velmi pomoci, nejsou o nich řidiči dostatečně informováni a v žádném případě by kvůli nim neměli přestávat věnovat pozornost dopravní situaci.   „Z výpovědi padesáti řidičů vyplynulo, že řada z nich není se systémy dostatečně seznámena a při první nečekané reakci vozidla k nim může rychle ztratit důvěru. Naopak ti, kteří rizika systémů nevnímají, přiznávají, že častěji kontrolují telefon, a nevěnují tak veškerou pozornost dopravě. Další výzkum na pěti stech respondentech pak prokázal, že čeští řidiči jsou jen velmi málo seznámeni s tím, že systémy vůbec existují a že mohou na silnicích potkat auta těmito systémy posílená,“ řekla Lucie Viktorová z katedry psychologie FF. Je spoluřešitelkou dvouletého projektu, z něhož vyplynulo, že řada řidičů o asistenčních systémech nemá dostatečné povědomí. Potřebné informace se totiž nezdůrazňují v reklamách a pozornost této oblasti často nevěnují ani prodejci aut. „Chceme české řidiče informovat o tom, že systémy existují a že mohou zvýšit komfort řidiče. Zároveň však zdůrazňujeme, že zodpovědnost právní i faktická zůstává na řidiči,“ dodala Lucie Viktorová. Jako ukázkový příklad pak zmínila adaptivní tempomat, který dokáže hlídat vzdálenost od vepředu jedoucího vozidla. Adaptivní tempomat umí jedoucí auto nastavené vzdálenosti i přizpůsobit, zvládá jízdu auta zrychlit nebo zpomalit a reagovat na to, když vozidlo vpředu vybočí nebo odjede. „Systém zvyšuje komfort řidičů při řízení. Především těch, kteří jezdí dálkové trasy. Nemusí mít neustále nohu na plynu nebo brzdě,“ dodala Lucie Viktorová. Upozornila však na další z výsledků výzkumů, a to ten, že dlouhodobé spoléhání na takzvané asistenty může vést ke zhoršení předvídavosti v dopravních situacích. „Výhody mají svá rizika. Je potřeba zdůraznit, že lidé nemohou dát ruce z volantu. Například systém držení vozidla v jízdním pruhu říká, že auto umí rozeznat jízdní pruhy. Jenže není to tak jednoduché, hodně záleží na vnějších podmínkách. Na českých dálnicích je to problém, systém nemusí rozlišit, co je škvíra a co souběh žlutých a bílých pruhů. Řidiči by proto měli o systémech vědět, ale neměli by je přeceňovat. Měli by si být dobře vědomi jejich limitů,“ doplnila Lucie Viktorová. Všechny aktuální výstupy z dvouletého projektu Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech jsou dostupné na webových stránkách projektu. Jejich součástí je i bezplatný interaktivní výukový software a řada dalších důležitých informací. Projekt dopravních psychologů UP podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR).   Více ZDE. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav Akademie věd ČR pořádá, u příležitosti 90. výročí zahájení činnosti Slovanského ústavu a 20. výročí jeho obnovení jako samostatné vědecké instituce v rámci Akademie věd ČR, třídenní vědeckou konferenci. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Evropská biotechnologická federace zahájí přípravy konference Green for Good V

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Únor 2018 - 12:00
O přípravě letošního Evropského biotechnologického kongresu, rozvoji časopisu New Biotechnology či plánu strategického rozvoje jednali na konci ledna v Barceloně účastníci řídicího výboru Evropské biotechnologické federace (EFB). Zprávy o činnosti v uplynulém roce přednesli i zástupci regionálních poboček včetně té české, kterou na jednání reprezentovali její ředitel Ivo Frébort a Michaela Holecová z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Ti si mimo jiné vyslechli opakovanou pochvalu za průběh loňské konference Green for Good IV konané v Olomouci. Její další ročník se uskuteční v červnu 2019. Na úvod zasedání přednesl prezident EFB Mathias Uhlen zprávu o činnosti federace v roce 2017. Věnoval se zejména úspěchům, kterých federace dosáhla, a připomenul cíle, jež si stanovila do dalšího období. Největší výzvou pro rok 2018 zůstává organizace Evropského biotechnologického kongresu, který se uskuteční začátkem července v Ženevě. „Organizátoři by zde rádi navázali na úspěch předchozího ročníku, který se konal v roce 2016 v Krakově a měl téměř 900 účastníků. EFB by na kongresu ráda utužila vztahy s představiteli Asijské biotechnologické federace, kteří na něm plánují hojnou účast,“ uvedl profesor Frébort, který vloni jako oficiální zástupce EFB přednesl zvanou přednášku na Asijském biotechnologickém kongresu v Thajsku.  Účastníci jednání velmi kladně ocenili olomoucké partnery za konferenci Green for Good IV, na jejíž organizaci EFB spolupracovala. „Zástupci federace kvitovali, že naše konference zaznamenala mezi vědeckou komunitou výrazný úspěch. V brzké době plánujeme zahájení přípravy dalšího ročníku. Počítáme s jeho uspořádáním v červnu 2019, místem konání bude jako tradičně Olomouc,“ uvedla Michaela Holecová. Na programu barcelonského jednání byla rovněž finanční zpráva federace za rok 2017 i návrh rozpočtu pro letošní rok. Zazněly rovněž informace o rozvoji časopisu New Biotechnology, který EFB vydává. Jeho impact faktor v roce 2017 dosáhl 3,813, což představuje dvacetiprocentní nárůst oproti roku 2016. Během setkání byla příležitost i pro řadu neformálních diskuzí. Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. Má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 30 tisíc členů z řad odborníků. Jejím hlavním smyslem je propagace biotechnologií v Evropě.

Evropská biotechnologická federace zahájí přípravy konference Green for Good V

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Únor 2018 - 12:00
O přípravě letošního Evropského biotechnologického kongresu, rozvoji časopisu New Biotechnology či plánu strategického rozvoje jednali na konci ledna v Barceloně účastníci řídicího výboru Evropské biotechnologické federace (EFB). Zprávy o činnosti v uplynulém roce přednesli i zástupci regionálních poboček včetně té české, kterou na jednání reprezentovali její ředitel Ivo Frébort a Michaela Holecová z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Ti si mimo jiné vyslechli opakovanou pochvalu za průběh loňské konference Green for Good IV konané v Olomouci. Její další ročník se uskuteční v červnu 2019. Na úvod zasedání přednesl prezident EFB Mathias Uhlen zprávu o činnosti federace v roce 2017. Věnoval se zejména úspěchům, kterých federace dosáhla, a připomenul cíle, jež si stanovila do dalšího období. Největší výzvou pro rok 2018 zůstává organizace Evropského biotechnologického kongresu, který se uskuteční začátkem července v Ženevě. „Organizátoři by zde rádi navázali na úspěch předchozího ročníku, který se konal v roce 2016 v Krakově a měl téměř 900 účastníků. EFB by na kongresu ráda utužila vztahy s představiteli Asijské biotechnologické federace, kteří na něm plánují hojnou účast,“ uvedl profesor Frébort, který vloni jako oficiální zástupce EFB přednesl zvanou přednášku na Asijském biotechnologickém kongresu v Thajsku.  Účastníci jednání velmi kladně ocenili olomoucké partnery za konferenci Green for Good IV, na jejíž organizaci EFB spolupracovala. „Zástupci federace kvitovali, že naše konference zaznamenala mezi vědeckou komunitou výrazný úspěch. V brzké době plánujeme zahájení přípravy dalšího ročníku. Počítáme s jeho uspořádáním v červnu 2019, místem konání bude jako tradičně Olomouc,“ uvedla Michaela Holecová. Na programu barcelonského jednání byla rovněž finanční zpráva federace za rok 2017 i návrh rozpočtu pro letošní rok. Zazněly rovněž informace o rozvoji časopisu New Biotechnology, který EFB vydává. Jeho impact faktor v roce 2017 dosáhl 3,813, což představuje dvacetiprocentní nárůst oproti roku 2016. Během setkání byla příležitost i pro řadu neformálních diskuzí. Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. Má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 30 tisíc členů z řad odborníků. Jejím hlavním smyslem je propagace biotechnologií v Evropě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita připravuje zimní školu pro čínské studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 6. Únor 2018 - 8:00
Zatímco letní školy patří na Univerzitě Palackého k tradičním akcím, zimní škola bude mít premiéru. Zahraniční oddělení UP spolu s právnickou fakultou finišují s přípravou Winter School of Leadership. Čtrnáctidenní akce je určená studentům ze South-West University v čínském Čchung-Čchingu a uskuteční se na přelomu února a března na právnické fakultě. Podnět k uspořádání zimní školy vzešel z čínské strany. „Univerzita v Čchung-Čchingu je partnerskou školou naší univerzity. A právě připravovaná akce by měla tyto vztahy ještě posílit a prohloubit,“ vysvětlil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. Od 17. února do 3. března přijede do Olomouce na dvacet čínských studentů z nejrůznějších fakult South-West University. „Proto jsme zvolili multioborové zaměření zimní školy a na její organizaci se podílí hned několik pracovišť univerzity. Jednotlivé výukové bloky budou zaměřeny na vedení lidí v podnikání, v oblasti vzdělávání, zdraví, mluvit se bude také o Evropské unii nebo lidských právech,“ nastínil Martin Faix. Absolventi Winter School of Leadership získají tři mezinárodně uznávané ECTS kredity. Právnická fakulta jako spoluorganizátor zajišťuje zázemí pro účastníky a významně se bude podílet na výuce. V rámci zimní školy budou přednášet například Martin Faix, Ondrej Hamuľák a Václav Stehlík, všichni z katedry mezinárodního a evropského práva, Ivana Oborná z lékařské fakulty nebo Huang Xiaoming, ředitel Konfuciova institutu při UP. Organizátoři do programu zařadili i volnočasové aktivity a výlety. Čínským studentům chtějí ukázat nejen Olomouc, ale i Prahu nebo třeba Vídeň. Premiérový ročník zimní školy by mohl být začátkem nové tradice. Čína už dlouhodoběji patří k zemím, o které má UP velký zájem. S nabídkou letních škol pro čínské posluchače přišla před třemi lety a od té doby o ně zájem neustále roste.

Univerzita připravuje zimní školu pro čínské studenty

Zatímco letní školy patří na Univerzitě Palackého k tradičním akcím, zimní škola bude mít premiéru. Zahraniční oddělení UP spolu s právnickou fakultou finišují s přípravou Winter School of Leadership. Čtrnáctidenní akce je určená studentům ze South-West University v čínském Čchung-Čchingu a uskuteční se na přelomu února a března na právnické fakultě. Podnět k uspořádání zimní školy vzešel z čínské strany. „Univerzita v Čchung-Čchingu je partnerskou školou naší univerzity. A právě připravovaná akce by měla tyto vztahy ještě posílit a prohloubit,“ vysvětlil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. Od 17. února do 3. března přijede do Olomouce na dvacet čínských studentů z nejrůznějších fakult South-West University. „Proto jsme zvolili multioborové zaměření zimní školy a na její organizaci se podílí hned několik pracovišť univerzity. Jednotlivé výukové bloky budou zaměřeny na vedení lidí v podnikání, v oblasti vzdělávání, zdraví, mluvit se bude také o Evropské unii nebo lidských právech,“ nastínil Martin Faix. Absolventi Winter School of Leadership získají tři mezinárodně uznávané ECTS kredity. Právnická fakulta jako spoluorganizátor zajišťuje zázemí pro účastníky a významně se bude podílet na výuce. V rámci zimní školy budou přednášet například Martin Faix, Ondrej Hamuľák a Václav Stehlík, všichni z katedry mezinárodního a evropského práva, Ivana Oborná z lékařské fakulty nebo Huang Xiaoming, ředitel Konfuciova institutu při UP. Organizátoři do programu zařadili i volnočasové aktivity a výlety. Čínským studentům chtějí ukázat nejen Olomouc, ale i Prahu nebo třeba Vídeň. Premiérový ročník zimní školy by mohl být začátkem nové tradice. Čína už dlouhodoběji patří k zemím, o které má UP velký zájem. S nabídkou letních škol pro čínské posluchače přišla před třemi lety a od té doby o ně zájem neustále roste.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Českou veřejnost trápí nerovnosti v odměňování žen a mužů i diskriminace

Celkem 58 % žen se během přijímacího pohovoru setkalo s dotazem na soukromý a rodinný život. Ženy se málokdy dostanou na vysoké manažerské pozice a 82 % lidí se domnívá, že ženy berou nižší mzdu než muži z důvodu péče o děti. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Postavení žen v islámském světě

Jsou ženy v islámském světě skutečně tak upozaďované a diskriminované, jak si to vykládají lidé ve střední a západní Evropě, nebo jde o jedno z rozšířených klišé, které neodpovídá komplexní realitě? ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor