Agregátor zdrojů

Právnická fakulta podepsala smlouvu o spolupráci s hejčínským gymnáziem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Únor 2018 - 13:00
Právnická fakulta bude úzce spolupracovat s další střední školou. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ může nově užívat Gymnázium Olomouc – Hejčín. Podepsaná smlouva zavazuje školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsali děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková a ředitel hejčínského gymnázia Karel Goš. „Jsem velmi ráda, že máme další fakultní školu. Podpora gymnazistů při vzdělávání v oblasti práva tak získává další rozměr a nové možnosti. Chceme, aby u nás studovali ti nejlepší a talentovaní studenti se zájmem o právo. Díky spolupráci s gymnázii, která patří k nejprestižnějším v regionu, budeme takovým studentům blíž,“ řekla Zdenka Papoušková. Ředitel gymnázia Karel Goš vidí v začínající spolupráci přidanou hodnotu, další důvod, proč by si školáci měli ke studiu vybrat právě jejich gymnázium. „Budeme mít možnost nabídnout žákům zase něco navíc. Jsem přesvědčen, že spolupráce bude velmi aktivní a pro naše žáky i vyučující zajímavá,“ uvedl Karel Goš. U příležitosti podpisu smlouvy přidal také zápis do fakultní kroniky. „Je nám ctí být Vaší Fakultní školou a moc se těšíme na spolupráci.“ Z podepsané smlouvy vyplývá, že obě školy by měly spolupracovat hlavně v pěti oblastech. Budou například podporovat zájem gymnazistů o právo, kdy fakulta nabídne středoškolákům své popularizační aktivity, přednášky, konference, workshopy, nebo uskuteční výukové bloky. Školy chtějí také společně vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty v nadstavbových aktivitách rozvíjejících prezentační a argumentační dovednosti, právní znalosti nebo kritické myšlení. V plánu je i další vzdělávání středoškolských učitelů. Při samotném podepisování smlouvy padla řada konkrétních nápadů. „Dohodli jsme se, že například zkusíme otevřít kroužek zaměřený na podnikatelsko-právní minimum. Řada gymnazistů totiž už podniká. Zorganizujeme i workshop o pracovním právu, při brigádách se tyto informace, rady budou středoškolákům hodit. Aktivity by se mohly konat u nás na fakultě a zapojili by se do nich naši studenti v rámci street law a právních klinik. Velmi stojíme i o spolupráci na projektu Emise,“ naznačila Veronika Tomoszková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, která za PF UP koordinuje spolupráci s fakultními školami. PF UP s hejčínským gymnáziem spolupracovala už i před podpisem smlouvy. Například v rámci předmětu street law, kdy vysokoškoláci učí gymnazisty základům práva, nebo prostřednictvím středoškolské soutěže v simulovaném soudním jednání – Mezinárodní středoškolský Moot Court. Hejčínské gymnázium, které navštěvuje na 11000 žáků, je úzce propojeno i s jinými fakultami Univerzity Palackého, zejména s přírodovědeckou fakultou, pedagogickou fakultou a fakultou tělesné kultury. Historicky první „Fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ se vloni v červnu stalo Slezské gymnázium v Opavě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta podepsala smlouvu o spolupráci s hejčínským gymnáziem

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Únor 2018 - 13:00
Právnická fakulta bude úzce spolupracovat s další střední školou. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ může nově užívat Gymnázium Olomouc – Hejčín. Podepsaná smlouva zavazuje školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsali děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková a ředitel hejčínského gymnázia Karel Goš. „Jsem velmi ráda, že máme další fakultní školu. Podpora gymnazistů při vzdělávání v oblasti práva tak získává další rozměr a nové možnosti. Chceme, aby u nás studovali ti nejlepší a talentovaní studenti se zájmem o právo. Díky spolupráci s gymnázii, která patří k nejprestižnějším v regionu, budeme takovým studentům blíž,“ řekla Zdenka Papoušková. Ředitel gymnázia Karel Goš vidí v začínající spolupráci přidanou hodnotu, další důvod, proč by si školáci měli ke studiu vybrat právě jejich gymnázium. „Budeme mít možnost nabídnout žákům zase něco navíc. Jsem přesvědčen, že spolupráce bude velmi aktivní a pro naše žáky i vyučující zajímavá,“ uvedl Karel Goš. U příležitosti podpisu smlouvy přidal také zápis do fakultní kroniky. „Je nám ctí být Vaší Fakultní školou a moc se těšíme na spolupráci.“ Z podepsané smlouvy vyplývá, že obě školy by měly spolupracovat hlavně v pěti oblastech. Budou například podporovat zájem gymnazistů o právo, kdy fakulta nabídne středoškolákům své popularizační aktivity, přednášky, konference, workshopy, nebo uskuteční výukové bloky. Školy chtějí také společně vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty v nadstavbových aktivitách rozvíjejících prezentační a argumentační dovednosti, právní znalosti nebo kritické myšlení. V plánu je i další vzdělávání středoškolských učitelů. Při samotném podepisování smlouvy padla řada konkrétních nápadů. „Dohodli jsme se, že například zkusíme otevřít kroužek zaměřený na podnikatelsko-právní minimum. Řada gymnazistů totiž už podniká. Zorganizujeme i workshop o pracovním právu, při brigádách se tyto informace, rady budou středoškolákům hodit. Aktivity by se mohly konat u nás na fakultě a zapojili by se do nich naši studenti v rámci street law a právních klinik. Velmi stojíme i o spolupráci na projektu Emise,“ naznačila Veronika Tomoszková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, která za PF UP koordinuje spolupráci s fakultními školami. PF UP s hejčínským gymnáziem spolupracovala už i před podpisem smlouvy. Například v rámci předmětu street law, kdy vysokoškoláci učí gymnazisty základům práva, nebo prostřednictvím středoškolské soutěže v simulovaném soudním jednání – Mezinárodní středoškolský Moot Court. Hejčínské gymnázium, které navštěvuje na 11000 žáků, je úzce propojeno i s jinými fakultami Univerzity Palackého, zejména s přírodovědeckou fakultou, pedagogickou fakultou a fakultou tělesné kultury. Historicky první „Fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ se vloni v červnu stalo Slezské gymnázium v Opavě.

Seriál o Nadačním fondu UP. Doufám, že podporovatelů bude stále víc, věří lékař Lumír Kantor

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Únor 2018 - 8:00
Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Již záhy odstartuje kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP. Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Lumír Kantor, neonatolog, primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, člen Senátu Parlamentu ČR, absolvent lékařské fakulty. Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého? Naprosto zásadní. Bez mé alma mater bych se nestal lékařem, nenašel velký smysl života a nepomáhal maminkám a jejich dětem na mém Novorozeneckém JIP oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc. Myslím, že vzdělání, trpělivost a nelehká cesta během mých studijních let mne zásadně posunula profesním směrem. Zatímco přátelství navázaná během let studia, pokora k oboru a nadšení pro další poznání mne posunuly zase lidsky. Na řadu situací jsem byl po studiu při nastartování kariéry připravený. To, co mě naopak překvapilo, jsem byl díky návykům analýzy a syntézy z univerzitního prostředí schopný vyhodnotit a vyřešit, i když třeba s chybami. Univerzita Palackého byla jedna z cest k mému životu a úspěchu. V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater? Po letech, které do mě Univerzita Palackého investovala, cítím silný závazek vracet stejným dílem. Velmi rád udržuju kontakty s alma mater. Mám osobní kontakt, čtu Žurnál UP a sleduju univerzitu na facebooku. To vše proto, že ve mně kus UP pořád žije. Mimo to učím na lékařské fakultě, připravuji studenty na SVOČ a zkouším u státnic. Rád sleduji úspěchy univerzity, fandím jí nejen v těžkých chvílích a obdivuju nápady, s nimiž její zaměstnanci a studenti často přichází.  Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit? Co mi profesně může být bližší, než podpořit studenty, mladou generaci, budoucí leadery nejen v medicínských oborech, aby neztráceli motivaci, nadšení a nasazení do projektů, v něž věří a mají smysl? Mám několik takových úspěšných studentů se SVOČ a některé z nich zaměstnávám i na oddělení Novorozenecké JIP. Aktivitám Nadačního fondu fandím a doufám, že se náš klub podporovatelů bude jen rozšiřovat.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seriál o Nadačním fondu UP. Doufám, že podporovatelů bude stále víc, věří lékař Lumír Kantor

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 10. Únor 2018 - 8:00
Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Již záhy odstartuje kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP. Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Lumír Kantor, neonatolog, primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, člen Senátu Parlamentu ČR, absolvent lékařské fakulty. Jaký význam pro vaši současnou kariéru mělo studium na Univerzitě Palackého? Naprosto zásadní. Bez mé alma mater bych se nestal lékařem, nenašel velký smysl života a nepomáhal maminkám a jejich dětem na mém Novorozeneckém JIP oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc. Myslím, že vzdělání, trpělivost a nelehká cesta během mých studijních let mne zásadně posunula profesním směrem. Zatímco přátelství navázaná během let studia, pokora k oboru a nadšení pro další poznání mne posunuly zase lidsky. Na řadu situací jsem byl po studiu při nastartování kariéry připravený. To, co mě naopak překvapilo, jsem byl díky návykům analýzy a syntézy z univerzitního prostředí schopný vyhodnotit a vyřešit, i když třeba s chybami. Univerzita Palackého byla jedna z cest k mému životu a úspěchu. V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt s alma mater? Po letech, které do mě Univerzita Palackého investovala, cítím silný závazek vracet stejným dílem. Velmi rád udržuju kontakty s alma mater. Mám osobní kontakt, čtu Žurnál UP a sleduju univerzitu na facebooku. To vše proto, že ve mně kus UP pořád žije. Mimo to učím na lékařské fakultě, připravuji studenty na SVOČ a zkouším u státnic. Rád sleduji úspěchy univerzity, fandím jí nejen v těžkých chvílích a obdivuju nápady, s nimiž její zaměstnanci a studenti často přichází.  Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit? Co mi profesně může být bližší, než podpořit studenty, mladou generaci, budoucí leadery nejen v medicínských oborech, aby neztráceli motivaci, nadšení a nasazení do projektů, v něž věří a mají smysl? Mám několik takových úspěšných studentů se SVOČ a některé z nich zaměstnávám i na oddělení Novorozenecké JIP. Aktivitám Nadačního fondu fandím a doufám, že se náš klub podporovatelů bude jen rozšiřovat.

Katedra geografie přivítala učitele zeměpisu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Únor 2018 - 12:00
Učitelé zeměpisu z celé České republiky i ze Slovenska, mnohdy absolventi olomoucké katedry geografie, přijeli na konci ledna na přírodovědeckou fakultu, aby se seznámili s novinkami na poli geografického výzkumu a vzdělávání. Cílem setkání s více než 60 účastníky bylo rovněž nabídnout vyučujícím další náměty pro práci se žáky a studenty. „Na setkání jsem se velmi těšila. Jsem ráda, že se mohu opět vidět se svými vysokoškolskými učiteli i spolužáky,“ řekla ještě před začátkem setkání Jana Burešová ze ZŠ a MŠ Těšetice. Po přivítání účastníků vedoucím katedry geografie Mariánem Halásem následovala přednáška na aktuální geografické téma nazvaná Islám a islámský fundamentalismus. Přednášející uvedl posluchače do světa informací a dezinformací o spojitosti náboženství a násilí nejen v muslimském světě. „Přednáška mi otevřela oči a pomohla rozšířit obzory. Na toto téma se mne v hodinách zeměpisu žáci často ptají a mají zájem o něm diskutovat. Se získanými informacemi jim mohu poskytnout lepší a objektivnější odpovědi,“ uvedl učitel Jiří Hasil z kyjovského gymnázia. V rámci bloku nazvaného Současné trendy geografického výzkumu se účastníci seznámili s výzkumnými tématy na katedře geografie. Na programu byly informace o fyzické geografii, geografii hazardu, velkému zájmu se těšila i praktická témata, která mají široké uplatnění ve výuce geografie na různých stupních škol, včetně využití geoinformačních technologií a terénní výuky geografie. „Velmi si vážíme toho, že tak velký počet učitelů přijal naše pozvání a setkání se zúčastnil. Pozitivní reakce, které jsme zaznamenali ze strany účastníků již během setkání, nás utvrdily v myšlence podobná setkání pořádat pravidelně. Chtěli bychom vyslyšet některá z přání učitelů a v dalších letech zahrnout do programu i workshopy a prakticky zaměřené semináře. Věřím, že se nám také v nejbližší době podaří akreditovat programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, po kterých řada učitelů již delší dobu volá,“ uvedl zástupce vedoucího katedry geografie Petr Šimáček.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra geografie přivítala učitele zeměpisu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Únor 2018 - 12:00
Učitelé zeměpisu z celé České republiky i ze Slovenska, mnohdy absolventi olomoucké katedry geografie, přijeli na konci ledna na přírodovědeckou fakultu, aby se seznámili s novinkami na poli geografického výzkumu a vzdělávání. Cílem setkání s více než 60 účastníky bylo rovněž nabídnout vyučujícím další náměty pro práci se žáky a studenty. „Na setkání jsem se velmi těšila. Jsem ráda, že se mohu opět vidět se svými vysokoškolskými učiteli i spolužáky,“ řekla ještě před začátkem setkání Jana Burešová ze ZŠ a MŠ Těšetice. Po přivítání účastníků vedoucím katedry geografie Mariánem Halásem následovala přednáška na aktuální geografické téma nazvaná Islám a islámský fundamentalismus. Přednášející uvedl posluchače do světa informací a dezinformací o spojitosti náboženství a násilí nejen v muslimském světě. „Přednáška mi otevřela oči a pomohla rozšířit obzory. Na toto téma se mne v hodinách zeměpisu žáci často ptají a mají zájem o něm diskutovat. Se získanými informacemi jim mohu poskytnout lepší a objektivnější odpovědi,“ uvedl učitel Jiří Hasil z kyjovského gymnázia. V rámci bloku nazvaného Současné trendy geografického výzkumu se účastníci seznámili s výzkumnými tématy na katedře geografie. Na programu byly informace o fyzické geografii, geografii hazardu, velkému zájmu se těšila i praktická témata, která mají široké uplatnění ve výuce geografie na různých stupních škol, včetně využití geoinformačních technologií a terénní výuky geografie. „Velmi si vážíme toho, že tak velký počet učitelů přijal naše pozvání a setkání se zúčastnil. Pozitivní reakce, které jsme zaznamenali ze strany účastníků již během setkání, nás utvrdily v myšlence podobná setkání pořádat pravidelně. Chtěli bychom vyslyšet některá z přání učitelů a v dalších letech zahrnout do programu i workshopy a prakticky zaměřené semináře. Věřím, že se nám také v nejbližší době podaří akreditovat programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, po kterých řada učitelů již delší dobu volá,“ uvedl zástupce vedoucího katedry geografie Petr Šimáček.

Mladí vědci se mohou hlásit na vědecké ceny velvyslanectví Francie v ČR

Akademie věd ČR hledá kandidáty do 33 let pro letošní vědecké ceny v různých oblastech výzkumu, které vyhlašuje velvyslanectví Francie v ČR. Uzávěrky jsou v březnu.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Historický ústav koriguje nepravdivé informace Tomia Okamury o táboře v Letech

Vojtěch Kyncl z Historického ústavu AV ČR se ohrazuje vůči prohlášení politika Tomia Okamury o romském táboře v jihočeských Letech, podle nějž tábor nebyl oplocený a Romové se tam mohli volně pohybovat.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Student Tadeáš Kříž jede díky divoké kartě na paralympijské hry

Mezi čtyřiadvaceti sportovci, kteří budou na březnových paralympijských hrách v Jižní Koreji reprezentovat české barvy, bude díky tak zvané divoké kartě i student fakulty tělesné kultury Tadeáš Kříž. Účast na největší světové sportovní akci pro sportovce s postižením si chce hlavně užít. Zrakově postižený student aplikovaných pohybových aktivit ještě nedávno slavil úspěchy především ve světě biketrialu, když se v roce 2016 stal mistrem Evropy. Nedlouho poté ale začal závodit také v alpském lyžování a na loňském mistrovství republiky lyžařů se zrakovým postižením si vyjel dva tituly. „Účast na paralympiádě byla první myšlenka, co mě napadla. Když jsem se závodním lyžováním začínal, chtěl jsem se tam jednou dostat, protože v biketrialu to nejde. Poslední dobou jezdím celkem stabilní výsledky a limit pro některé disciplíny jsem splnil, takže i proto divoká karta vyšla,“ uvedl Kříž. „Samozřejmě jsem rád, že můžu na paralympiádu vyrazit. Bude to největší sportovní zkušenost a zážitek v mém životě. Chci si to hlavně užít. Jelikož jezdím teprve chvíli, nějaký velký výsledek neočekávám,“ dodal s tím, že fandit mu bude nejen rodina, ale i kolegové z biketrialu. Kříž, kterému byla před časem diagnostikována Leberova hereditární optická neuropatie projevující se úbytkem očních nervů a rozostřeným viděním, jezdí závody s trasérem Radimem Nevrlým, jenž jede před ním a přes komunikační zařízení ho informuje o terénu a dalších potřebných detailech. Podle reprezentačních trenérů má velký potenciál a zlepšuje se závod od závodu. XII. zimní paralympijské hry se v jihokorejském Pchjongčchangu konají po skončení XXIII. zimních olympijských her ve dnech 9. až 19. března, o medaile na nich budou bojovat sportovci ze 42 zemí. Českou republiku budou reprezentovat alpští lyžaři a sledge hokejisti. Kromě Kříže se z Univerzity Palackého her zúčastní také vedoucí katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury Zbyněk Janečka jako šéftrenér lyžařské reprezentace.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student Tadeáš Kříž jede díky divoké kartě na paralympijské hry

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 9. Únor 2018 - 8:00
Mezi čtyřiadvaceti sportovci, kteří budou na březnových paralympijských hrách v Jižní Koreji reprezentovat české barvy, bude díky tak zvané divoké kartě i student fakulty tělesné kultury Tadeáš Kříž. Účast na největší světové sportovní akci pro sportovce s postižením si chce hlavně užít. Zrakově postižený student aplikovaných pohybových aktivit ještě nedávno slavil úspěchy především ve světě biketrialu, když se v roce 2016 stal mistrem Evropy. Nedlouho poté ale začal závodit také v alpském lyžování a na loňském mistrovství republiky lyžařů se zrakovým postižením si vyjel dva tituly. „Účast na paralympiádě byla první myšlenka, co mě napadla. Když jsem se závodním lyžováním začínal, chtěl jsem se tam jednou dostat, protože v biketrialu to nejde. Poslední dobou jezdím celkem stabilní výsledky a limit pro některé disciplíny jsem splnil, takže i proto divoká karta vyšla,“ uvedl Kříž. „Samozřejmě jsem rád, že můžu na paralympiádu vyrazit. Bude to největší sportovní zkušenost a zážitek v mém životě. Chci si to hlavně užít. Jelikož jezdím teprve chvíli, nějaký velký výsledek neočekávám,“ dodal s tím, že fandit mu bude nejen rodina, ale i kolegové z biketrialu. Kříž, kterému byla před časem diagnostikována Leberova hereditární optická neuropatie projevující se úbytkem očních nervů a rozostřeným viděním, jezdí závody s trasérem Radimem Nevrlým, jenž jede před ním a přes komunikační zařízení ho informuje o terénu a dalších potřebných detailech. Podle reprezentačních trenérů má velký potenciál a zlepšuje se závod od závodu. XII. zimní paralympijské hry se v jihokorejském Pchjongčchangu konají po skončení XXIII. zimních olympijských her ve dnech 9. až 19. března, o medaile na nich budou bojovat sportovci ze 42 zemí. Českou republiku budou reprezentovat alpští lyžaři a sledge hokejisti. Kromě Kříže se z Univerzity Palackého her zúčastní také vedoucí katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury Zbyněk Janečka jako šéftrenér lyžařské reprezentace.

Zvýšení efektivity protonové terapie poprvé experimentálně prokázáno: Proton-borová záchytná terapie (Proton Boron Capture Therapy)

Novinky: Fyzikální ústav - 8. Únor 2018 - 19:14

Použití proton-borové jaderné reakce ke zvýšení efektivity ničení rakovinných buněk v protonové terapii bylo experimentálně prokázáno. Je to výsledek vědecké spolupráce mezi výzkumníky z Fyzikálního ústavu AV ČR (ELI Beamlines) v Praze, Laboratori Nazionali del Sud (LNS-INFN) v Katánii, Katedrou fyziky University of Naples Federico II (DoP-UoN) a Fondazione Bruno Kessler (FBK) v Trentu. Výzkum provedený v LNS je výsledkem intenzivní dvouleté experimentální práce založené na testech s různými buněčnými kulturami.

Experimentální technika nazývaná PBCT (Proton Boron Capture Therapy – proton-borová záchytná terapie) používá molekuly obsahující jádra boru 11B, která mohou proniknout do nádoru nacházejícího se hluboko v tkáni. Buňky nádorů mají zvýšený metabolismus oproti normálním buňkám, a proto intenzívně vstřebávají například borem dopovanou glukosu. Tato jádra boru mohou být poté ostřelována protonovým svazkem typicky používaným v hadronové terapii. Následkem interakce jednoho protonu s jedním jádrem bóru 11B jsou generovány tři částice alfa s nízkou energií (kolem 4 MeV). Ty se nakonec zastaví v nádoru, kde uvolní celou svou energii v jediné nádorové buňce. Makroskopickým efektem této interakce je zvýšení biologického poškození nádorové tkáně ve srovnání s poškozením způsobeným pouze protony. Nespotřebovaný bor je z těla vyloučen a není toxický.

Tento výsledek je vědecky a klinicky velmi zajímavý, neboť by mohl rozšířit a vylepšit současné procedury hadronové terapie. Může mít také významný sociální dopad,“ zdůraznil Pablo Cirrone, lékařský fyzik v LNS, „vědecká spolupráce s ELI Beamlines začala před několika lety projektem ELIMED.“

Proton-borová fúze je odvětvím výzkumu, které v Praze experimentálně zkoumáme už několik let pomocí laserových urychlovačů částic,“ vysvětluje Daniele Margarone, vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu v ELI Beamlines a dodává: „Naše těsná vědecká spolupráce s INFN, UoN a FBK nám umožnila v LNS v Katánii lékařský výzkum pomocí konvenčních urychlovačů částic. Tato spolupráce byla klíčem k dosažení zajímavého vědeckého výsledku.

Schématické znázornění konvenční radioterapie pomocí protonových svazků s nižším dlouhodobým efektem (long-term effect, LTE – levá část obrázku) a borem posílené protonové terapie (pravá část obrázku). Zatímco v konvenční radioterapii dopadající protony způsobují hlavně izolované a většinou opravitelné poškození DNA, extrémně lokalizovaná emise záření s vysokým LTE produkovaná fúzí protonů s borem v koncových bodech dráhy protonu způsobuje daleko větší poškození DNA. To vede k očekávanému nárůstu efektivity likvidace nádorových buněk. Nádorové buňky na obrázku jsou znázorněny tmavší barvou a červená přerušovaná čára znázorňuje míru efektivity působení protonů při průchodu tkání. Počet šipek protonů (na horním okraji obrázku) znázorňuje nezbytnou intenzitu protonového svazku.

Inovativní metoda PBCT zvyšuje relativní biologickou účinnost protonové terapie a zároveň zachovává unikátní fyzikální vlastnosti urychlených protonů a tudíž připravuje prostor pro léčbu radio-rezistentních nádorů, jako jsou např. gliom nebo nádory slinivky břišní. „Dosažení toho výsledku je příkladem smysluplné a úspěšné mezioborové spolupráce aplikovaného výzkumu. Takový výzkum kombinuje odbornost různých odvětví vědy souvisejících s fyzikou a biologií a v blízké budoucnosti se, doufejme, projeví i v medicíně,“ vysvětluje Lorenzo Manti, profesor na UoN.

Medicínské aplikace vysoko výkonových laserů jsou pro výzkum na ELI Beamlines důležité. To dokazuje i společný projekt s laboratoří INFN nazvaný ELIMED a také podání žádosti o národní mezioborový grant s pražským Protonovým centrem. Zde bude probíhat i další výzkum proton-borové terapie“ zdůrazňuje Georg Korn, vedoucí výzkumných programů na ELI Beamlines.

[1] G.A.P. Cirrone, L. Manti, D. Margarone et al., “First experimental proof of Proton Boron Capture Therapy (PBCT) to enhance protontherapy effectiveness” Scientific Reports 8 (2018) 1141, https://www.nature.com/articles/s41598-018-19258-5Daniele Margarone a Jan Řídký
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

... mezinárodní rady chce stále více škol?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Únor 2018 - 15:47
Otevřít se ještě víc světu, využít znalostí a zkušeností úspěšných odborníků ze zahraničí, a získat tak kromě inspirace i prestiž. To všechno jsou důvody, proč si vysoké školy zřizují mezinárodní vědecké rady. Karlova i Masarykova univerzita už podobná kolegia mají, Olomouc se chystá. Proč a jaké s tím mají zkušenosti, to vše se dočtete v článku Martina Rychlíka v magazínu vysokých škol Universitas. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... mezinárodní rady chce stále více škol?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Únor 2018 - 15:47
Otevřít se ještě víc světu, využít znalostí a zkušeností úspěšných odborníků ze zahraničí, a získat tak kromě inspirace i prestiž. To všechno jsou důvody, proč si vysoké školy zřizují mezinárodní vědecké rady. Karlova i Masarykova univerzita už podobná kolegia mají, Olomouc se chystá. Proč a jaké s tím mají zkušenosti, to vše se dočtete v článku Martina Rychlíka v magazínu vysokých škol Universitas. Více...

Olomoucká vědecká pracoviště se otevřela zájemcům o výzkum rakoviny

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Únor 2018 - 12:30
Jedinečnou příležitost poznat zblízka výzkum, diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění měli návštěvníci Dne otevřených dveří, který uspořádala Nadace pro výzkum rakoviny při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. V Olomouci přivítaly desítky zájemců specializovaná pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Onkologické kliniky LF UP a FNOL. Nová iniciativa, do níž se zapojil i Masarykův onkologický ústav v Brně, by měla pokračovat i v budoucnu. Osvětově-vzdělávací akce využilo v Olomouci téměř padesát návštěvníků, kteří si vyslechli přednášky předních odborníků a absolvovali komentované prohlídky laboratoří a pracovišť. „Byli mezi nimi i vyléčení pacienti, příznivci výzkumu i mladí lidé, kteří studují medicínu a chtějí se věnovat onkologii,“ uvedl Peter Vanek, ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny, která působí v České republice již 20 let. Blokem přednášek spojeným s diskuzí provedli zástupce přednosty Onkologické kliniky Karel Cwiertka, vedoucí Laboratoře molekulární onkologie a farmakogenomiky Beatrice Mohelníková Duchoňová, ředitel ÚMTM Marián Hajdúch nebo vědecká pracovnice ÚMTM Vladimíra Koudeláková. „Hovořilo se o příčinách vzniku nádorových onemocnění, jejich typech a možnostech léčby. Zazněly také informace z oblasti výzkumu tohoto onemocnění, jeho genetiky, zejména dědičně podmíněných forem nebo o nádorových onemocněních vznikajících na podkladě infekce lidským papilovirem - HPV, především o karcinomu děložního čípku, rekta a karcinomů ORL oblasti,“ popsal Peter Vanek. Při návštěvě vybraných pracovišť ÚMTM si příchozí mohli prohlédnout vybavení laboratoří a seznámit se s praktickými detaily výzkumu a diagnostiky nádorů. V preklinickém oddělení zvířecích modelů a zobrazování získali představu, jak se zobrazují nádorové a infekční choroby v myších, v cytogenetické laboratoři si mohli prohlédnout nádorové buňky pod mikroskopem a v oddělení imunohistochemie například zjistili, jak se nádorový vzorek zpracovává. „Oddělením genetiky je provázel genetik Jiří Drábek, který informoval o geneticky podmíněných formách rakoviny. Prohlídka zahrnula také přípravu kultivace nádorových buněk pomocí vysokokapacitního skríninku,“ objasnil Peter Vanek. Otevřená pracoviště Onkologické kliniky umožnila prohlídku stacionářů chemoterapie a ozařoven. „Návštěvníci tak měli příležitost vidět, kde a jak se aplikuje protinádorová léčba, byli seznámeni s nežádoucími účinky a prohlédli si přístroje, kterými jsou nádory ozařovány, včetně způsobů plánování radioterapie,“ vysvětlila Beatrice Mohelníková Duchoňová. Den otevřených dveří se podle organizátorů setkal s výrazným zájmem veřejnosti také v brněnském Masarykově onkologickém ústavu, který do svých prostor přilákal kolem stovky návštěvníků. Nově vzniklá iniciativa Nadace pro výzkum rakoviny by měla ve spolupráci brněnskými a olomouckými pracovišti pokračovat i v budoucnu. „Vedení Nadace pro výzkum rakoviny, ÚMTM a Masarykova onkologického ústavu se dohodlo, že novou tradici budou společně rozvíjet, a to nejen při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. Připomínat důležitost výzkumu nádorů chtějí i v průběhu celého roku,“ doplnil Peter Vanek.

Olomoucká vědecká pracoviště se otevřela zájemcům o výzkum rakoviny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Únor 2018 - 12:30
Jedinečnou příležitost poznat zblízka výzkum, diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění měli návštěvníci Dne otevřených dveří, který uspořádala Nadace pro výzkum rakoviny při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. V Olomouci přivítaly desítky zájemců specializovaná pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Onkologické kliniky LF UP a FNOL. Nová iniciativa, do níž se zapojil i Masarykův onkologický ústav v Brně, by měla pokračovat i v budoucnu. Osvětově-vzdělávací akce využilo v Olomouci téměř padesát návštěvníků, kteří si vyslechli přednášky předních odborníků a absolvovali komentované prohlídky laboratoří a pracovišť. „Byli mezi nimi i vyléčení pacienti, příznivci výzkumu i mladí lidé, kteří studují medicínu a chtějí se věnovat onkologii,“ uvedl Peter Vanek, ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny, která působí v České republice již 20 let. Blokem přednášek spojeným s diskuzí provedli zástupce přednosty Onkologické kliniky Karel Cwiertka, vedoucí Laboratoře molekulární onkologie a farmakogenomiky Beatrice Mohelníková Duchoňová, ředitel ÚMTM Marián Hajdúch nebo vědecká pracovnice ÚMTM Vladimíra Koudeláková. „Hovořilo se o příčinách vzniku nádorových onemocnění, jejich typech a možnostech léčby. Zazněly také informace z oblasti výzkumu tohoto onemocnění, jeho genetiky, zejména dědičně podmíněných forem nebo o nádorových onemocněních vznikajících na podkladě infekce lidským papilovirem - HPV, především o karcinomu děložního čípku, rekta a karcinomů ORL oblasti,“ popsal Peter Vanek. Při návštěvě vybraných pracovišť ÚMTM si příchozí mohli prohlédnout vybavení laboratoří a seznámit se s praktickými detaily výzkumu a diagnostiky nádorů. V preklinickém oddělení zvířecích modelů a zobrazování získali představu, jak se zobrazují nádorové a infekční choroby v myších, v cytogenetické laboratoři si mohli prohlédnout nádorové buňky pod mikroskopem a v oddělení imunohistochemie například zjistili, jak se nádorový vzorek zpracovává. „Oddělením genetiky je provázel genetik Jiří Drábek, který informoval o geneticky podmíněných formách rakoviny. Prohlídka zahrnula také přípravu kultivace nádorových buněk pomocí vysokokapacitního skríninku,“ objasnil Peter Vanek. Otevřená pracoviště Onkologické kliniky umožnila prohlídku stacionářů chemoterapie a ozařoven. „Návštěvníci tak měli příležitost vidět, kde a jak se aplikuje protinádorová léčba, byli seznámeni s nežádoucími účinky a prohlédli si přístroje, kterými jsou nádory ozařovány, včetně způsobů plánování radioterapie,“ vysvětlila Beatrice Mohelníková Duchoňová. Den otevřených dveří se podle organizátorů setkal s výrazným zájmem veřejnosti také v brněnském Masarykově onkologickém ústavu, který do svých prostor přilákal kolem stovky návštěvníků. Nově vzniklá iniciativa Nadace pro výzkum rakoviny by měla ve spolupráci brněnskými a olomouckými pracovišti pokračovat i v budoucnu. „Vedení Nadace pro výzkum rakoviny, ÚMTM a Masarykova onkologického ústavu se dohodlo, že novou tradici budou společně rozvíjet, a to nejen při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. Připomínat důležitost výzkumu nádorů chtějí i v průběhu celého roku,“ doplnil Peter Vanek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jak získat šetrnější a zároveň účinnější herbicidy?

Dnešní zemědělství se neobejde bez herbicidů – přípravků hubících plevely. Mnoho takových látek působí na plevele stejně jako vysoké dávky rostlinného hormonu auxinu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Jak fungují šetrnější a zároveň účinnější herbicidy?

Dnešní zemědělství se neobejde bez herbicidů – přípravků hubících plevely. Mnoho takových látek působí na plevele stejně jako vysoké dávky rostlinného hormonu auxinu. ...
Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Dětská uni

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Únor 2018 - 8:03
Dětská univerzita začala slavnostní imatrikulací. Děti a jejich rodiče zaplnili Laudonův sál Pevnosti poznání. Sto malých studentů složilo slavnostní slib a odneslo si domů modrý univerzitní index. Čeká je semestr plný poznán í a dobrodružství, a to díky odborníkům ze všech fakult UP. Foto: Jan Andreáš

Dětská uni

Dětská univerzita začala slavnostní imatrikulací. Děti a jejich rodiče zaplnili Laudonův sál Pevnosti poznání. Sto malých studentů složilo slavnostní slib a odneslo si domů modrý univerzitní index. Čeká je semestr plný poznán í a dobrodružství, a to díky odborníkům ze všech fakult UP. Foto: Jan Andreáš
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila celoživotní přínos emeritního přednosty Ústavu imunologie Evžena Weigla

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 8. Únor 2018 - 8:00
Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní přednosta Ústavu imunologie LF a bývalý prorektor Univerzity Palackého Evžen Weigl zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP Pro merito. S přáním dalších aktivních let profesního i osobního života mu ji předal rektor Jaroslav Miller. Ocenění za celoživotní práci Evžena Weigla pro univerzitu a její lékařskou fakultu inicioval děkan Milan Kolář, který krátce připomněl celoživotní pedagogické a vědecko-výzkumné působení Evžena Weigla na lékařské fakultě od dob jeho absolutoria studia olomoucké medíny až po založení Ústavu imunologie, který jako první přednosta vedl více než dvacet let. „Je krásným příkladem oddanosti lékařské fakultě a celé univerzitě. Pro mne osobně je zároveň vynikajícím učitelem,“ zdůraznil Milan Kolář a vzpomněl na své začátky pomocné vědecké síly, kdy pracoval právě pod vedením Evžena Weigla. „Je mi ctí, že jsem měl tu čest s ním spolupracovat i v dalších letech,“ zdůraznil děkan. Rektor Jaroslav Miller jubilantovi poděkoval za jeho přínos pro rozvoj fakulty i univerzity a popřál do dalších let hodně zdraví i radosti z práce.  „Přeji vám, abyste ji dělal tak rád, jako minulých téměř čtyřicet let,“ uvedl rektor při předání ocenění a připomněl, že je již druhé v pořadí. „Jednu medaili už máte od jiného rektora, budete na tom tedy podobně jako Martina Sáblíková, která má dvě zlaté olympijské medaile. Vy budete mít dvě zlaté univerzitní,“ dodal rektor. Evžen Weigl se od počátku svého působení na své alma mater věnoval nejprve biologii a mikrobiologii, později oblasti lidské imunity. Jako zakladatel a první přednosta samostatného Ústavu imunologie vytvořil jeho koncepci s odbornými směry, jako je diagnostika a monitorování léčby neinfekčních imunodeficitů, autoimunní onemocnění včetně revmatických chorob, transplantační imunologie a imunogenetika. Na svém kontě má řadu úspěšně řešených grantových projektů, objevů a patentů, jako jsou například DNA vakcína proti houbovým nebo proti dermatofýzám. Společně se svým týmem rozvíjel model laboratorní infekce lymeské borreliózy, který by umožnil monitorování účinnosti připravované vakcíny. „Mám z toho dobrý pocit. Ústav imunologie si vydobyl velice solidní postavení mezi ostatními pracovišti a naprosto výsadním způsobem spolupracuje s řadou klinik. V posledních letech - už nikoli mou zásluhou - byl úspěšný v mimořádných grantových projektech, takže je i ekonomicky zabezpečen. O imunologii se dnes říká, že je integrujícím jazykem moderní medicíny a má skutečně stále spoustu věcí před sebou,“ uvedl Evžen Weigl, který na lékařské fakultě stále působí jako pedagog, garant oborů postgraduálního studia a habilitačních řízení i organizátor odborných konferencí. Je také členem její Vědecké rady. „Svůj život jsem skutečně spojil s lékařskou fakultou. Od promoce jsem jí zůstal věrný se všemi peripetiemi, které život přinášel a patřím mezi lidi, kteří po celý život mohli říkat, že chodili do práce se štěstím,“ zdůraznil. „Mám radost, že Univerzita Palackého začíná mít významné jméno v mezinárodním kontextu a přeji jí, aby si toto tempo a dynamický styl rozvoje zachovala.“

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor